Návod k použití SAMSUNG HW-C470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HW-C470. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HW-C470 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HW-C470.


SAMSUNG HW-C470 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4553 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HW-C470 (4453 ko)
   SAMSUNG HW-C470 DECLARATION OF CONFORMITY (134 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HW-C470

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HW-C470 Crystal Surround Air Track (Aktivní reproduktory) uzivatelská pírucka pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Pro získání rozsíeného balícku sluzeb, prosím, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. samsung. com/register charakteristiky Aktivní reproduktory Tento pístroj obsahuje aktivní reproduktory, které pehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky. Pístroj nevyzaduje zádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u bzných systém prostorového zvuku. Multifunkcní dálkové ovládání Dodávané dálkové ovládání lze vyuzít i k ovládání televizoru pipojeného k tomuto pístroji. Dálkové ovládání je vybaveno tlacítkem TV, jehoz jedním stiskem lze provádt adu operací. Tímto multifunkcním dálkovým ovládáním mzete nastavit hlasitost, pepnout kanál nebo pizpsobit navigacní menu televizoru. Zvlástní rezim zvukového pole Mzete si vybrat ze 7 rezim zvukového pole (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC a PASS (pvodní zvuk)) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte. Slucitelnost s technologiemi Tento pístroj je vybaven dekodéry slucitelnými s Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) and SFE (Sound Field Effect). [. . . ] · Indikátor pipojení (modrá LED kontrolka) na subwooferu svítí. Rezim INPUT (VSTUP) hlavní jednotky se pepne dle následujícího. Opakovan tisknte DIGI. 1 DIGI. 2 ANALOG iPod (Viz strana 16) Lista zvuku se nevypne, pokud je iPod nebo iPhone pipojen k bezdrátovému vysílaci. CZ PIPOJENÍ JAK NABÍJET BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAC 1. Pipojte bezdrátový vysílac k nabíjecí kolébce. Pipojte adaptér stídavého napájení do zásuvky ve zdi. · Kontrolka nabíjení se rozsvítí a nabíjení zacne. Po úplném nabití baterie se kontrolka nabíjení zmní na zelenou. LIN K PROVOZNÍ STAV LED KONTROLKY NABÍJECÍ KOLéBKY DISPLEJ ZELENÁ LED KONTROLKA SVÍTÍ CERVENÁ LED KONTROLKA SVÍTÍ Funkce Zapnuto/nabíjení dokonceno Nabíjí se. LINK STAN STA N DB Y DB Y CH AR GE CH AR GE Indikace popisuje stav nabíjení zabudované baterie v hlavním doku iPodu. Zkontrolujte stav nabíjení zaízení iPod/iPhone kontrolou indikace nabití baterie. Bezdrátový vysílac mze být nabíjen pouze dodaným adaptérem. MODELY iPod/iPhone, KTERé MOHOU BÝT POUZITY S TÍMTO PRODUKTEM iPod Nano Classic iPhone 3G 2G touch 5G nano iPod 5G 1G touch 4G nano iPhone 3GS 2G nano iPhone 120GB Classic 160GB Classic , , Vyrobeno pro iPod" znamená, ze elektronické píslusenství bylo speciáln navrzeno pro pipojení iPodu a bylo certifikováno developerem tak, aby vyhovovalo standardm spolecnosti Apple. , , Vyrobeno pro iPhone" znamená, ze elektronické píslusenství bylo speciáln navrzeno pro pipojení iPhonu a bylo certifikováno developerem tak, aby vyhovovalo standardm spolecnosti Apple. Spolecnost Apple není zodpovdná za provoz tohoto zaízení nebo za jeho shodu s bezpecnostními a regulacními standardy. Funkce zahrnující ovládání hlasitosti nemusí správn pracovat u model, které nejsou uvedeny výse. Pokud u výse uvedených model dojde k potízím, aktualizujte software pro iPod nebo iPhone na nejnovjsí verzi. 13 JAK PROPOJIT BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAC S HLAVNÍ JEDNOTKOU Ped nastavením ID vysílace nastavte ID subwooferu. Stisknte a podrzte tlacítko , , AV SYNC" na dálkovém ovladaci po dobu 5 sekund. Stisknte tlacítko , , ID SET" na zadní stran bezdrátového vysílace a podrzte jej po dobu 5 sekund. Kontrolka propojení na bezdrátovém vysílaci bude rychle blikat. Zapnte vase domácí kino (ujistte se, ze LED kontrolka propojení na bezdrátovém vysílaci SVÍTÍ). Pro poslech hudby z vaseho iPodu/iPhonu ped domácí kino vyberte rezim iPod jako zdroj domácího kina. · Hlasitost reproduktor iPodu/iPhonu mzete regulovat koleckem ovládání hlasitosti nebo panelem hlasitosti. · Pokud je iPod/iPhone pozastaven nebo v rezimu úspory energie, pejde bezdrátový vysílac do rezimu Spánku. Pokud iPod/iPhone pejde do rezimu Hlubokého spánku, bezdrátový vysílac se vypne. POWER TV POWER MENU LIN K TOOLS STA ND BY CH AR GE INFO POWER TV POWER EXIT MUTE TV CH MENU TOOLS VOL/CONTROL INFO VOL/CONTROL MUTE EXIT TV CH AUTO POWER O/A INPUT S/W LEVEL DIMMER SOUND MODE AUTO POWER O/A INPUT S/W LEVEL DIMMER SOUND MODE S. VOL DRC AV SYNC S. VOL DRC AV SYNC PROVOZNÍ STAV LED KONTROLKY BEZDRÁTOVéHO VYSÍLACE Funkce PROPOJENÍ POHOTOVOSTNÍ (Modrá LED kontrolka) (Cervená LED kontrolka) Párování úspsn POHOTOVOSTNÍ dokonceno Probíhá zaízení iPod/ iPhone Probíhá párování NÍZKÉ NABITÍ BATERIE Párování selhalo DISPLEJ LED KONTROLKA SVÍTÍ LED KONTROLKA BLIKÁ (Dlouhé blikání) LED KONTROLKA BLIKÁ (Krátké blikání) LIN K STA ND BY CH A LI RG E N K STAN DB Y CH AR GE Pokud pouzijete hlavní jednotku poblíz bezdrátového zaízení, nap. notebooku, pístupového bodu nebo wifi, mze dojít k nestabilnímu pipojení. [. . . ] Doporucujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaí, doporucujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém FAT16 a zkusit to znovu. Ppro poteby upgrade neformátujte data na USB v NTFS, protoze toto není podporováno souborovým systémem. Nkter USB zaízení nemusí být podporovány, zálezí na výrobci. 18 esení problém Díve, nez se obrátíte na servis, zkontrolujte níze uvedené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HW-C470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HW-C470 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag