Návod k použití SAMSUNG ML-4550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-4550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-4550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-4550.


SAMSUNG ML-4550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8563 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-4550 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-4550 (7813 ko)
   SAMSUNG ML-4550 QUICK GUIDE (VER.1.0) (6989 ko)
   SAMSUNG ML-4550 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (46 ko)
   SAMSUNG ML-4550 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (116 ko)
   SAMSUNG ML-4550 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-4550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. · ML-4550, ML-4551N, a ML-4551ND jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Viz strana 8. 1. Stav Vynechávky Navrhovaná esení Jestlize se na stránce náhodn vyskytují vtsinou kulaté vybledlé oblasti: · List papíru mze být defektní. · Vlhkost papíru není rovnomrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. · Výrobní dávka papíru je spatná. Pi procesu výroby mohou vzniknout oblasti, které nepijímají toner. Viz , , Opakující se svislé defekty" na dalsí stran. · Pokud pomocí uvedených krok potíze neodstraníte, obrate se na autorizovaný servis. Pokud se na stránce objevují cerné svislé pruhy: · Pravdpodobn doslo k poskrábání válce v kazet s tonerem. Bílé svislé cáry na stránce mohou mít následující pícinu: · Povrch laserové snímací jednotky (LSU) v tiskárn mze být znecistný. Je-li stínování na pozadí pílis zetelné, mze pomoci nkteré z následujících opatení: · Pouzijte papír s mensí gramází. Velmi suché (nízká vlhkost) nebo velmi vlhké (relativní vlhkost vyssí nez 80 %) prostedí mohou zvýsit intenzitu stín na pozadí. Viz strana 8. 5. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c AaBbC AaBbC c Svislé pruhy AaBbC c AaBbC c AaBbC c AaBbC c AaBbC c Sedé pozadí AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Skvrny od toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Rozmazaný toner 9. 11 <Odstraování potízí> Stav Opakující se svislé defekty Navrhovaná esení Pokud se na tistné stran objevují pravideln se opakující vady: · Mze být poskozená kazeta s tonerem. Pokud se na stránce objevují opakované stopy, vytisknte nkolikrát za sebou cisticí list, abyste kazetu vycistili (viz strana 8. 3). Pokud budete mít po vycistní stále stejné problémy, nainstalujte novou kazetu s tonerem. V pípad, ze se vady objevují na zadní stran papíru, problém se pravdpodobn odstraní sám po vytistní nkolika stránek. Necistoty na pozadí jsou zpsobeny cásticemi toneru rozsypanými na vytistné stránce. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Balíky neotevírejte, dokud to není nutné, aby papír neabsorboval pílis mnoho vlhkosti. · Pokud se objeví roztrousený toner v pozadí na obálce, zmte nastavení tisku tak, abyste zabránili tisku pes oblasti, které mají na druhé stran pekrývající se svy. · Jestlize roztrousený toner pokrývá celou plochu vytistné stránky, upravte rozlisení tisku v softwarové aplikaci nebo v okn vlastností tiskárny. · Jestlize tvar znak není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravdpodobn pílis kluzký. · Jsou-li znaky zdeformované (zvlnné), bude pravdpodobn nutné opravit jednotku skeneru. Ovte, zda k tomu dochází i na zkusební stránce (viz strana 2. 7). [. . . ] Po nastavení mozností klepnte na tlacítko Print (Tisk). 34 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Nastavení Printer Features (Funkce tiskárny) Karta Printer Features (Funkce tiskárny) umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte moznost Printer Features (Funkce tiskárny) z rozevíracího seznamu Presets (Pedvolby). Mzete nastavit následující moznosti: Tisk více stránek na jeden list papíru Mzete tisknout více nez jednu stránku na jeden list papíru. Tímto zpsobem lze úsporn tisknout koncepty. 1 2 Na pocítaci Macintosh vyberte v aplikaci píkaz Print (Tisk) z nabídky File (Soubor). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-4550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-4550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag