Návod k použití SAMSUNG HW-C700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HW-C700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HW-C700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HW-C700.


SAMSUNG HW-C700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8819 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HW-C700 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (10653 ko)
   SAMSUNG HW-C700 (10425 ko)
   SAMSUNG HW-C700 (8366 ko)
   SAMSUNG HW-C700 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (111 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HW-C700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HW-C700 HW-C700B HW-C770S HW-C770BS systm s AV pijmacem uzivatelsk prucka pedstavte si sv moznosti Dkujeme vm za zakoupen vrobku Samsung. Pro zskn rozsenho balcku sluzeb, prosm, zaregistrujte svj vrobek na strnkch www. samsung. com/register HW-C700-C770S-C770BS-XEO_CZ_02101 1 2010-02-12 12:57:25 bezpecnostn informace BEZPECNOSTN VAROVN ABYSTE PEDESLI RIZIKU RAZU ELEKTRICKM PROUDEM, NEODNMEJTE ZADN KRYT PSTROJE. Tento symbol indikuje ptomnost nebezpecnho napt uvnit pstroje, kter mze zpsobit raz elektrickm proudem. Tento symbol upozoruje na existenci dlezitch pokyn pro provoz a drzbu pstroje, kter jsou soucst pslusenstv pstroje. VSTRAHA RIZIKO RAZU ELEKTRICKM PROUDEM. NEOTEVREJTE! VAROVN : Abyste pedesli nebezpec vzniku pozru nebo razu elektrickm proudem, nevystavujte tento pstroj desti nebo vlhkosti. [. . . ] (Postupn nastavuje zvukov pole (DSP) ze stedu nebo z okol. ) C- WIDTH : Lze nastavit od 0 do 7. Cm vyss nastaven, tm tiss zvuk vychz ze stedovho reproduktoru. ) M Nastaven PANORAMA, DIMENSION a CENTER WIDTH lze provst jen v rezimu , , MUSIC". Rezim Dolby Pro Logic llx nelze pouzt s vcekanlovmi signly jako je Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS nebo DTS-HD Master Audio. Pro Logic funguje jen pro zvukov signly PCM se vzorkovac frekvenc 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz. Kdyz je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na ON, nelze pouzt funkci Dolby Pro Logic IIx. 38 HW-C700-C770S-C770BS-XEO_CZ_021038 38 2010-02-12 12:58:54 CZ NASTAVEN REZIMU DOLBY PRO LOGIC IIZ Funkce Dolby Pro Logic IIz pidv k prostorovmu zvuku pedn vskov kanly. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Pomoc tlactek vyberte polozku DPLIIZ SETUP a stisknte tlactko ENTER nebo . Pi kazdm stisku tohoto tlactka se postupn vybere HEIGHT OFF HEIGHT ON. NASTAVEN M Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na On, nastaven velikosti pro zadn prostorov reproduktor se zmn na NONE a pedn vskov reproduktor se zapne. Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na OFF, nelze vybrat vchoz nastaven pro zadn prostorov a pedn vskov reproduktor Pokud pepnete z rezimu Dolby Pro Logic IIz na rezim Dolby Pro Logic IIx, nejprve se vypne rezim Dolby Pro Logic IIz, pot se deaktivuje nastaven velikosti pro reproduktor FRONTH a na zvr se zapne zadn prostorov reproduktor. Pokud zapnete funkci Dolby Pro Logic IIz, nelze zmnit nastaven velikosti pro reproduktor FRONTH a zadn prostorov reproduktor na NONE. NASTAVEN OVLDN TNU Touto volbou upravte hlasitost bas a vsek. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Stiskem tlactek vyberte polozku TONE CONTROL a stisknte tlactko ENTER nebo . Stiskem tlactek vyberte pozadovanou moznost a stisknte tlactko ENTER nebo . Pi kazdm stisku tohoto tlactka se postupn vyberou hodnoty TONE BASS TREBLE. Na displeji se zobraz zprva SETUP OFF a rezim nastaven je ukoncen. M Ovldn tnu lze uplatnit u vsech kanl krom subwooferu. 39 HW-C700-C770S-C770BS-XEO_CZ_021039 39 2010-02-12 12:58:55 nastaven NASTAVEN REZIMU NEO:6 Bhem vychutnvn hudby nebo filmu mzete pehrvat 2kanlov zvuk z kanl 6. 1. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Pomoc tlactek vyberte polozku NEO:6 SETUP a stisknte tlactko ENTER nebo . Tento parametr nastavuje vsku stedovho obrazu v rmci pednch a stedovch reproduktor. Na displeji se zobraz zprva SETUP OFF a rezim nastaven je ukoncen. M Rezim NEO:6 nelze pouzt s rezimy Dolby Digital, Dolly Digital+, Dolby TrueHD, DTS a DTS-HD Master Audio. Pro Logic funguje jen pro zvukov signly PCM se vzorkovac frekvenc 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz. 40 HW-C700-C770S-C770BS-XEO_CZ_021040 40 2010-02-12 12:58:55 CZ NASTAVEN REZIMU EX/ES Pokud jsou pipojeny zadn prostorov reproduktory, mzete poslouchat vcekanlov zvuk v systmu 6. 1 nebo 7. 1 pomoc vestavnho dekodru Dolby Digital Surround EX nebo DTS ES. Tato funkce funguje, pokud je jako vstup zapojen zdroj Dolby Digital nebo DTS (jako napklad pehrvac DVD), a nefunguje s dvoukanlovmi zdroji L. PCM a Dolby Digital. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Pomoc tlactek vyberte polozku EX/ES SETUP a stisknte tlactko ENTER nebo . [. . . ] Nen slyset zvuk. Jsou reproduktory a extern komponenty sprvn zapojeny? Je extern komponenta sprvn pipojena? Po vbru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjev obraz. Jsou lev a prav reproduktor nebo vstupn a vstupn kabely sprvn pipojeny? Zkontrolujte lev a prav kanl a sprvn je pipojte. Zvuk pravho a levho kanlu je zamnn. Nelze pijmat rozhlasov vysln. Sprvn pipojte antnu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HW-C700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HW-C700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag