Návod k použití SAMSUNG LE37C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE37C550J1W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE37C550J1W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE37C550J1W.


SAMSUNG LE37C550J1W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (98295 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE37C550J1W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (137278 ko)
   SAMSUNG LE37C550J1W (12152 ko)
   SAMSUNG LE37C550J1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1681 ko)
   SAMSUNG LE37C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE37C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE37C550J1W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za zádných okolností by odmontovaná zástrcka nemla být pouzita do zásuvky 13 A, nebo by mohla zpsobit vázný zásah elektrickým proudem. Odpovídající zástrcku namontujte na hlavní pívodní kabel následujícím zpsobem: DLEZITÉ: Vodice v hlavním kabelu jsou oznaceny barevn podle následujících pravidel: Modrý: nulový Hndý: fáze Protoze barvy vodic hlavního kabelu tohoto zaízení nemusí odpovídat barevnému oznacení konektor vasí zásuvky, postupujte takto: · Modrý vodic musí být pipojen do konektoru zásuvky oznaceného bu písmenem N nebo cernou barvou. · Hndý vodic musí být pipojen do konektoru zásuvky oznaceného bu písmenem L nebo cervenou barvou. Ujistte se, ze ani hndý, ani modrý vodic není pipojen ke konektoru uzemnní vasí zásuvky. [. . . ] from Start search OK UK] PAL] I] M Back E End 5 Stisknutím tlacítka ]/[ zvolte / polozku , , Store progr. from 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E09 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 Back E End 6 Tlacítky ]/[ a/nebo </> zvolte / / pozici, odkud budou jednotlivé programy ukládány a stisknte tlacítko OK. Store progr. from 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E09 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 Back E End 7 Tlacítkem ]/[ zvolte , , Start search" / a stisknte tlacítko OK, kterým zahájíte automatické vyhledávání program. Poznámka: · Na stran 7 naleznete podrobnosti o procesu vyhledávání. Automatic search [ Country [ Colour system [ Sound system Store progr. from Start search OK UK] PAL] I] M Back E End 8 Po dokoncení vyhledávání stisknte tlacítko END, kterým ukoncíte toto menu. 17 LC-20B_Cze_p17_22. pm6 17 23/7/03, 3:42 pm Uzitecné funkce (pokracování) Programy (pokracování) [2] Manuální nastavení Mzete provést nastavení kazdého jednotlivého programu. </> / ROTATE WIDE BRIGHT TEXT 1 2 T HOLD SUBTITL E SUBPAGE REVEAL Provete kroky 1 a 2 v kapitole [1] Automatické vyhledávání, az se zobrazí menu , , Programmes". Stisknutím tlacítka ]/[ zvolte polozku / , , Manual adjustment" (Manuální nastavení) a následn stisknutím OK zobrazte menu , , Manual adjustment". Programmes Automatic search Manual adjustment Sort Erase programme range Enter/change name OK END E MENU OK SOUND MENU END M ]/[ / OK CH M Back E End 3 Volby kanál TV/VIDEO Polozku vyberte tlacítkem ]/[ / a provete nastavení stisknutím tlacítka </>. (Podrobnosti viz tabulka dole. ) / · Nastavení polozky , , Frequency" (Frekvence) mzete provést také pomocí tlacítek Volby kanál. · Nez nastavíte polozku , , Name" (Název), aktivujte textový rezimu stisknutím tlacítka OK. Pozici vyberte tlacítkem </> a zvolte / pozadované písmenko tlacítkem ]/[. Po / dokoncení zadání ulozte jméno tlacítkem OK. Manual adjustment [ 36] Channel Frequency [291. 25MHz] [E36 ] Name Colour system [ APAL] [ B/I] Sound system [ off] Skip OK M Back E End 4 Menu ukoncíte tlacítkem END. Polozka nastavení Channel Frequency Výbr/stupnice hodnot 0­199 044 ­ 859 (MHz) Popis Volba kanál se mní smrem nahoru a dol. Pijímané frekvence závisí na norm televizoru, instalacním míst a rozsahu. · Nastavení jasu výrobcem je na stupni , , bright". · Podrobnosti o nastavení jasu naleznete v tabulce na stran 21. TV/VIDEO Brightness:medium Brightness:dark [2] Pímé nastavení polozky ROTATE 1 2 Stisknutím tlacítka ROTATE zobrazíte menu otácení obrazu. Kazdým stisknutím tlacítka ROTATE se rezim pepíná následovn. Mzete si zvolit pozadovaný rezim. Rotate: normal (Normáln) (Normal) Rotate: mirror (Otocit horizontally) (Rotate vodorovn) Rotate:normal Rotate: upside down (Rotate horizontally (Otocit vodorovn and vertically) a svisle) Rotate: rotate (Rotate vertically) (Otocit svisle) rorrim:etatoR 22 LC-20B_Cze_p17_22. pm6 22 23/7/03, 3:42 pm Rotate:rotate nwod edispu:etatoR Poznámka: · Po 4 vteinách menu otácení obrazu zmizí. · Nastavení rotace výrobcem je na stupni , , Normal". · Pokud mníte nastavení provedená pímo, mzete nastavení zmnit také v menu. · Podrobnosti o nastavení rotace naleznete v tabulce na stran 21. Uzitecné funkce (pokracování) WIDE BRIGHT TEXT ROTATE </> / T HOLD SUBTITL E SUBPAGE REVEAL Menu obrazovky Pro menu obrazovky mzete provést rzná nastavení. Features [bright] Brightness [normal] Rotate [off] Auto power off On-screen display Child lock END E MENU OK SOUND MENU END ]/[ / Modré OK M 1 2 Provedením krok 1 a 2 v kapitole Funkce zobrazíte menu , , Features". Stisknutím tlacítka ]/[ zvolte polozku / , , On-screen display" (Zobrazení na obrazovce) a následn stisknutím OK zobrazte menu , , On-screen display". Polozku nastavení zvolte stisknutím tlacítka ]/[. (Viz tabulka dole. ) / Nastavení provete stisknutím tlacítka </>. / CH OK M Back E End TV/VIDEO 3 4 5 Polozka nastavení Výbr/stupnice hodnot Position Sound info Time Alarm time Sleep time bottom no no no no top yes yes yes yes On-screen display Position [bottom] [yes] Sound info [ no] Time [ no] Alarm time [ no] Sleep time OK M Back E End Menu ukoncíte tlacítkem END. (Nahoe ­ dole) Volba (ne)zobrazení zvukových informací pi výbru kanálu. [. . . ] Obraz není ostrý. 6 ­ · Zkontrolujte nastavení barev. · Zkontrolujte, jestli není jas , , Brightness" nastaven na pílis tmavý stupe , , dark". · Zkontrolujte kontrast , , Contrast" a stupe cerné , , Black level". · Fluorescencní lampa mohla vycerpat svou dobu zivotnosti. 15 21, 22 15 ­ Obraz je pílis tmavý. Dálkový ovladac nefunguje. · Zkontrolujte stav baterií v dálkovém ovladaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE37C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE37C550J1W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag