Návod k použití SAMSUNG HT-XQ100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-XQ100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-XQ100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-XQ100.


SAMSUNG HT-XQ100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4387 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-XQ100 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (25215 ko)
   SAMSUNG HT-XQ100 (3008 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-XQ100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Stylový systém domácího kina 5. 1 kanál HT-XQ100 HT-XQ100W HT-TXQ100 CZ Návod k obsluze COMPACT DIGITAL AUDIO Bezpecnostní varování CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1 Pouzívání nebo nastavování ovládacích prvk nebo provádní jiných postup, nezli tch, které jsou uvedeny v tomto návodu, mze vyústit v ohrození nebezpecným záením. UPOZORNNÍ PI OTEVENÍ PÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁENÍ - VYVARUJTE SE PÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKM. Tento symbol indikuje pítomnost nebezpecného naptí uvnit pístroje, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. Tento symbol upozoruje na existenci dlezitých pokyn pro provoz a údrzbu pístroje, které jsou soucástí píslusenství pístroje. [. . . ] Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, zacne se automaticky pehrávat. Viz níze uvedený bod císlo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více podrobností, týkajících se pouzívání titulk (Subtitle) u disk DivX. Displej Audio (zvukový doprovod) Stisknte tlacítko AUDIO. · · Pokud je na disku ulozeno nkolik zvukových stop, mzete mezi nimi pepínat. Po kazdém stisknutí tlacítka se bude vase volba stídav mnit mezi moznostmi , , AUDIO (1/1, 1/2 . . . )" a , , ". OBSLUHA Poznámka · Symbol , , " se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk. DivX (Digital internet video eXpress) DivX je formát video soubor, vyvinutý spolecností Microsoft a zalozený na kompresní technologii MPEG4, poskytující audio a video data prostednictvím Internetu v reálném case. Formát MPEG4 se pouzívá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio), takze uzivatelé mohou sledovat film v kvalit, která se blízí kvalit obrazu a zvuku disku DVD. 1. Podporované formáty · Tento pístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod) podporovány, mze mít uzivatel potíze, jako je napíklad porusený obraz a zádný zvuk. Podporované obrazové formáty Formát Podporované verze AVI DivX 3. 11 - 5. 1 MP3 80 - 384 kb/s 44, 1 khz WMA 56 - 128 kb/s WMV V1/V2/V3/V7 AC3 128 - 384 kb/s 44, 1/48 khz Podporované formáty audio (zvukový doprovod) Formát Datový tok Vzorkovací frekvence · · Pomr stran obrazu: Pestoze výchozí rozlisení formátu DivX je 640 x 480 pixel (4:3), podporuje tento pístroj rozlisení az do 720 x 480 pixel (16:9). Nejsou podporována vyssí rozlisení televizoru nez 800. Budete-li chtít pehrávat disk, jehoz vzorkovací frekvence je vyssí nez 48 kHz nebo 320 kb/s, mze v prbhu pehrávání docházet ke chvní obrazu na obrazovce. 2. Funkce Caption · · Abyste mohli tuto funkci správn pouzívat, musíte mít urcité zkusenosti s extrakcí obrazu a editací. Budete-li chtít funkci caption pouzívat, ulozte do stejné slozky soubor caption (*. smi) se stejným názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*. avi). Píklad: Koenová slozka Samsung_007CD1. avi Samsung_007CD1. smi Jako název souboru je mozno zadat az 60 alfanumerických znak nebo 30 východoasijských znak (2 bajtové znaky, jaké jsou napíklad v Korejstin a Cínstin). · 32 Kontrola zbývající doby pehrávání Stisknte tlacítko REMAIN (zbývající doba). · Pro kontrolu celkové a zbývající doby pehrávaného titulu nebo kapitoly. Po kazdém stisknutí tlacítka REMAIN (zbývající doba) DVDVIDEO TITLE ELAPSED ubhlá doba titulu DVDAUDIO GROUP ELAPSED ubhlá doba skupiny TITLE REMAIN zbývající doba titulu GROUP REMAIN zbývající doba skupiny CHAPTER ELAPSED ubhlá doba kapitoly TRACK ELAPSED ubhlá doba skladby/stopy CHAPTER REMAIN zbývající doba kapitoly TRACK REMAIN zbývající doba skladby/stopy VCD CD MP3 TRACK REMAIN zbývající doba skladby/stopy TRACK ELAPSED ubhlá doba skladby/stopy TRACK REMAIN zbývající doba skladby/stopy TRACK ELAPSED ubhlá doba skladby/stopy TOTAL ELAPSED celková ubhlá doba TOTAL REMAIN celková zbývající doba 33 Rychlé/zpomalené pehrávání Rychlé pehrávání DVD VCD CD MP3 Zpomalené pehrávání Stisknte tlacítko SLOW (zpomalené pehrávání). · Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: Stisknte tlacítko , . · Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: DVD VCD DivX OBSLUHA Poznámka Poznámka · V prbhu rychlého pehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slysitelný pouze pi rychlosti 2x, a nikoli pi rychlostech 4x, 8x a 32x. · Pi zpomaleném pehrávání a pi pehrávání po krocích nebude slysitelný zvukový doprovod. Funkce zpomaleného pehrávání vzad nepracuje u disk DivX. · Peskocení scén/Skladeb Stisknte tlacítko , . · · Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se zacne pehrávat pedchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo slozka (soubor). Peskakování kapitol nemzete provádt nepetrzit. DVD TITLE 01/05 CHAPTER 002/040 VCD MP3 TITLE 01/05 CHAPTER 004/040 · Pi sledování disku VCD na nmz je delsí stopa/skladba nez 15 minut, se po kazdém stisknutí tlacítka , posunete pi pehrávání o 5 minut vzad nebo vped. 34 Opakované pehrávání (Repeat) Opakované pehrávání umozuje opakovan pehrát kapitolu, titul, skladbu (písnicku) nebo slozku (soubor MP3). DVD VCD CD MP3 JPEG Stisknte tlacítko REPEAT (opakované pehrávání). · Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rezim opakovaného pehrávání zmní následovn: DVDVIDEO DVDAUDIO Moznosti opakovaného pehrávání (Repeat) CHAPTER (kapitola) Bude se opakovan pehrávat zvolená kapitola. GROUP (skupina) Bude se opakovan pehrávat zvolená skupina. RANDOM (pehrávání v náhodném poadí) Pehrávání stop/skladeb v náhodném poadí. (Jiz pehraná skladba se mze pehrát znovu. ) MP3 JPEG VCD CD TRACK (skladba/stopa) Bude se opakovan pehrávat zvolená skladba/stopa. DIR (adresá/slozka) Budou se opakovan pehrávat vsechny skladby/stopy ve zvolené slozce. OFF (vypnuto) Zrusení rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback). Poznámka · Rezim opakovaného pehrávání (Repeat Playback) není mozný u disk VCD s verzí 2. 0, pokud je zapnuta funkce PBC. Budete-li chtít rezim opakovaného pehrávání (Repeat Playback) pouzít u disku VCD s funkcí PBC, musíte nastavit polozku PBC v nabídce disku na hodnotu OFF (vypnuto). (Viz stránka 44. ) Pro volbu rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku 1 2 3 4 * Stisknte dvakrát tlacítko INFO. Stisknte kurzorové tlacítko pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( ). [. . . ] Obrazovka nabídky se neobjevuje, pestoze je zvolena funkce nabídky. (Píklad: Napájení se vypne nebo je slyset divný zvuk. ) Systém domácího kina nepracuje správn. · · · · · Disky DVD s pomrem stran obrazu 16:9 mzete pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v rezimu 4:3 PAN SCAN, avsak disky DVD s pomrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s pomrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte píslusnou funkci. Vypnte napájení pístroje a podrzte stisknuté tlacítko na pístroji alespo na dobu 5 sekund. · · Pi pouzití funkce RESET dojde k vymazání vsech ulozených nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-XQ100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-XQ100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag