Návod k použití SAMSUNG MD230X6 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG MD230X6. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG MD230X6 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG MD230X6.


SAMSUNG MD230X6 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2036 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG MD230X6 (1628 ko)
   SAMSUNG MD230X6 (1574 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG MD230X6UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster MD230 / MD230X3 / MD230X6 Monitor LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-4 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Nastavení rozlisení na optimální hodnotu 1. Pi vypnutém pocítaci propojte výrobek a pocítac a zapnte napájení. Pravým tlacítkem mysi kliknte na pracovní plochu a z místní nabídky vyberte moznost , , Vlastnosti". Na kart , , Nastavení" nastavte rozlisení na optimální hodnotu. 3-1 Pouzívání výrobku 3-2 Tabulka standardních rezim signálu Monitor LCD na rozdíl od monitoru CDT disponuje jedním optimálním rozlisením, které zajisuje nejlepsí vizuální kvalitu podle velikosti obrazovky a pirozených vlastností panelu. Pokud tedy není nastaveno optimální rozlisení odpovídající velikosti panelu, mze dojít ke zhorsení vizuální kvality. Doporucuje se nastavit rozlisení na hodnotu, která je pro výrobek optimální. Pokud pocítac vysílá signál v jednom z následujících standardních rezim signálu, nastaví se obrazovka automaticky. Pokud vsak signál pocítace neodpovídá zádnému z následujících rezim signálu, mze se zobrazit prázdná obrazovka nebo se mze zapnout pouze kontrolka napájení. Vyhledejte si informace v uzivatelské pírucce grafické karty. REZIM ZOBRAZENÍ VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 VESA, 1280 x 800 VESA, 1280 x 960 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1440 x 900 VESA, 1600 x 1200 VESA, 1680 x 1050 VESA, 1920 x 1080 HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ) 31, 469 35, 156 37, 879 48, 363 49, 702 60, 000 63, 981 55, 935 75, 000 65, 290 67, 500 VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ) 59, 940 56, 250 60, 317 60, 004 59, 810 60, 000 60, 020 59, 887 60, 000 59, 954 60, 000 HODINOVÝ KMITOCET (MHZ) 25, 175 36, 000 40, 000 65, 000 83, 500 108, 000 108, 000 106, 500 162, 000 146, 250 148, 500 SYNCHRONIZACNÍ POLARITA (H/V) -/+/+ +/+ -/-/+ +/+ +/+ -/+ +/+ -/+ +/+ Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku spojením levého okraje s pravým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus a jeho pevrácená hodnota horizontálního cyklu se oznacuje jako horizontální frekvence. Vertikální frekvence Aby mohlo lidské oko zachytit obraz, musí se na panelu stejný obraz zobrazit desetkrát za sekundu. Vertikální frekvence se udává v Hz. Pouzívání výrobku 3-2 3-3 Instalace ovladace zaízení Pi instalaci ovladace zaízení mzete nastavit rozlisení a frekvenci vhodné pro výrobek. Ovladac zaízení je obsazen na disku CD-ROM, který je soucástí dodávky výrobku. Pokud je dodaný soubor ovladace poskozený, obrate se prosím na servisní stedisko nebo navstivte webový server spolecnosti Samsung Electronics (http://www. samsung. com/) a ovladac si stáhnte. 1. Vlozte disk CD-ROM s ovladacem zaízení do jednotky CD-ROM. Dalsí kroky instalace provete podle pokyn zobrazených na obrazovce. Zkontrolujte, zda se v nastavení ovládacích panel zobrazují správné hodnoty rozlisení a obnovovací frekvence obrazovky. Dalsí informace naleznete v dokumentaci k operacnímu systému Windows. 3-3 Pouzívání výrobku 3-4 Tlacítka pro obsluhu výrobku Zaízení Multi Control Tento výrobek je mozné ovládat pomocí zaízení Multi Control. MONITOR CHECK : Slouzí k zobrazení císla monitoru. INFO Slouzí k zobrazení informací o aktuálním obrazu. : Toto tlacítko slouzí k nastavení jasu obrazovky. : Poskytuje pedvolby nastavení obrazu optimalizované pro rzná uzivatelská prostedí, napíklad pro úpravu dokument, procházení Internetu, sledování sportu anebo film a podobn. SOURCE Stisknutím tlacítka SOURCE lze zmnit zdroj vstupního signálu. (Analog/Digital/DP) SETUP/MENU Stisknutím tohoto tlacítka vyvoláte zobrazení na obrazovce (OSD). [. . . ] Windows XP: Rozlisení zmníte výbrem moznosti Ovládací panely Vzhled Zobrazení Nastavení. Windows ME/2000 : Rozlisení zmníte výbrem moznosti Ovládací panely Zobrazení Nastavení. Windows Vista: Nastavení zmte výbrem moznosti Ovládací panely Vzhled a pizpsobení Individuální nastavení Nastavení zobrazení. Windows 7: Rozlisení zmte výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Personalization (Vzhled a pizpsobení) Display (Zobrazení) Adjust resolution (Upravit rozlisení). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG MD230X6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG MD230X6 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag