Návod k použití SAMSUNG I80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG I80. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG I80 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG I80.


SAMSUNG I80 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12262 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG I80 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (11544 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (VER.2.0) (24647 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (VER.2.0) (24647 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (VER.2.0) (24647 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (VER.2.0) (24647 ko)
   SAMSUNG I80 (9201 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK GUIDE (14869 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (24647 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK GUIDE (VER.2.0) (19733 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK GUIDE (VER.3.0) (20214 ko)
   SAMSUNG I80 QUICK START GUIDE (VER.1.0) (20268 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG I80

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny Pi pouzívání fotoaparátu dodrzujte následující postup. Seznamte se s fotoaparátem Dkujeme, ze jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung. Ped pouzitím fotoaparátu si dkladn pectte tuto pírucku. Potebujete-li sluzby poprodejního servisu, pineste do servisního stediska fotoaparát vcetn pípadného zdroje poruchy (nap. Chcete-li se vyhnout moznému zklamání, ped pouzitím (nap. na významné události, výletu atd. ) nejdíve zkontrolujte ádnou cinnost fotoaparátu. [. . . ] Stisknte tlacítko OK a mzete vybrat nový snímek. <Volba druhého snímku> Pomocí tlacítka s 5 funkcemi vyberte snímek a stisknte tlacítko OK. Zmte umístní druhého snímku pomocí tlacítek Nahoru/Dol/ Vlevo/Vpravo a pomocí tlacítka OK snímek ulozte. OK ULOZ Fn MAZAT 072 Tlacítko E (Efekt): FUN Stítek Ke snímkm mzete pidat nejrznjsí stítky. Snímek stítku lze ulozit s velikostí snímku 1 M. Barevný filtr V této nabídce mzete zmnit barvu snímku (s výjimkou cervené, modré, zelené a zluté) na cernobílou. 1. Vyberte ( ) pomocí tlacítka Nahoru/Dol. STÍTEK FUN Vyberte ( ). FUN BAREVNÝ FILTR PESUN E KONEC STÍTEK OK NASTAV Vyberte pozadovaný stítek pomocí tlacítka Vlevo/Vpravo a stisknte tlacítko OK. Vyberte umístní stítku pomocí tlacítka Nahoru/ Dol/Vlevo/ Vpravo. PESUN E KONEC E ZPT OK NASTAV 2. Stisknte tlacítko OK a snímek bude ulozen pod novým názvem. OK PESUN Fn ULOZ PIDAT PESUN OK Fn ULOZ PIDAT 100-0016 Dalsí stítky mzete pidat stisknutím tlacítka Fn. 2 stítky) Snímek ulozíte stiskem tlacítka OK. 073 Tlacítko E (Efekt): FUN Barevná maska Pomocí této nabídky mzete vybrat cást snímku, kterou chcete zvýraznit. Zbylá plocha snímku bude cernobílá. FUN BAREVNÁ MASKA Vyberte polozku ( ) a zobrazí se ukazatel pro výbr oblasti. E ZPT OK NASTAV Stisknte tlacítko OK a poté mzete nastavit velikost a umístní pozadované cásti. PESUN OK NASTAV PESUN E KONEC T/W VELIKOST Tlacítko W/T: Zmna velikosti cásti. 100-0020 OK NASTAV <Výsledný snímek> Po stisknutí tlacítka OK bude snímek s barevnou maskou ulozen pod novým názvem souboru. Stisknutím tlacítka E mzete nastavit velikost a umístní cásti. PESUN T/W VELIKOST Stisknutí tlacítka OK. E ZPT OK ULOZ Tlacítko Nahoru/Dol/Vlevo/ Vpravo: Zmna umístní. OK PESUN NASTAV T/W VELIKOST 074 Nastavení funkce pehrávání pomocí LCD displeje Funkce rezimu Pehrávání je mozné zmnit pomocí LCD displeje. V rezimu Pehrávání se po stisknutí tlacítka MENU zobrazí na LCD displeji nabídka. Následující tabulka obsahuje pehled nabídek, které mzete v rezimu Pehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky pehrávání poídit snímek, stisknte tlacítko rezimu Pehrávání nebo Spoust. Zálozka nabídky Hlavní nabídka Podnabídka Podnabídka Stránka Tato nabídka je k dispozici v okamziku, kdy je fotoaparát prostednictvím USB kabelu pipojen k tiskárn s podporou technologie PictBridge (pímé pipojení s fotoaparátem, k prodeji samostatn). Zálozka nabídky Hlavní nabídka SNÍMKY Podnabídka 1 SNÍMEK VSECHNY SN. AUTO POHLEDNICE VIZITKA 4X6 Podnabídka ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Stránka str. 93 PREZENTACE ( ) PEHRÁNÍ ( ) PEHRÁT/ ­ START PREZ. 78 ÚSMV/VZPOMÍNKA/ MÁ HUDBA VYPNUTO ­ HL. POZNÁMKA str. 79 VSE NE / ANO VYBRAT / VSE/ STANDARD ZRUSIT DPOF INDEX NE / ANO str. ANO ­ VELIKOST L 2L LETTER A4 A3 AUTO CELÝ 1 2 str. 94 ROZLOZENÍ 4 8 9 16 INDEX 075 Nastavení funkce pehrávání pomocí LCD displeje Zálozka nabídky Hlavní nabídka Podnabídka AUTO TYP OBYCEJNÝ FOTO FASTFOTO AUTO KVALITA KONCEPT NORMÁLNÍ NEJLEPSÍ AUTO DATUM VYPNUTO ZAPNUTO NÁZEV SOUB. AUTO VYPNUTO ZAPNUTO NE ANO Spustní prezentace ( ) Snímky je mozné kontinuáln zobrazovat v pedem stanovených intervalech. Po pipojení fotoaparátu k externímu monitoru mzete sledovat prezentaci. 1. Stisknte tlacítko rezimu Pehrávání a stisknte tlacítko MENU. Stisknte tlacítko Vlevo/Vpravo a vyberte zálozku nabídky [PREZENTACE]. Podnabídka - Stránka Spustní prezentace Prezentaci lze spustit pouze z nabídky [START PREZ. ]. 1. [. . . ] Pípad 8 Fotoaparát je pipojen k USB portu pocítace, který je umístn na pední stran pocítace. Je-li fotoaparát pipojen k celnímu portu USB, nemusí pocítac správn fotoaparát rozpoznat. Pipojte fotoaparát k portu USB umístnému na zadní stran pocítace. 131 Otázky a odpovdi Nelze-li v pocítaci pehrát videoklip Pokud videoklip poízený fotoaparátem nelze v pocítaci pehrát, pícina vtsinou spocívá v kodeku instalovaném v pocítaci. [Instalace kodeku pro systém Mac OS] 1) Chcete-li stáhnout kodek, navstivte následující webovou stránku. (http://www. divx. com/divx/mac) 2) Klepnte na nabídku [Free Download] (Voln ke stazené) v pravé horní cásti okna a zobrazí se okno stahování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG I80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG I80 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag