Návod k použití SAMSUNG ML-3050

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-3050. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-3050 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-3050.


SAMSUNG ML-3050 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9473 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-3050 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (9218 ko)
   SAMSUNG ML-3050 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-3050 (9709 ko)
   SAMSUNG ML-3050 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (60 ko)
   SAMSUNG ML-3050 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-3050

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné zmny, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. Vsechna práva vyhrazena. · ML-3050, ML-3051N, a ML-3051ND jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Nastavení portu není správné. Pokud je to mozné, pipojte kabel k jinému pocítaci, který funguje správn, a pokuste se vytisknout úlohu. Mzete také zkusit pouzít jiný kabel tiskárny. Zkontrolujte nastavení tiskárny ve Windows a ujistte se, ze tisková úloha byla odeslána na správný port. Pokud má pocítac více nez jeden port, ujistte se, ze je tiskárna pipojena k tomu správnému. Tisk je neobvykle pomalý. 9. 9 <Odstraování potízí> Stav Mozná pícina Jestlize pracujete v systému Windows 9x/Me, mze být nesprávn nastaveno azení tisku (spooling). Navrhovaná esení V nabídce Start klepnte na píkaz Nastavení a potom na polozku Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem na ikonu tiskárny Samsung ML-3050 Series PCL 6, vyberte moznost Vlastnosti, klepnte na kartu Podrobnosti a klepnte na tlacítko Nastavení azení tisku. Zjednoduste vzhled stránky a odstrate z dokumentu nepotebnou grafiku. 10. 1. Stav Mozná pícina Kabel tiskárny je uvolnný nebo poskozený. Navrhovaná esení Odpojte a znovu pipojte kabel od tiskárny. Zkuste vytisknout úlohu, kterou jste jiz úspsn vytiskli. Je-li to mozné, zapojte kabel tiskárny k jinému pocítaci a zkuste vytisknout úlohu, u které víte, ze funguje. Zkontrolujte v nabídce aplikace, zda je vybrána správná tiskárna. Tisknete-li z jakékoli verze systému Windows, pejdte do píkazového ádku DOS a zkontrolujte fungování systému následujícím píkazem: Na ádek uvedený symbolem C:\ zadejte píkaz Dir LPT1 a stisknte tlacítko OK. (Pedpokládá to, ze jste pipojeni k portu LPT1. ) Vypnte systém Windows a restartujte pocítac. (Pokracování) Pocítac mze mít pílis malou pam RAM. Vzhled stránky je pílis slozitý. Byl vybrán nesprávný ovladac tiskárny. Softwarová aplikace nepracuje správn. Polovina stránky se nevytiskla. Orientace stránky je pravdpodobn nesprávn nastavena. Nastavený formát papíru neodpovídá pouzitému formátu papíru. Zmte orientaci stránky v pouzívané aplikaci. Zajistte, aby byl v nastavení ovladace tiskárny nastaven formát papíru, který je vlozený v zásobníku. Nebo zajistte, aby formát papíru v nastavení ovladace tiskárny odpovídal výbru papíru v nastaveních pouzívané softwarové aplikace. Pi tisku na zvlástní materiály pouzívejte víceúcelový zásobník. Pouzívejte pouze papír, který odpovídá specifikacím tiskárny. Pi tisku na zvlástní materiály pouzívejte víceúcelový zásobník. Zvlástní tiskové materiály, jako je silný papír, by nemly být tistny s výstupem do výstupního zásobníku (lícem dol). [. . . ] Po nastavení mozností klepnte na tlacítko Print (Tisk). 34 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Nastavení Printer Features (Funkce tiskárny) Karta Printer Features (Funkce tiskárny) umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte moznost Printer Features (Funkce tiskárny) z rozevíracího seznamu Presets (Pedvolby). Mzete nastavit následující moznosti: Tisk více stránek na jeden list papíru Na jeden list papíru mzete tisknout více nez jednu stránku. Tato funkce vám umozuje cenov výhodný tisk stránek konceptu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-3050

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-3050 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag