Návod k použití SAMSUNG ML-4050N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-4050N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-4050N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-4050N.


SAMSUNG ML-4050N : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6384 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-4050N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7187 ko)
   SAMSUNG ML-4050N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-4050N (9610 ko)
   SAMSUNG ML-4050N (9860 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 GUIDE (6844 ko)
   SAMSUNG ML-4050N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (48 ko)
   SAMSUNG ML-4050N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1140 ko)
   SAMSUNG ML-4050N DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (116 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 GUIDE (VER.5.2.1.2924) (6844 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (1729 ko)
   SAMSUNG ML-4050N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (3708 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (1128 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.500) (1729 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.493) (3708 ko)
   SAMSUNG ML-4050N SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.494) (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-4050N

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. · ML-4050N je obchodní znacka spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Pokud budete mít po vycistní stále stejné problémy, nainstalujte novou kazetu s tonerem. V pípad, ze se vady objevují na zadní stran papíru, problém se pravdpodobn odstraní sám po vytistní nkolika stránek. Obrate se na odborný servis. Stav Pokroucení nebo zvlnní Navrhovaná esení · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. Pokroucení papíru mze zpsobovat vysoká teplota i vlhkost. · Pevrate stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. · Zkuste tisknout s výstupem do zadního krytu (lícem nahoru). Pomackaný papír Necistoty na pozadí A Deformované znaky Necistoty na pozadí jsou zpsobeny cásticemi toneru rozsypanými na vytistné stránce. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Balíky neotevírejte, dokud to není nutné, aby papír neabsorboval pílis mnoho vlhkosti. · Pokud se objeví roztrousený toner v pozadí na obálce, zmte nastavení tisku tak, abyste zabránili tisku pes oblasti, které mají na druhé stran pekrývající se svy. · Jestlize roztrousený toner pokrývá celou plochu vytistné stránky, upravte rozlisení tisku v softwarové aplikaci nebo v okn vlastností tiskárny. · Jestlize tvar znak není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravdpodobn pílis kluzký. · Jsou-li znaky zdeformované (zvlnné), bude pravdpodobn nutné opravit jednotku skeneru. Ovte, zda k tomu dochází i na zkusební stránce (viz strana 2. 6). Odbornou pomoc zajistí autorizovaný servis. · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. · Otevete zadní kryt a zkuste tisknout do zadního krytu (lícem nahoru). · Pevrate stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. Znecistná zadní strana výtisk · Doslo ke znecistní penosového válce. · Zkontrolujte, zda nedochází k úniku toneru. Vycistte vnitek tiskárny. Cerné stránky A Nevytvrzený toner · Kazeta s tonerem mze být spatn instalovaná. · Kazeta s tonerem mze být poskozená a bude nutné ji vymnit. Obrate se na odborný servis. Stránka se tiskne sikmo · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. [. . . ] Mzete nastavit následující moznosti: Tisk více stránek na jeden list papíru Mzete tisknout více nez jednu stránku na jeden list papíru. Tímto zpsobem lze úsporn tisknout koncepty. 1 2 Na pocítaci Macintosh vyberte v aplikaci píkaz Print (Tisk) z nabídky File (Soubor). Vyberte moznost Layout (Rozvrzení). Mac OS 10. 3 Reverse Duplex Umozuje vybrat obecné poadí tisku v porovnání s poadím oboustranného tisku. Image Mode Moznost Image Mode (Rezim obrazu) umozuje zlepsit kvalitu výtisk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-4050N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-4050N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag