Návod k použití SAMSUNG ML-3470D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-3470D. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-3470D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-3470D.


SAMSUNG ML-3470D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8143 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-3470D UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7003 ko)
   SAMSUNG ML-3470D UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-3470D (6686 ko)
   SAMSUNG ML-3470D OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (48 ko)
   SAMSUNG ML-3470D DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG ML-3470D SYNCTHRU 5.0 GUIDE (VER.5.2.1.2924) (6844 ko)
   SAMSUNG ML-3470D UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)
   SAMSUNG ML-3470D SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.500) (1729 ko)
   SAMSUNG ML-3470D SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.493) (3708 ko)
   SAMSUNG ML-3470D SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.494) (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-3470D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato uzivatelská pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné zmny, pímé ci nepímé, vyplývající nebo související s pouzitím této uzivatelské pírucky. · ML-3470D a ML-3471ND jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] 10. 1. Stav Mozná pícina Kabel tiskárny je uvolnný nebo poskozený. Navrhovaná esení Odpojte a znovu pipojte kabel od tiskárny. Zkuste vytisknout úlohu, kterou jste jiz úspsn vytiskli. Je-li to mozné, zapojte kabel tiskárny k jinému pocítaci a zkuste vytisknout úlohu, u které víte, ze funguje. Zkontrolujte v nabídce aplikace, zda je vybrána správná tiskárna. Tisknete-li z jakékoli verze systému Windows, pejdte do píkazového ádku DOS a zkontrolujte fungování systému následujícím píkazem: Na ádek uvedený symbolem C:\ zadejte píkaz Dir LPT1 a stisknte tlacítko OK. (Pedpokládá to, ze jste pipojeni k portu LPT1. ) Vypnte systém Windows a restartujte pocítac. Zkontrolujte soubor a pesvdcte se, zda neobsahuje prázdné stránky. Obrate se na odborný servis. Zjednoduste vzhled stránky a odstrate z dokumentu nepotebnou grafiku. Zajistte, aby byl v nastavení ovladace tiskárny nastaven formát papíru, který je vlozený v zásobníku. Nebo zajistte, aby formát papíru v nastavení ovladace tiskárny odpovídal výbru papíru v nastaveních pouzívané softwarové aplikace. Pi tisku na zvlástní materiály pouzívejte víceúcelový zásobník. Pouzívejte pouze papír, který odpovídá specifikacím tiskárny. Pi tisku na zvlástní materiály pouzívejte víceúcelový zásobník. Zvlástní tiskové materiály, jako je silný papír, by nemly být tistny s výstupem do výstupního zásobníku (lícem dol). Stránky se tisknou, ale jsou prázdné. Polovina stránky se nevytiskla. Orientace stránky je pravdpodobn nesprávn nastavena. Nastavený formát papíru neodpovídá pouzitému formátu papíru. Byl vybrán nesprávný ovladac tiskárny. Tiskárna tiskne, ale text Softwarová aplikace nepracuje je chybný, správn. Operacní systém nepracuje správn. V zásobníku je pílis mnoho papíru. Byl pouzit nesprávný zpsob výstupu. Kazeta s tonerem je poskozená nebo dosel toner. Je mozné, ze soubor obsahuje prázdné stránky. Nkteré soucásti, jako napíklad adic nebo základní deska, mohou být poskozené. Aplikace není správn nastavena. V tiskárn pravdpodobn zstaly zbytky papíru. Vyberte moznost Stáhnout jako rastrový obrázek v okn vlastností grafiky Rozsíené funkce. [. . . ] Pro vyvolání funkcí grafiky vyberte Graphics z rozvíracího seznamu Presets. Printer Features Tato karta umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte moznost Printer Features z rozvíracího seznamu Presets. Mzete nastavit následující moznosti: · Resolution(Quality): Mzete vybrat rozlisení tisku. Cím vyssí hodnotu zvolíte, tím budou vytistné znaky a grafika ostejsí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-3470D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-3470D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag