Návod k použití SAMSUNG HW-C500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HW-C500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HW-C500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HW-C500.


SAMSUNG HW-C500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6607 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HW-C500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (6604 ko)
   SAMSUNG HW-C500 (6745 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HW-C500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HW-C500 HW-C560S systm s AV pijmacem uzivatelsk prucka pedstavte si sv moznosti Dkujeme vm za zakoupen vrobku Samsung. Pro zskn rozsenho balcku sluzeb, prosm, zaregistrujte svj vrobek na strnkch www. samsung. com/register HW-C500-C560S-CZ_0317. indd 1 2010-03-17 3:29:18 bezpecnostn informace BEZPECNOSTN VAROVN ABYSTE PEDESLI RIZIKU RAZU ELEKTRICKM PROUDEM, NEODNMEJTE ZADN KRYT PSTROJE. Tento symbol indikuje ptomnost nebezpecnho napt uvnit pstroje, kter mze zpsobit raz elektrickm proudem. Tento symbol upozoruje na existenci dlezitch pokyn pro provoz a drzbu pstroje, kter jsou soucst pslusenstv pstroje. VSTRAHA RIZIKO RAZU ELEKTRICKM PROUDEM. NEOTEVREJTE! VAROVN : Abyste pedesli nebezpec vzniku pozru nebo razu elektrickm proudem, nevystavujte tento pstroj desti nebo vlhkosti. [. . . ] Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmez od -10 do +10 dB v kroku 1 dB. - Vstup testovacho zvuku F. L (pedn lev): -10 +10 dB CEN (sted): -10 +10 dB S. W (subwoofer) : -10 +10 dB - Vypnut testovacho zvuku Jednou stisknte tlactko SETUP/MENU. F. R (pedn prav): -10 +10 dB S. R (prostorov prav): -10 +10 dB S. L (prostorov lev): -10 +10 dB 36 HW-C500-C560S-CZ_0317. indd 36 2010-03-17 3:29:57 CZ NASTAVEN REZIMU DOLBY PRO LOGIC II Tento rezim podv 5. 1kanlov zvuk z dvoukanlovho zdroje. MUSIC : Poskytuje 5. 1kanlov prostorov zvuk pro digitln, analogov nebo existujc stereo zdroje. PL (Pro Logic) : Zzitek prostorovho zvuku s 5. 1kanlovm prostorovm zvukem. NASTAVEN NASTAVENI DOLBY PRO LOGIC II Tato funkce pracuje jen v rezimu Dolby Pro Logic ll MUSIC. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Stiskem tlactek vyberte polozku DPLII SETUP a stisknte tlactko ENTER nebo . Stiskem tlactek vyberte pozadovanou moznost a stisknte tlactko ENTER nebo . (Tento rezim rozsiuje pedn stereo obraz tak, aby zahrnul i prostorov reproduktory, cmz vytv vzrusujc obklopujc efekt se zobrazenm bocnch stn). (Postupn nastavuje zvukov pole (DSP) ze stedu nebo z okol. ) C- WIDTH : Lze nastavit od 0 do 7. Cm vyss nastaven, tm tiss zvuk vychz ze stedovho reproduktoru. ) M Nastaven PANORAMA, DIMENSION a CENTER WIDTH lze provst jen v rezimu , , MUSIC". Pro vcekanlov signly jako je Dolby Digital nebo DTS nelze pouzt rezim Dolby Pro Logic II. Pro Logic funguje jen pro zvukov signly PCM se vzorkovac frekvenc 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz. 37 HW-C500-C560S-CZ_0317. indd 37 2010-03-17 3:29:57 nastaven NASTAVEN OVLDN TNU Touto volbou upravte hlasitost bas a vsek. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Stiskem tlactek vyberte polozku TONE CONTROL a stisknte tlactko ENTER nebo . Stiskem tlactek vyberte pozadovanou moznost a stisknte tlactko ENTER nebo . Pi kazdm stisku tohoto tlactka se postupn vyberou hodnoty TONE BASS TREBLE. Na displeji se zobraz zprva SETUP OFF a rezim nastaven je ukoncen. M Ovldn tnu lze uplatnit u vsech kanl krom subwooferu. 38 HW-C500-C560S-CZ_0317. indd 38 2010-03-17 3:29:57 CZ AUDIO-VIDEO SYNCHRONIZACE Kdyz je pstroj pipojen k digitlnmu televizoru, obraz mze mt zpozdn za zvukem. Pokud k tomu dochz, nastavte dlku zpozdn zvuku tak, aby byl synchronizovn s obrazem. Pi kazdm stisku tlactka se rezim pepne mezi hodnotami SETUP ENTER a SETUP OFF. Stiskem tlactek vyberte polozku A/V SYNC a stisknte tlactko ENTER nebo . [. . . ] Rovnz nkter funkce nemus bt dostupn, v zvislosti na znacce pehrvace DVD. Dlkov ovldn je nastaveno tak, aby pracovalo s pehrvaci DVD (BD) Samsung. Seznam kd podle znacek DVD rekordr Znacka DENON DOONOON DMTECH FISHER GE HARMAN/KARDON JVC KENWOOD LG MAGNAVOX MITSUBISHI 003, 032 019 017 002 006 012 010, 013 008 001 004 005, 016 Kd Znacka ONKYO OPTIMUS PANASONIC PROSCAN PHILIPS PIONEER RCA SAMSUNG SANYO SONY THETA DIGITAL Kd 004, 014 011 021 006 004, 023 007, 011, 022, 025 006 000, 027 002 015, 020 011 Znacka TOSHIBA YAMAHA ZENITH TAEGWANG PS2 X-BOX APEX Marantz 004, 018 009, 033 004, 024 026 028 029 030 031 Kd Seznam kd znacek pehrvac BD Znacka SAMSUNG 000, 001, 002, 003, 004 Kd M Dlkov ovldn ovld pouze pehrvace BD Samsung. 53 HW-C500-C560S-CZ_0317. indd 53 2010-03-17 3:30:03 esen potz Dve, nez se obrtte na servis, zkontrolujte nze uveden. Pznak Pstroj se nezapne. Pcina Je napjec kabel zapojen do zsuvky? Nprava Zapojte zstrcku napjecho kabelu do zsuvky. Pstroj nereaguje na stisknut tlactka. Nen slyset zvuk. Je ve vzduchu statick elektina? Odpojte napjec kabel a opt jej zapojte. Jsou reproduktory a extern komponenty sprvn zapojeny? Sprvn ji pipojte. Po vbru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjev obraz. Dlkov ovldn nefunguje. Jsou baterie vybit? Jsou lev a prav reproduktor nebo vstupn a vstupn kabely sprvn pipojeny? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HW-C500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HW-C500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag