Návod k použití SAMSUNG LE32D550 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE32D550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE32D550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE32D550.


SAMSUNG LE32D550 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE32D550 (3732 ko)
   SAMSUNG LE32D550 (4819 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE32D550QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Systém podporuje kvalitní konverzi pro vytvoení plynulých pechod v rámci stup sedé. Mzete také nastavit kontrast a svtlost nebo tmavost obrazu, aniz by doslo ke ztrát detail. Skvlé výstupy na siroké skále médií Technologie Océ DirectPress vyuzívá nízkou teplotu zapékání, která umozuje tisk na celou adu médií. Obraz je vtlacován pímo do papíru, takze mzete pouzívat strukturované nebo texturované typy médií. 4 Snadné pouzívání díky kontroleru Océ PRISMA sync Tiskový adic Océ PRISMAsync umozuje obsluze intuitivní pracovní postupy pro okamzitou produktivitu s minimální dobou nutnou k zaskolení a snadnou správou nejkomplexnjsích tiskových úloh. ® Integrované a konfigurovatelné moznosti workflow Ovládací panel spojuje tiskový adic, uzivatelské rozhraní a tiskovou jednotku do jednoho integrovaného konceptu. Vsechny systémové funkce a nastavení jsou pístupné z barevné dotykové obrazovky. [. . . ] Systém barevného kódování upozorní obsluhu na mozné nadcházející perusení, nap. Inteligentní plánování tiskových úloh zajistí neperusovanou produkci a snadné plánování tiskových zakázek. Snadná a efektivní práce s médii Inteligentní katalog médií ídí celý tiskový proces se vsemi potebnými nastaveními tisku, coz umozuje konzistentní a produktivní práci s médii. Technologie Océ Paper Logic® zajisuje správné vlození médií, a to i v pípad pedtistných nebo drovaných médií, címz se prakticky eliminují chyby a snizuje mnozství odpadu. Jednotnost ovládání Jedna koncepce ovládání u vsech cernobílých a barevných tiskáren s tiskovým adicem Océ PRISMAsync zajisuje konzistentní práci s úlohami pro tisk, skenování a kopírování. Obsluha stráví mén casu u zaízení, práce zamstnanc je efektivnjsí, snizují se náklady na skolení a stoupá produktivita. Pokrocilá správa a úprava úloh Pokrocilou pípravu dokument na úrovni úlohy a dokonce i stránky lze spravovat z ovládacího panelu na tiskárn. To umozuje zmny v dokumentu na tiskárn na poslední chvíli bez nutnosti vracet se k pedtiskové píprav. Snadná integrace s do rzných prostedí S tiskovým adicem Océ PRISMAsync mzete zpracovávat i úlohy z Kodak® Smartboard a Xerox® FreeFlow® MakeReady, aniz by doslo ke ztrát nastavení úlohy nebo atribut médií. Systém Océ VarioPrint DP Line je navrzen pro plnou integraci s eseními Océ PRISMA, coz urychluje zpsob zpracování, snizuje náklady a piláká vtsí objem tiskových zakázek. 5 Océ VarioPrint 95-105-120-135 Inovativní technologie Océ pedstavují nový standard dokonalosti Srdcem systému Océ VarioPrint DP Line jsou inovativní technologie, které poskytují skutecný digitální tisk, jsou energeticky úcinné a umozují efektivní zpsob plánování vasí produkce. Snizují náklady, snizují vasi uhlíkovou stopu a zvysují efektivitu vaseho podnikání. Océ DirectPress Opravdový digitální tisk Tradicní technologie vyzaduje adu procesních krok. Technologie Océ DirectPress pevádí digitální data do tonerového obrazu v jediném kroku. Océ HeatXchange ® Jednotná, stabilní kvalita obrazu Proces není ovlivnn teplotou, statickou elektinou ani vlhkostí. Vsechny doplky lze integrovat do jediného systému, který produkuje kvalitní dokoncené dokumenty, jez osloví vase zákazníky. Konfigurovatelný zpsob zpracování Tiskový adic Océ PRISMAsync a uzivatelské rozhraní si mzete nakonfigurovat pesn podle svých poteb. Zvolte rezim zpracování, který vyhovuje vasim stávajícím postupm, a dle poteby pidejte dalsí doplky. V závislosti na zpsobu vyuzití systému Océ VarioPrint DP Line mzete obsluze zpístupnit plánovac úloh, editaci úloh a funkce DocBox. Kdyz se zmní vase pozadavky na zpsob zpracování, mzete doplnit dalsí softwarové moduly Océ PRISMA. 9 Océ VarioPrint 95-105-120-135 Cistsí cernobílý tisk s bezozónovou technologií Systém Océ VarioPrint DP Line snízí vás vliv na zivotní prostedí. Pomze vám vyniknout ve vasem podnikání a pilákat více objednávek od environmentáln uvdomlých zákazník. Cistsí pracovní prostedí Technologie Océ DirectPress nevyuzívá elektrický náboj, proto také nevznikají emise ozónu. Nevzniká odpad z toner, nádrzku toneru lze naplnit, aniz by se toner rozsypal okolo. Výsledkem je cistsí pracovní prostedí bez poteby drahých vzduchových filtr a ventilace. Správný výstup hned napoprvé Snadný provoz, spolehlivá práce s médii a technologie Océ Paper Logic patí mezi vlastnosti, které zajisují, ze vytisknete hned napoprvé správný výstup bez zbytecné produkce odpadu. Dlouhá produktivní zivotnost Zhruba polovina oceli pouzité v systému Océ VarioPrint DP Line je recyklovaná a hlavní soucásti systému jsou navrzeny tak, aby vydrzely po celou dobu zivotnosti systému. To setí zdroje, omezuje vznik odpadu a snizuje dopad logistiky a servisních sluzeb na zivotní prostedí. Vtsinu soucástí si zvládne vymnit sám uzivatel, coz snizuje uhlíkovou stopu a zajisuje dlouhou dobu provozuschopnosti zaízení. Uzavená energetická smycka Technologie Océ HeatXchange penásí teplo z vytistných list na listy, které mají být teprve vytistny. Tím dochází az ke 30% úspoe elektiny. 10 Zvládnte více tiskových úloh rychleji s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozuschopnosti Produktivita tisku nespocívá jen v rychlosti. Jejím pedpokladem je také dostupnost a spolehlivost systému, doba provozuschopnosti a efektivní práce s médii. [. . . ] Produkce pokracuje bez perusení i u dokument s rznými typy médií. Rychlost tisku se mze pizpsobovat, ale nikdy se zcela nezastaví. Zahajte tisk okamzit Technologie Océ EnergyLogic umozuje systému zahájit tisk, jakmile je k dispozici dostatek energie. Systém zacne tisknout pomaleji a postupn zrychluje, dokud se zcela nezaheje. 11 Beyond the Ordinary Printing for Professionals o Vytváení globální vedoucí pozice v polygrafickém prmyslu Spolecnosti Canon a Océ spojily své síly, aby se staly globálním lídrem v polygrafickém prmyslu. Pro nase zákazníky to pedstavuje kombinaci technologií spolecnosti Canon a Océ s podporou pímých prodej a servisních organizací spolecnosti Océ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE32D550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE32D550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag