Návod k použití SAMSUNG HX-DT015EB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HX-DT015EB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HX-DT015EB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HX-DT015EB.


SAMSUNG HX-DT015EB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12202 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HX-DT015EB (205 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HX-DT015EBUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Station HX-DU010EB HX-DU015EB HX-DU020EB Station Plus HX-DE010EB HX-DE015EB HX-DE020EB Station 3. 0 HX-DTA10EB HX-DT015EB HX-DT020EB STORY Station Series Externí pevný disk Návod k obsluze Návod k obsluze Jako první si pectte toto O tomto návodu k obsluze K tomuto pístroji je pilozen Prvodce rychlým uvedením do provozu a tento Návod k obsluze. Pi dodrzování pokyn a upozornní, uvedených v tomto návodu k obsluze, bude zajistno jednodussí a pohodlnjsí pouzívání tohoto STORY Station Series externího pevného disku. Prvodce rychlým uvedení m do provozu Pi zakoupení tohoto STORY Station Series externího pevného disku jste obdrzeli Prvodce rychlým uvedením do provozu. Tento Prvodce rychlým uvedením do provozu popisuje jednotlivé soucásti pístroje a poskytuje jednoduché pokyny pro jeho instalaci. Návod k obsluze Návod k obsluze poskytuje dalsí podrobné informace, týkající se pedností pístroje a rovnz dalsí pokyny o pouzívání tohoto STORY Station Series externího pevného disku. Pouzívání tohoto Návodu k obsluze Ped uvedením pístroje do provozu si pecliv pectte cást "Upozornní pro manipulaci" a dodrzujte v ní uvedené pokyny. Pi nedodrzování vsech pokyn, uvedených v cásti "Upozornní pro manipulaci" mze dojít ke vzniku skody nebo k poskození tohoto STORY Station Series externího pevného disku. Pokud se pi pouzívání pístroje vyskytne jakýkoli problém, podívejte se nejprve do cásti "Odstraování potízí". Software a uzivatelské pírucky jsou dostupné ke stazení (download) na webové stránce Samsung Hard Disk Drive (www. samsunghdd. com). [. . . ] Nyní jste pipraveni k zálohování svých dat. Aplikace Samsung Auto Backup je ve výchozím nastavení nakonfigurována pro provádní zálohy v reálném case. Z tohoto dvodu bude aplikace po ukoncení prvodce konfigurací zálohování automaticky zálohovat obsah slozky "My Documents" (Dokumenty). Pro STORY Station Series externí pevný disk 21 Návod k obsluze Obrázek 22. Úvodní okno aplikace Po úspsném nakonfigurování aplikace Auto Backup se na hlavním panelu vaseho systému objeví nová ikona. Cervená cást pruhu této ikony indikuje pouzitý prostor zaízení/úlozist a zelená cást indikuje dostupnou velikost prostoru. Obrázek 23. Hlavní panel Pro prohlízení podrobných informací o vyuzití prostoru zaízení na tuto ikonu dvakrát poklepejte. Obrázek 22. Obrazovka informací o zaízení. V okn Original File Selection (Výbr originálního souboru) vyberte originální soubor (y), které hodláte zálohovat, potvrzením souboru () a/nebo slozky (slozek). Mic kapacity není v rezimu eSATA dostupný. Pro STORY Station Series externí pevný disk 22 Návod k obsluze Obrázek 25. Okno Original File Selection (Výbr originálního souboru) ­ Manual Backup (Rucní zálohování) Zvolte moznost "Backup" (Zálohovat) z nabídky "Task" (Úloha) nebo klepnte na tlacítko "Backup" (Zálohovat) v panelu nástroj. Obrázek 26. Dialogový rámecek Backup Completion (Dokoncení zálohování) Pro STORY Station Series externí pevný disk 23 Návod k obsluze Quick Backup (Rychlé zálohování) Vyberte soubor (y) a/nebo slozku (slozky), které hodláte zálohovat. Klepnte pravým tlacítkem mysi na svou volbu a v kontextové nabídce zvolte moznost "Quick Backup" (Rychlé zálohování). Obrázek 27. Okno Original File Selection (Výbr originálního souboru) ­ Quick Backup (Rychlé zálohování) Obrázek 28. Dialogový rámecek Backup Completion (Dokoncení zálohování) Funkce Quick Backup (Rychlé zálohování) bude fungovat pouze pi správném nakonfigurování zálohovacího zaízení. Soubory a slozky, které byly zálohovány pomocí funkce Quick Backup (Rychlé zálohování), jsou automaticky ukládány jako zálohy originál. Pro STORY Station Series externí pevný disk 24 Návod k obsluze Obnovení zálohovaných dat Pomocí aplikace Samsung Auto Backup mzete obnovit svá data ze zálohy. Pro obnovení vasich zálohovaných dat pomocí aplikace Samsung Auto Backup bude teba spustit prvodce obnovením (Restore wizard). Nejprve vyberte soubor (y) a/nebo slozku (slozky), které chcete obnovit, a: Klepnte pravým tlacítkem mysi na vybrané soubory a zvolte polozku "Restore" (Obnovit). Zvolte moznost "Restore" (Obnovit) z nabídky "Task" (Úloha). Klepnte na tlacítko "Restore" (Obnovit) v panelu nástroj. Obrázek 29. Okno Restore Selection (Výbr pro obnovení ze zálohy) Pro STORY Station Series externí pevný disk 25 Návod k obsluze Obrázek 30. Okno Restore Selection (Výbr pro obnovení ze zálohy) První okno prvodce obnovením (Restore wizard) vás vyzve k výbru cílového umístní souboru pro obnovení ze zálohy. K dispozici máte dv moznosti, které jsou pro vás dostupné: Obnovení zálozních soubor do jejich pvodní slozky nebo urcení nové cílové slozky, do níz se obnoví zálozní soubory. Obrázek 31. Okno Restore Options (Moznosti obnovení ze zálohy) Pvodce obnovením (Restore wizard) nyní zobrazí dobu potebnou pro obnovení a moznosti pro obnovení duplicitních soubor. [. . . ] - V nabídce "File System" (Souborový systém) zvolte moznost "NTFS" a spuste formátování disku. VAROVÁNÍ - PI VYTVÁENÍ DISKOVÝCH ODDÍL A FORMÁTOVÁNÍ DISKU DOJDE K NEVRATNÉMU SMAZÁNÍ VESKERÝCH SOUBOR NA PEVNÉM DISKU. NEPROVÁDJTE TUTO OPERACI, DOKUD NEMÁTE VESKERÁ SVÁ DATA ZÁLOHOVÁNA, A DOKUD NEMÁTE OVENU JEJICH SPOLEHLIVOST A CITELNOST. Formátování na pocítaci Macintosh V následující cásti je popsáno formátování v prostedí Mac OS X: - Spuste nástroj "Disk Utility" systému Mac OS X. Otevete slozku "Applications" (Aplikace) a pak slozku "Utilities" (Pomocné programy - utility). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HX-DT015EB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HX-DT015EB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag