Návod k použití SAMSUNG LE40C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE40C550J1W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE40C550J1W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE40C550J1W.


SAMSUNG LE40C550J1W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (98295 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE40C550J1W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (137278 ko)
   SAMSUNG LE40C550J1W (61018 ko)
   SAMSUNG LE40C550J1W QUICK GUIDE (1907 ko)
   SAMSUNG LE40C550J1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1681 ko)
   SAMSUNG LE40C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE40C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE40C550J1W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 Dlezité bezpecnostní pedpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dodávané píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Strucný návod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pipojení podstavce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] POZNÁMKA · Tuto funkci nelze vyuzít pi poslechu na sluchátka. POZNÁMKA · Moznost 3D-Y/C nemusí pracovat v závislosti na typu vstupního signálu nebo pi vstupním signálu se sumem. · Tato funkce je k dispozici jen pokud je na vstupu signál CVBS. (Krom CVBS signálu SECAM. ) Monochromatický Pro zobrazení cernobílého videa. CZ 13 Ovládání pomocí menu Menu Ovládání napájení MENU [Ovládání napájení] Ovládání napájení Zvuk Vypnout, pokud chybí signál Vypnout pi nepouzívání Správa napájení Menu Nastavení MENU [Nastavení] Moznost Nastavení Automatická instalace Nastavení programu Dtský zámek Popis vstupu Vypnout, pokud chybí signál Jen TV/AV Poloha Nastavení PC Výbr zvuku HDMI Autom. HDMI WSS Rezim 4:3 Otocit Jazyk Nulovat Ovládání pomocí menu: A (str. 11) Pokud je tato moznost nastavena na , , Povolit" a po dobu 15 minut není na vstupu zádný signál, pejde televizor automaticky do rezimu pohotovosti. · Pt minut pedtím, nez televizor pejde do rezimu pohotovosti, se bude kazdou minutu zobrazovat zbývající cas. POZNÁMKA · Kdyz televizní program skoncí, nemusí být tato funkce v cinnosti. · , , Blokovat" je výchozí hodnota z výroby. Vypnout pi nepouzívání Ovládání pomocí menu: A (str. 11) Pokud nastavíte pozadovaný cas, televizor se po jeho uplynutí automaticky vypne, pokud neprovedete zádnou operaci. Polozka 30min / 3h / Blokovat · Pt minut pedtím, nez televizor pejde do rezimu pohotovosti, se bude kazdou minutu zobrazovat zbývající cas. UPOZORNNÍ · Volbou , , Nulovat" v menu Nastavení se obnoví výchozí tovární nastavení vsech menu a aktivuje se , , Automatická instalace". Automatická instalace Jen TV Automatickou instalaci mzete spustit znovu, dokonce i po nastavení pedvolby kanál. 1 2 3 4 5 Stisknte MENU a zobrazí se obrazovka MENU. Stisknutím a/b vyberte , , Automatická instalace" a potom stisknte OK. Pokud jste nastavili PIN pod polozkou , , Dtský zámek", zadejte jej zde. · Nastavení PINu viz str. 16. POZNÁMKA · , , Blokovat" je výchozí hodnota z výroby. Správa napájení Jen PC Stisknutím a/b vyberte , , Ano" a potom stisknte OK. Stiskem a/b vybírejte pozadovaný znak a stiskem c/d se pesouvejte na pozadovanou pozici. Opakujte výse uvedený krok 2, dokud nezadáte celý název, a pak nastavení dokoncete stiskem OK. Peskocit 1 2 3 Stisknte MENU a zobrazí se obrazovka MENU. Stisknutím a/b vyberte , , Nastavení programu" a potom stisknte OK. Pokud jste nastavili PIN pod polozkou , , Dtský zámek", zadejte jej zde. · Nastavení PINu viz str. 16. Kanály, které mají nastaveny , , Peskocit" na , , Zap" budou peskoceny, pouzijete-li Pr/Ps, a to dokonce i tehdy, kdyz sledujete obraz z televize. Dekodér Pi pipojování dekodéru k pístroji je teba, abyste vybrali EXT1. POZNÁMKA · , , Vyp" je výchozí hodnota z výroby (Vypnuto). 4 5 6 7 8 Stiskem a/b vyberte , , Rucní nastavení" a potom stisknte OK. Stisknutím a/b/c/d vyberte kanál, který chcete upravit, a potom stisknte OK. · Zobrazí se informace o vybraném kanálu. Zámek Máte moznost zablokovat sledování kteréhokoli kanálu. · Kdyz je pro nkterý kanál nastaven Zámek na , , Zap", zobrazí se text , , Dtský zámek byl aktivován. " a obraz a zvuk tohoto kanálu je zablokován. · Kdyz stisknete OK v dob zobrazení textu , , Dtský zámek byl aktivován. ", zobrazí se menu pro zadání PINu. [. . . ] Lze vybrat vstupní signál (PC/video), lze nastavit hlasitost a mohou být provedena rzná dalsí nastavení a seízení a umoznit tak naprogramované automatické pehrávání. K propojení pouzijte pekízený kabel RS-232C (bzn prodávaný). POZNÁMKA · Tento operacní systém by mla pouzívat osoba obeznámená s obsluhou PC. Formát kódu odezvy Normální odezva O K Kód Return (0DH) Odezva pi problému (chyba komunikace nebo nesprávný píkaz) E R R Kód Return (0DH) Píkazy POLOZKA ÍZENÍ VÝBR VSTUPU A PÍKAZ PARAMETR OBSAH ÍZENÍ VYPNUTO (STAV POHOTOVOSTI) PEPÍNÁNÍ VSTUPU (PEPNUTÍ) TV (PEVNÝ KANÁL) EXT1 ­ 5 (1 ­ 5) TV KANÁL PÍMO (1 ­ 99) O KANÁL NAHORU O KANÁL DOL EXT1 (Y/C) EXT1 (CVBS) EXT1 (RGB) VÝBR REZIMU AV (PEPNUTÍ) STANDARDNÍ FILM HRY UZIVATEL DYNAMICKÝ (pevný) DYNAMICKÝ PC HLASITOST (0 ­ 60) POLOHA H AV ( 10 ­ 10) POLOHA H PC (0 ­ 180) POLOHA V AV ( HODINY (0 ­ 180) FÁZE (0 ­ 15) SIROKÝ REZIM (PEPNUTÍ) NORMÁLNÍ (AV/PC) LUPA 14:9 PANORAMA PLNÝ (AV/PC) KINO 16:9 KINO14:9 Bod po bodu (PC) ZTLUMENÍ ZVUKU (PEPNUTÍ) ZTLUMENÍ ZVUKU ZAPNUTO ZTLUMENÍ ZVUKU VYPNUTO VYBR ZVUKU(ST/dvojjaz. /mono) VYP 30m 1h00m 1h30m 2h00m 2h30m TEXT VYPNUTO ZMNA TEXTU (PEPNUTÍ) PÍMÝ PECHOD NA STRÁNKU (100 ­ 899) 20 ­ 20) POLOHA V PC (0 ­ 120) NASTAVENÍ NAPÁJENÍ P O W R 0 _ _ _ I I I KANÁL TGD____ TVD____ AVD* ___ * __ DCCH* CHUP____ Sériový ovládací kabel RS-232C (zkízený typ, bzn dostupný) CHDW_ _ _ _ VÝBR VSTUPU B I I I NP12___ NP13___ NP14___ Komunikacní podmínky Nastavte komunikacní hodnoty rozhraní RS-232C na PC tak, aby odpovídaly komunikacním pozadavkm televizoru. Komunikacní nastavení televizoru jsou následující: · Rychlost Baud: 9 600 bps · Datová délka: 8 bit · Paritní bi: zádný · Stop bit: 1 bit · ízení tok: zádný VÝBR REZIMU AV A V M D 0 _ _ _ AVMD1___ AVMD2___ AVMD3___ AVMD4___ AVMD5___ AVMD6___ AVMD7___ HLASITOST POLOHA VOLM* HPOS HPOS VPOS VPOS CLCK PHSE SIROKÝ REZIM WI WI WI WI WI WI WI WI * * * * * * * * * * * * * __ * * * * * * _ _ _ _ _ _ Komunikacní procedura Odeslete ídicí píkaz z PC prostednictvím rozhraní RS-232C. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE40C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE40C550J1W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag