Návod k použití SAMSUNG LE37D550 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE37D550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE37D550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE37D550.


SAMSUNG LE37D550 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE37D550 (3732 ko)
   SAMSUNG LE37D550 (4819 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE37D550QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 29 Dotyk displeje a nastavení ostení a expozice (Funkce Dotykové AF/AE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Fotografování s automatickým nastavením Rezim [Inteligentní aut. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Informace o blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Automatická detekce scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Veselé barvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 [Red. neostrosti] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 [Nocní zábr z ruky] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 [iHDR]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AF pohybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Omezení rezimu [Inteligentní aut. ] . . . . . . . . . . . . . . 36 Standardní píslusenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Zmna typu znaku Vyberte a stisknte [MENU/SET]. Pozice kurzoru Úprava textu Kurzorovým tlacítkem vyberte a stisknte [MENU/SET]. Poté pemístte kurzor na text, který se má upravit. · Ke zmn pozice kurzoru lze také pouzít pácku zoomu. Kurzorovým tlacítkem vyberte [Vymazat] a poté stisknte [MENU/SET]. Kurzorovým tlacítkem vyberte správný text a poté stisknte [MENU/SET]. Az vkládání textu dokoncíte, kurzorovým tlacítkem vyberte [Nast. ] a stisknte [MENU/SET] Lze vlozit maximáln 30 znak. tváí]) - 94 - Pouzívání menu [Zázn. ] [Pomr stran] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Pomr stran statického snímku lze zmnit podle formátu tisku nebo pehrávání. Rezim záznamu: Nastavení: Pi tisku mohou být okraje oíznuty ­ nezapomete si zkontrolovat pedem. [Rozlisení] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Nastavení velikosti (pocet pixel) statických snímk. Pocet snímk, které lze zaznamenat, závisí na tomto nastavení a na nastavení [Kvalita]. Rezim záznamu: / / / Nastavení: 14 M 4320×3240 12. 5 M 4320×2880 10. 5 M 4320×2432 10. 5 M 3232×3232 Velikost snímku ([Pomr stran]: 5M 10 M 7M 3648×2736 3072×2304 2560×1920 Velikost snímku ([Pomr stran]: 9M 6M 4. 5 M 3648×2432 3072×2048 2560×1712 Velikost snímku ([Pomr stran]: 7. 5 M 5. 5 M 3. 5 M 3648×2056 3072×1728 2560×1440 7. 5 M 2736×2736 Velikost snímku ([Pomr stran]: 5. 5 M 3. 5 M 2304×2304 1920×1920 (rezim [Inteligentní aut. ]). ) 3M 2048×1536 2. 5 M 2048×1360 2M 1920×1080 2. 5 M 1536×1536 0. 3 M 640×480 0. 3 M 640×424 0. 2 M 640×360 0. 2 M 480×480 ) ) ) Toto nastavení není dostupné v Pomcka pro nastavení Vtsí velikost snímku Brilantnjsí snímek Nizsí kapacita záznamu V závislosti na objektu a podmínkách záznamu se mze objevit mozaikový efekt. Mensí velikost snímku Hrubsí snímek Vyssí kapacita záznamu - 95 - Pouzívání menu [Zázn. ] [Kvalita] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Nastavení kvality snímku. Rezim záznamu: Nastavení: ([Vysoká kvalita]) Vysoká kvalita, prioritu má kvalita snímku ([Standardní]) Standardní kvalita, prioritu má pocet snímk Ve scénickém rezimu [Vys. Kdyz je vybrán rezim [Foto rezim 3D], jsou zobrazené ikony jiné: ([3D+vys. Zaosteny budou i tváe, které jsou ve stejné vzdálenosti jako tváe ve zlutém úseku AF. Dotknte se objektu Rámecek AF pohybu Pokud je objekt rozeznán, rámecek AF pohybu se zmní z bílé na zlutou a objekt se automaticky udrzuje zaostený. Pokud AF zámek selze, cervený rámecek bude blikat. · Tyto operace provádjte s vypnutou funkcí Exponovat dotykem (29). · Rozsah ostení (stejné jako makrozábry) (68) · K provedení této funkce lze pouzít také tlacítko . Snímky osob zepedu (Detekce tváí) Automaticky uzamkne ostení na pohybujícím se objektu (AF pohybu) Objekt se nenachází ve stedu snímku (23zónové ostení) Urcená pozice pro zaostení (1zónové ostení) (Bodové ostení) Zaostí az na 23 bod 1zónové ostení: Zaostí na oblast AF ve stedu snímku. (doporuceno pro pípady, kdy je zaostení obtízné) Bodové ostení: Zaostí na mensí omezenou oblast. - 99 - Pouzívání menu [Zázn. ] V následujících pípadech se pouzívá fixní ostení (1zónové ostení): · Scénický rezim [Vysokorychl. video] · [Efekt miniatury] v rezimu [Kreativní] Pokud je zaostení pomocí (Bodové ostení) obtízné, pouzijte (1zónové ostení). V následujících pípadech nelze nastavit na (Detekce tváí): · Scénické rezimy ([Panoramatický snímek] [Nocní krajina] [Nocní zábr z ruky] [Potraviny] [Pod vodou]) · [Kreativní] Rezim ([Mkké zaostení]) Pokud fotoaparát v nastavení (Detekce tváí) chybn vyhodnotí jiné objekty jako tváe lidských bytostí, pepnte na jiné nastavení. Pokud nastaly podmínky bránící rozpoznávání tváe (nap. pohyb objektu je pílis rychlý), nastavení [AF rezim] se pepne na (23zónové ostení). pokud je objekt pílis malý nebo tmavý) nemusí funkce (AF pohybu) pracovat správn. [. . . ] Platí to do té míry, ze kazdý takový export zakazuje spolecnosti NT zákony, pravidly a smrnicemi plnní vsech svých závazk podle této smlouvy dodávat nebo síit Data. Takové neplnní musí být omluveno a nepedstavuje porusení této smlouvy. Tyto vseobecné podmínky tvoí úplnou smlouvu mezi spolecností Panasonic Corporation (a poskytovateli jejích licencí, vcetn poskytovatel jejich licencí a dodavatel) a vámi vztahující se k pedmtu této smlouvy, a v plném rozsahu nahrazuje jakékoli a veskeré existující smlouvy mezi námi vyjádené ústn nebo písemn, týkající se pedmtu této smlouvy. - 192 - DMC-TZ30 DMC-TZ31 Pokyny a poznámky k pouzívání Informace o poloze, informace o názvu místa a mapy O zempisném souadnicovém systému Tento fotoaparát pouzívá pro zempisné síky a délky (souadnicový systém) standard WGS84. Digitální mapová data Mapple Tyto mapy byly pipraveny s vyuzitím následujících map úadu Geospatial Information Authority of Japan (GSI), se souhlasem generálního editele GSI: topografické mapy v mítku 1:25 000, regionální mapy v mítku 1:200 000, mapy Japonska v mítku 1:1 000 000 a mapy správních oblastí v mítku 1:500 000. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE37D550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE37D550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag