Návod k použití SAMSUNG M187DN-1S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG M187DN-1S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG M187DN-1S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG M187DN-1S.


SAMSUNG M187DN-1S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1134 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG M187DN-1S UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1151 ko)
   SAMSUNG M187DN-1S (961 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG M187DN-1S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Uzivatelská pírucka M187DN Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Trouba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pouzití této uzivatelské pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Instalace mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nastavení casu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Co dlat v pípad pochybností nebo pi problémech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vaení / Ohívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Úrovn výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ukoncení vaení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení doby vaení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení doby odstátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pouzívání automatického ohevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nastavení automatického ohevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pouzívání funkce Kavárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nastavení funkce Kavárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pouzívání automatického rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nastavení automatického rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pouzívání funkce napaování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pouzívání funkce dezodorizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vypnutí pípání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bezpecnostní zámky mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Prvodce vhodným kuchyským nádobím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Cistní mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ulození a opravy mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Trouba VTRACÍ OTVORY CZ MADLO OSVTLENÍ DISPLEJ Ovládací panel 1 6 7 OTOCNÁ DVÍKA OVLÁDACÍ PANEL PODLOZKA OTOCNÝ TALÍ OTVORY BEZPECNOSTNÍCH ZÁMKY DVEÍ SPOJKA ZÁMK 8 9 2 3 10 Píslusenství V závislosti na zakoupeném modelu trouby jste obdrzeli i odpovídající píslusenství, které mzete pouzívat rznými zpsoby. 1. [. . . ] Pokud chcete nastavení vaení zrusit, znovu stisknte tlacítko Zrusit ( ). Pokud zvolíte vyssí výkon, musíte zkrátit dobu vaení. Pokud zvolíte nizsí výkon, musíte prodlouzit dobu vaení. Ped zahájením vaení mzete zrusit jakékoliv nastavení jednoduse stisknutím tlacítka Zrusit ( ). Pokud chcete pomocí otocného knoflíku prodlouzit dobu vaení. Cas Do 1 min. interval Nastavení doby vaení Kazdým stisknutím tlacítka +30s mzete prodlouzit dobu vaení o 30 sekund. Kazdým stisknutím tlacítka +30s prodlouzíte dobu vaení o 30 sekund. Bhem vaení mzete prodlouzit nebo zkrátit dobu pípravy pokrm, otocte otocný knoflík doprava nebo doleva. 7 Nastavení doby odstátí CZ Nastavení automatického ohevu Následující tabulka uvádí programy automatického ohevu, mnozství, dobu odstátí a píslusná doporucení. Kód / Pokrm 1. Velikost porce Doba odstátí Doporucení Vlozte na keramický talí a zakryjte potravinovou fólií vhodnou pro mikrovlnné trouby. Tento program je vhodný pro pokrmy skládající se ze 3 cástí (nap. maso s omáckou, zelenina a píloha, teba brambory, rýze nebo tstoviny). U mrazeného pokrmu zkontrolujte, zda je nádoba vhodná pro pouzití v mikrovlnné troub. Tento program je vhodný pro mrazené pokrmy skládající se ze 3 cástí (nap. maso s omáckou, zelenina a píloha, teba brambory, rýze nebo tstoviny). Tlacítko nastavení doby odstátí lze pouzít k automatickému nastavení doby odstátí (bez mikrovlnného vaení). 1. Zvolte dobu odstátí pomocí otocného knoflíku. Hotový pokrm (chlazený) 300 - 350 g 3 min. 400 - 450 g Pouzívání automatického ohevu Funkce automatického ohevu má ti naprogramované délky vaení. Nemusíte proto nastavovat dobu vaení nebo výkon trouby. Pocet porcí mzete upravit pomocí otocného knoflíku. Nejdíve vlozte pokrm do stedu otocného talíe a zavete dvíka. 1. Zvolte typ pipravovaného pokrmu jedním nebo opakovaným stisknutím tlacítka automatického ohevu ( ). Velikost porcí zvolte pomocí otocného knoflíku. 2) Signál pipomenutí ukoncení vaení zapípá tikrát (kazdou minutu jednou). 3) Znovu se zobrazí pesný cas. u Pouzívejte pouze nádoby urcené pro mikrovlnné trouby. 8 Pouzívání funkce Kavárna Pomocí funkce Kavárna se doba vaení nastavuje automaticky. Pocet porcí mzete nastavit otácením knoflíku volice. Nejprve polozte pokrm do stedu otocného talíe a zavete dvíka. 1. Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlacítka Kavárna vyberte typ pokrmu. Nastavení funkce Kavárna V následující tabulce jsou uvedeny automatické programy pro ohev nápoj a rozmrazování mrazených porcí kolác. Obsahuje mnozství, dobu odstavení a píslusná doporucení. Tlacítko Potravina 1 Nápoje Káva, mléko, caj, voda (o pokojové teplot) Velikost porce Doba Doporucení odstavení Nalijte do keramického sálku (150 ml) nebo hrnku (250 ml) a polozte do stedu otocného talíe. [. . . ] Vhodný pro absorpci nadmrné vlhkosti. · Kov · · Papír · Sklenice Nádobí Sponky sáck Tácky, sálky, ubrousky a kuchyské utrky Recyklovaný papír Alobal Lze pouzít v malém mnozství k ochran cástí ped pevaením. Mze dojít ke vzniku elektrického oblouku, pokud se alobal dostane pílis blízko ke stnám trouby nebo pokud pouzijete pílis mnoho alobalu. Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obycejn vhodné, pokud nejsou zdobené kovovými kresbami. Na tchto táccích jsou baleny nkteré mrazené potraviny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG M187DN-1S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG M187DN-1S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag