Návod k použití SAMSUNG LE32C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE32C550J1W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE32C550J1W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE32C550J1W.


SAMSUNG LE32C550J1W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (98295 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE32C550J1W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (137278 ko)
   SAMSUNG LE32C550J1W (12152 ko)
   SAMSUNG LE32C550J1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1681 ko)
   SAMSUNG LE32C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE32C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE32C550J1W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] Stisknte '/" a zvolte specifickou polozku pro nastavení. Stisknutím \/| nastavíte polozku na pozadovanou pozici a nastavení ukoncíte stisknutím END. Tlacítko \ Tlacítko | Pro vtsí kontrast Pro vtsí jas Pro vtsí barevnou intenzitu Tóny pokozky se zabarví do zelena. Pro vtsí ostrost Stereo Mono Sound 1 (Zvuk 1) Sound 2 (Zvuk 2) Sound 1+2 (Zvuk 1+2) Mono Nicam Mono Mono AV audio sig. Sound 1 (Zvuk 1) Sound 2 (Zvuk 2) Sound 1+2 (Zvuk 1+2) (Audio signál AV) Sound wide On (Zapnuto) (Pro zvýsení síení zvuku) (Síka zvukového Off (Vypnuto) pásma)* * Tuto polozku nelze zvolit, pokud je parametr "Sound via" (Zvuk pomocí) nastaven na "Hi-fi". Zvolená polozka Contrast (Kontrast) Pro mensí kontrast Brightness (Jas) Pro mensí jas Colour (Barva) Tint (Odstín) Pro mensí barevnou intenzitu Tóny pokozky se zabarví do fialova. POZNÁMKA Sharpness (Ostrost) Pro mensí ostrost Pro nastavení "Sound via" (Zvuku pomocí) · Pokud nastavení "Sound via" (Zvuk pomocí) na "Hi-fi" v menu Zvuk, bude zvukový signál z vestavných reproduktor vypnutý. Ukoncení tohoto rezimu provedete pepnutím "Sound via" (Zvuk pomocí) z "Hi-fi" na "TV" v dialogovém okn Zvuku. · Hlasitost mzete nastavit stiskem i (+)/(­). Seízení zvuku Nastavte kvalitu zvuku a hlasitost tak, aby to odpovídalo vasim potebám. Polozky, které lze seizovat, jsou uvedeny v tabulce níze. Hi-fi Volume 20 Pro nastavení "Loudsp. sound" (Zvuk reproduktor) · Rezimy výstupu zvuku se lisí v závislosti na tom, zda-li je pijímán signál NICAM nebo A2 stereo. Viz cást "Výbr vysílání NICAM a stereo vysílání A2" níze. Pro nastavení "AV audio sig. " (Audio signál AV) · Zvolte "Sound 1" (Zvuk 1) nebo "Sound 2" (Zvuk 2), pokud pehráváte video z mono videorekordér a "Sound 1+2" (Zvuk 1+2), pokud pehráváte signál ze stereofonních videorekordér. 1 2 3 4 Stisknte MENU a zobrazte dialogové okno menu. · Dialogové okno menu Zvuk se zobrazuje pímo stiskem zeleného tlacítka. Stisknte \/| a zvolte "Sound" (Zvuk). Stisknte '/" a zvolte specifickou polozku pro nastavení. Stisknte '/" a zvolte "Programmes" (Programy) a stisknte OK. Stisknte END a opuste menu. A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e r programme range / Change name [1] Automatické hledání Pro nalezení a ulození televizních program po první instalaci provete postup uvedený výse. C C S S S o o o t t u l u o a n o n r r try ur sy d sys e pro t sea Germany PAL B/G s t g r tem em . from ch Zvolená polozka Country (Zem) Colour system (Barevný systém) Sound system (Zvukový systém) Store prog. from (Ulozit program z) Start search (Spustit hledání) Volba/Popis Vyberte zemi nebo oblast ze zobrazených polozek. Auto, PAL, SECAM B/G, I, D/K, L/L', Auto Stisknte '/"/\/| a zvolte programovou pozici, ze které mají být programy ukládány a stisknte OK a vrate se k dialogovému okno automatického hledání. Spuste automatické hledání. POZNÁMKA · "Colour system" (Barevný systém) a "Sound system" (Zvukový systém) mzete zmnit pouze v pípad, ze v menu "Country" (Zem) je navoleno "Other count. " (Jiné zem). · Viz strana 8, kde jsou popsány detaily o zpsobu hledání. [2] Rucní nastavení Lze nastavit jednotlivé parametry program. C F N C S S h r a o o k a e m l u i n q e o n p nel uency ur system d system 1 2 E P B O 9 2 A / f 9 4. 25MHz 12 L G f Zvolená polozka Channel (Kanál) Frequency (Frekvence) Name (Název) Volba/Rozsah hodnot Popis 0­199 Kanál se pepne na vyssí nebo nizsí kanál. 044 ­ 859 (MHz) Pijímatelné frekvence závislé na norm TV, míst instalace a dosahu. Název programu (az do 5 znak) Znaky, císelné hodnoty a symboly (nap. !, t, atd. ) Colour system Auto, PAL, SECAM Barevná norma (Barevný systém) Sound system B/G, I, D/K, L/L', TV norma (Zvukový systém) Auto Skip On (Zapnuto) Císla kanál se znackou "(o) (CERVENÁ)" na levé (Vynechat) Off (Vypnuto) stran jsou nastaveny na Vynechat. POZNÁMKA · V závislosti na nastavení v barevném systému kanál mze být pepínání mezi kanály pomalé. Pokud chcete zrychlit pepínání kanál, pepnte "Auto" v "Colour system" (Barevný systém) na aktuální systém píjmu (PAL nebo SECAM). [3] Tídní Pozice program pro jednotlivé programy mohou být voln zmnny. [. . . ] Nejedná se o poruchu, pístroj zacne pracovat normálním zpsobem poté, co se teplota vrátí k normálu. · Neponechávejte pístroj v prostedí s vysokou a nízkou teplotou. Neponechávejte pístroj také v místech vystavených pímému slunecnímu svtlu nebo v blízkosti zdroje tepla, protoze to mze zpsobit deformací skín a poruchu LCD panelu. (Skladovací teplota: ­20°C az +60°C (­4°F az +104°F)) Technické údaje LE32C550J1W 20" Moderní dokonalý obraz & CERNÝ TFT LCD 921 600 bod VGA PAL/SECAM/NTSC Standard TV vysílání (CCIR): B/G, I, D/K, L/L' Ladící systém TV: Automatická pedvolba 200 kanál STEREO/DVOJJAZYCNÉ: NICAM, A2 stereo AUTOMATICKÉ PEDNASTAVEN: ANO CATV: ~Hyperpásmo Jas 430 cd/m2 Zivotnost fluorescencní lamp 60 000 hodin* Úhel sledování obrazu H: 170° V: 170° Zvukový zesilovac 2, 1 W × 2 Model LCD panel Pocet obrazových bod Barevný video systém TV Reproduktory Konektory 11 cm × 4 cm 2 kusy EXT1: 21kolíkový Euro-SCART EXT2: S-VIDEO, VIDEO, AUDIO OUT: AUDIO Anténa: DIN Sluchátka: 3, 5 mm ø jack (vpedu) anglictina/spanlstina/nmcina/francouzstina/ italstina/svédstina/holandstina/rustina/ portugalstina/turectina/ectina/finstina/polstina AC 220­240 V, 50/60 Hz 68 W (0, 8 W v pohotovostním rezimu) AC 230 V Samotný displej: 6, 3 kg Displej se stojanem: 7, 0 kg 0°C az +40°C (+32°F az +104°F) Jazyk OSD Napájení Spoteba Hmotnost (pibl. ) Provozní teplota * Obvyklé období, po kterém je výkon lamp polovicní za pedpokladu, ze je LCD TV pijímac nepetrzit pouzívána v místnosti s teplotoou 25°C/77°F za standardních svtelných a jasových podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE32C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE32C550J1W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag