Návod k použití SAMSUNG ME21F707MJT/AC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ME21F707MJT/AC. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ME21F707MJT/AC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ME21F707MJT/AC.


SAMSUNG ME21F707MJT/AC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9900 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ME21F707MJT/AC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] mohou ve vašem fotoaparátu vypadat poněkud odlišně, než znázorňují ilustrace v tomto návodu k obsluze. Dodržujte autorská práva. •• Záznamem nahraných kazet, disků nebo jinak zveřejněných či vysílaných materiálů pro jiné než soukromé použití se můžete dopustit porušení autorských práv. Záznam některých materiálů je omezen i pro soukromé použití. Informace pro vaši bezpečnost VAROVÁNÍ: Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku: ••Přístroj nevystavujte působení deště, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. ••Používejte pouze doporučené příslušenství. ••Nepokoušejte se o svépomocnou opravu přístroje. [. . . ] Počínejte si zvlášť opatrně, protože tyto podmínky mohou fotoaparát poškodit a oprava závady nemusí být možná. •• Na místech s mimořádným množstvím prachu či písku •• V dešti či na pobřeží, kde může být fotoaparát vystaven vodě ■■Kondenzace (Pokud je objektiv, displej LCD nebo hledáček zamlžen) Pokud je fotoaparát vystaven náhlé změně teploty či vlhkosti, může dojít ●● ke vzniku kondenzace. Těmto podmínkám, které mohou znečistit objektiv, displej LCD nebo hledáček, způsobit vznik plísně nebo poškodit fotoaparát, se vyhněte. Pokud se objeví kondenzace, fotoaparát vypněte a před dalším použitím ●● vyčkejte asi dvě hodiny. Jakmile se fotoaparát přizpůsobí okolní teplotě, zamlžení se přirozenou cestou ztratí. (CZE) VQT5B67 7 Standardní příslušenství Před použitím fotoaparátu si ověřte, zda je veškeré příslušenství součástí dodávky. Akumulátor DMW-BMB9E •• Před používáním akumulátor nabijte. Interní zdroj napájení je v textu označován jako akumulátor. Nabíječ akumulátoru DE-A84A Nabíječ akumulátoru je v textu označován jako nabíječ nebo nabíječka. Síťový kabel K2CQ2YY00082 Ramenní popruh VFC4453 Kabel pro USB připojení K1HY08YY0031 Krytka objektivu/ Šňůrka krytky objektivu VYQ8752 Disk CD-ROM VFF1233 •• Software: Použijte jej k instalaci na svůj počítač. •• Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele •• Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC a paměťová karta SDXC jsou v textu uváděny jako karta. Pokud kartu nepoužíváte, můžete k záznamu nebo přehrávání snímků použít interní paměť. ●● fotoaparát se během používání zahřívá. Pokud vyberete [Ano], vybraný snímek bude odstraněn. Lze ●● natáčet souvislé videosekvence ve formátu [MP4] v délce až 29 minut, 59 sekund nebo cca 4 GB. (Protože při záznamu ve formátu [MP4] s nastavením [FHD] vznikají větší soubory, délka záznamu těchto videosekvencí bude kratší než 29 minut 59 sekund. ) Lze ●● natáčet souvislé videosekvence ve formátu [AVCHD] v délce až 29 minut 59 sekund. Videosekvence lze zaznamenávat do interní paměti pouze ve formátu ●● [MP4] s nastavením [VGA]. (CZE) VQT5B67 15 Fotografování s automatickým nastavením Režim [Inteligentní aut. ] Fotoaparát použije nejvhodnější nastavení, které odpovídá objektu a podmínkám záznamu, a proto tento režim doporučujeme pro začátečníky nebo uživatele, kteří chtějí ponechat nastavení na fotoaparátu a pořizovat snímky co nejjednodušeji. Nastavte režim [   ] (Režim [Inteligentní aut. ]) Vyfotografujte snímek Namáčkněte spoušť (lehce stiskněte a zaostřete) Domáčkněte spoušť (plným stiskem fotografujte) Indikátor ostření ( ři zaostření: rozsvítí se P Při nezaostření: bliká) Oblast AF •• V rámci funkce Detekce tváří se okolo tváře objektu zobrazí oblast AF. V ostatních případech se zobrazí v bodě na objektu, který je zaostřen. ■■Rozostření pozadí Během kontroly kompozice na displeji lze snadno nastavit úroveň rozostření pozadí. Stiskem zadního ovladače vyvolejte [   ] Chcete-li nastavení upravit, stiskněte tlačítka nebo otáčejte zadním ovladačem •• Chcete-li obnovit výchozí nastavení (AUTO), stiskněte tlačítko [ ( Q. MENU)]. •• Chcete-li použít automatické nastavení, obnovte výchozí nastavení (AUTO). Chcete-li nastavení dokončit, stiskněte [MENU/SET] nebo zadní ovladač 16 VQT5B67 (CZE) Záznam v režimu [iA plus] Pokud byl zvolen režim [iA plus] (iA+), kromě rozostření pozadí lze v uživatelsky přívětivém prostředí režimu [Inteligentní aut. ] snadno a bez kompromisů upravit i jas a barvy. V režimu [Inteligentní aut. ] stiskněte [MENU/SET] Stiskem vyberte [  [MENU/SET]  ] a poté stiskněte ■■Nastavení jasu, barev a rozostření pozadí Chcete-li zobrazit možnosti, stiskněte zadní ovladač Tlačítky vyberte položku [   ]: Nastavení jasu. [   ]: Vyvážení barev. Chcete-li nastavení upravit, stiskněte tlačítka otáčejte zadním ovladačem nebo •• Chcete-li obnovit výchozí nastavení (AUTO), stiskněte tlačítko [ ( Q. MENU)]. •• Chcete-li použít automatické nastavení, obnovte výchozí nastavení (AUTO). Chcete-li nastavení aktivovat, stiskněte [MENU/SET] nebo zadní ovladač (CZE) VQT5B67 17 Fotografování s různými obrazovými efekty Režim [Kreativní] Mezi různými efekty si můžete zvolit vlastní nastavení a snímky fotografovat po potvrzení těchto efektů na displeji LCD. Ovladač režimů přepněte na [   ] Stiskem vyberte efekt a poté stiskněte [MENU/SET] •• Po stisku tlačítka [DISP. ] se zobrazí krátký popis vybraného obrazového efektu. Okno náhledu ■■Úprava efektu podle vlastních preferencí Chcete-li zobrazit možnosti, stiskněte zadní ovladač Tlačítky vyberte položku •• Položky, které lze nastavit, se liší podle vybraného obrazového efektu. [   ]: Nastavení podmínek nastavení vybraného efektu apod. Chcete-li nastavení upravit, stiskněte tlačítka otáčejte zadním ovladačem nebo •• Chcete-li obnovit výchozí nastavení (AUTO), stiskněte tlačítko [ ( Q. MENU)]. •• Chcete-li použít automatické nastavení, obnovte výchozí nastavení (AUTO). Chcete-li nastavení aktivovat, stiskněte [MENU/SET] nebo zadní ovladač 18 VQT5B67 (CZE) Zadní ovladač Zadní ovladač lze použít ke kompenzaci expozice nebo nastavení clonového čísla a rychlosti závěrky. [. . . ] http://loilo. tv/product/20/ •• Kompatibilní operační systém: Windows 8 / 7 / Vista / XP PHOTOfunSTUDIO 9. 2 AE LoiLoScope (30denní plná zkušební verze) Příprava: •• Zkontrolujte specifikace počítače a operačního systému pro každý software. •• Před vložením disku CD-ROM (součást dodávky) ukončete všechny spuštěné aplikace. ■■Pro Windows Vložte disk CD-ROM s dodávaným softwarem •• Spustí se nabídka instalace. V nabídce instalace klikněte na položku [Aplikace] Klikněte na [Recommended Installation] •• Pokračujte v instalaci podle pokynů zobrazených na obrazovce. Bude nainstalován software kompatibilní s vaším počítačem. ●● 22 VQT5B67 (CZE) Stažení softwaru SILKYPIX Developer Studio Tento software slouží k vyvolávání a úpravě snímků ve formátu RAW. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ME21F707MJT/AC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ME21F707MJT/AC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag