Návod k použití SAMSUNG HXMU016DA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HXMU016DA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HXMU016DA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HXMU016DA.


SAMSUNG HXMU016DA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HXMU016DA UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (13959 ko)
   SAMSUNG HXMU016DA (11047 ko)
   SAMSUNG HXMU016DA (596 ko)
   SAMSUNG HXMU016DA SECRETZONE UPDATE TOOL (246 ko)
   SAMSUNG HXMU016DA AUTO BACKUP UPDATE TOOL (205 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HXMU016DA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S1 Mini HXSU012BA HX-SU012BA HXSU016BA HX-SU016BA HX-SU020BA HX-SU025BA S2 Portable HXMU016DA HXMU025DA HXMU032DA HXMU050DA HX-MU064DA HX-MU016DA HX-MU025DA HX-MU032DA HX-MU050DA HX-MU075DA S-Series (S1 Mini, S2 Portable) Externí pevný disk Návod k obsluze Návod k obsluze Jako první si pectte toto O tomto návodu k obsluze K tomuto pístroji je pilozen Prvodce rychlým uvedením do provozu a tento Návod k obsluze. Pi dodrzování pokyn a upozornní, uvedených v tomto návodu k obsluze, bude zajistno jednodussí a pohodlnjsí pouzívání tohoto S-Series externího pevného disku. Prvodce rychlým uvedením do provozu Pi zakoupení tohoto S-Series externího pevného disku jste obdrzeli Prvodce rychlým uvedením do provozu. Tento Prvodce rychlým uvedením do provozu popisuje jednotlivé soucásti pístroje a poskytuje jednoduché pokyny pro jeho instalaci. Návod k obsluze Návod k obsluze poskytuje dalsí podrobné informace, týkající se pedností pístroje a rovnz dalsí pokyny o pouzívání tohoto S-Series externího pevného disku. Pouzívání tohoto Návodu k obsluze Ped uvedením pístroje do provozu si pecliv pectte cást "Upozornní pro manipulaci" a dodrzujte v ní uvedené pokyny. Pi nedodrzování vsech pokyn, uvedených v cásti "Upozornní pro manipulaci" mze dojít ke vzniku skody nebo k poskození tohoto S-Series externího pevného disku. Pokud se pi pouzívání pístroje vyskytne jakýkoli problém, podívejte se nejprve do cásti "Odstraování potízí". Software a uzivatelské pírucky jsou dostupné ke stazení (download) na webové stránce Samsung Hard Disk Drive (www. samsunghdd. com). [. . . ] Hlavní panel Pro prohlízení podrobných informací o vyuzití prostoru zaízení na tuto ikonu dvakrát poklepejte. Obrázek 23. Hlavní panel V okn Original File Selection (Výbr originálního souboru) vyberte originální soubor (y), které hodláte zálohovat, potvrzením souboru () a/nebo slozky (slozek). S-Series externí pevný disk 21 Návod k obsluze Obrázek 24. Okno Original File Selection (Výbr originálního souboru) ­ Manual Backup (Rucní zálohování) Zvolte moznost "Backup" (Zálohovat) z nabídky "Task" (Úloha) nebo klepnte na tlacítko "Backup" (Zálohovat) v panelu nástroj. Obrázek 25. Dialogový rámecek Backup Completion (Dokoncení zálohování) S-Series externí pevný disk 22 Návod k obsluze Quick Backup (Rychlé zálohování) Vyberte soubor (y) a/nebo slozku (slozky), které hodláte zálohovat. Klepnte pravým tlacítkem mysi na svou volbu a v kontextové nabídce zvolte moznost "Quick Backup" (Rychlé zálohování). Obrázek 26. Okno Original File Selection (Výbr originálního souboru) ­ Quick Backup (Rychlé zálohování) Obrázek 27. Dialogový rámecek Backup Completion (Dokoncení zálohování) Zastavte se a pozorn ctte Funkce Quick Backup (Rychlé zálohování) bude fungovat pouze pi správném nakonfigurování zálohovacího zaízení. Soubory a slozky, které byly zálohovány pomocí funkce Quick Backup (Rychlé zálohování), jsou automaticky ukládány jako zálohy originál. S-Series externí pevný disk 23 Návod k obsluze Obnovení zálohovaných dat Pomocí aplikace Samsung Auto Backup mzete obnovit svá data ze zálohy. Pro obnovení vasich zálohovaných dat pomocí aplikace Samsung Auto Backup bude teba spustit prvodce obnovením (Restore wizard). Nejprve vyberte soubor (y) a/nebo slozku (slozky), které chcete obnovit, a: Klepnte pravým tlacítkem mysi na vybrané soubory a zvolte polozku "Restore" (Obnovit). Zvolte moznost "Restore" (Obnovit) z nabídky "Task" (Úloha). Klepnte na tlacítko "Restore" (Obnovit) v panelu nástroj. Obrázek 28. Okno Restore Selection (Výbr pro obnovení ze zálohy) S-Series externí pevný disk 24 Návod k obsluze Obrázek 29. Okno Restore Selection (Výbr pro obnovení ze zálohy) První okno prvodce obnovením (Restore wizard) vás vyzve k výbru cílového umístní souboru pro obnovení ze zálohy. K dispozici máte dv moznosti, které jsou pro vás dostupné: Obnovení zálozních soubor do jejich pvodní slozky nebo urcení nové cílové slozky, do níz se obnoví zálozní soubory. Obrázek 30. Okno Restore Options (Moznosti obnovení ze zálohy) Pvodce obnovením (Restore wizard) nyní zobrazí dobu potebnou pro obnovení a moznosti pro obnovení duplicitních soubor. Budete moci vybrat obnovení zálozních soubor z nejnovjsí zálohy nebo ze zálohy, která je nejblíze zadanému datu a casu. U duplicitních zálozních soubor máte moznost obnovit pouze ty zálozní soubory, které jsou odlisné od jejich originál nebo obnovit vsechny soubory. S-Series externí pevný disk 25 Návod k obsluze Obrázek 31. Okno File Filter (Souborový filtr) Prvodce Restore file filter (Souborový filtr pro obnovení ze zálohy) umozuje urcit typy soubor, které chcete obnovit. Urcete typy pípon soubor a/nebo skupin soubor, které chcete obnovit nebo vyloucit z obnovení a pak klepnte na tlacítko "Finish" (Dokoncit). Po klepnutí na tlacítko "Finish" (Dokoncit) bez provedení jakékoli zmny v tomto dialogovém rámecku se aplikace nastaví na obnovení vsech typ soubor. Po nakonfigurování mozností klepnte na tlacítko "Finish" (Dokoncit) pro spustní obnovení zálozních soubor. [. . . ] - V nabídce "File System" (Souborový systém) zvolte moznost "NTFS" a spuste formátování disku. VAROVÁNÍ - PI VYTVÁENÍ DISKOVÝCH ODDÍL A FORMÁTOVÁNÍ DISKU DOJDE K NEVRATNÉMU SMAZÁNÍ VESKERÝCH SOUBOR NA PEVNÉM DISKU. NEPROVÁDJTE TUTO OPERACI, DOKUD NEMÁTE VESKERÁ SVÁ DATA ZÁLOHOVÁNA, A DOKUD NEMÁTE OVENU JEJICH SPOLEHLIVOST A CITELNOST. Zastavte se a pozorn ctte Formátování na pocítaci Macintosh V následující cásti je popsáno formátování v prostedí Mac OS X: - Spuste nástroj "Disk Utility" systému Mac OS X. Otevete slozku "Applications" (Aplikace) a pak slozku "Utilities" (Pomocné programy - utility). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HXMU016DA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HXMU016DA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag