Návod k použití SAMSUNG ML-4551NJ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-4551NJ. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-4551NJ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-4551NJ.


SAMSUNG ML-4551NJ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6848 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-4551NJ UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-4551NJ (6375 ko)
   SAMSUNG ML-4551NJ OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (46 ko)
   SAMSUNG ML-4551NJ UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-4551NJ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. · ML-4550, ML-4551N, a ML-4551ND jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Viz , , Opakující se svislé defekty" na dalsí stran. · Pokud pomocí uvedených krok potíze neodstraníte, obrate se na autorizovaný servis. Pokud se na stránce objevují cerné svislé pruhy: · Pravdpodobn doslo k poskrábání válce v kazet s tonerem. Bílé svislé cáry na stránce mohou mít následující pícinu: · Povrch laserové snímací jednotky (LSU) v tiskárn mze být znecistný. Je-li stínování na pozadí pílis zetelné, mze pomoci nkteré z následujících opatení: · Pouzijte papír s mensí gramází. Velmi suché (nízká vlhkost) nebo velmi vlhké (relativní vlhkost vyssí nez 80 %) prostedí mohou zvýsit intenzitu stín na pozadí. Viz strana 8. 5. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c Svislé pruhy AaBbC c AaBbC c AaBbC c AaBbC c AaBbC c Sedé pozadí AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Skvrny od toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Rozmazaný toner 9. 11 <Odstraování potízí> Stav Opakující se svislé defekty Navrhovaná esení Pokud se na tistné stran objevují pravideln se opakující vady: · Mze být poskozená kazeta s tonerem. Pokud se na stránce objevují opakované stopy, vytisknte nkolikrát za sebou cisticí list, abyste kazetu vycistili (viz strana 8. 3). Pokud budete mít po vycistní stále stejné problémy, nainstalujte novou kazetu s tonerem. V pípad, ze se vady objevují na zadní stran papíru, problém se pravdpodobn odstraní sám po vytistní nkolika stránek. Necistoty na pozadí jsou zpsobeny cásticemi toneru rozsypanými na vytistné stránce. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Balíky neotevírejte, dokud to není nutné, aby papír neabsorboval pílis mnoho vlhkosti. · Pokud se objeví roztrousený toner v pozadí na obálce, zmte nastavení tisku tak, abyste zabránili tisku pes oblasti, které mají na druhé stran pekrývající se svy. · Jestlize roztrousený toner pokrývá celou plochu vytistné stránky, upravte rozlisení tisku v softwarové aplikaci nebo v okn vlastností tiskárny. · Jestlize tvar znak není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravdpodobn pílis kluzký. · Jsou-li znaky zdeformované (zvlnné), bude pravdpodobn nutné opravit jednotku skeneru. Ovte, zda k tomu dochází i na zkusební stránce (viz strana 2. 7). Odbornou pomoc zajistí autorizovaný servis. Stav Pokroucení nebo zvlnní Navrhovaná esení · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. Pokroucení papíru mze zpsobovat vysoká teplota i vlhkost. · Pevrate stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. [. . . ] Mzete nastavit následující moznosti: Tisk více stránek na jeden list papíru Mzete tisknout více nez jednu stránku na jeden list papíru. Tímto zpsobem lze úsporn tisknout koncepty. 1 2 Na pocítaci Macintosh vyberte v aplikaci píkaz Print (Tisk) z nabídky File (Soubor). Vyberte moznost Layout (Rozvrzení). Mac OS 10. 3 Reverse Duplex Umozuje vybrat obecné poadí tisku v porovnání s poadím oboustranného tisku. Image Mode Moznost Image Mode (Rezim obrazu) umozuje zlepsit kvalitu výtisk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-4551NJ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-4551NJ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag