Návod k použití SAMSUNG HT-C7550W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C7550W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C7550W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C7550W.


SAMSUNG HT-C7550W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6785 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C7550W (7005 ko)
   SAMSUNG HT-C7550W DECLARATION OF CONFORMITY (188 ko)
   SAMSUNG HT-C7550W DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C7550W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C7550W 5. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka Pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : ABY NEDOSLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] Poté, co tato funkce získá hodnoty sít, stisknte tlacítko RETURN. Poté spuste Test sít, abyste ovili, ze je pístroj pipojen k síti (viz strana 42). Pokud se funkci nepodaí získat hodnoty parametr sít nebo jste vybrali moznost Manual, postupujte podle pokyn pro rucní nastavení. Nastavení pipojení kabelové sít ­ Rucní Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit rucn. Parametry síového pipojení na vtsin pocítac s Windows zjistíte tímto postupem: Nastavení sít Kontaktujte poskytovatele pipojení, který vám sdlí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu. Pokud je statická, musíte vyuzít rucní nastavení. Pokyny pro bezdrátovou sí jsou uvedeny za pokyny pro kabelovou sí. 1. Klepnte na ikonu Pipojení k místní síti v oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce. V dialogovém okn, které se objeví, klepnte na Podpora. Zobrazí se okno Nastavení sít. Nastavení sít zadejte do pístroje následujícím postupem: Kabelová sí 1. V nabídce Network Settings pomocí tlacítek vyberte moznost Network Settings a potom stisknte tlacítko VSTUP. Stisknte tlacítko , pak vyberte moznost Auto nebo Manual, pak stisknte tlacítko VSTUP. Nastavení pipojení kabelové sít ­ Auto 1. Pokud jste vybrali moznost Auto, funkce sít získá ze sít a vyplní hodnoty IP Address, Subnet Mask atd. 1. Pomocí tlacítek vyberte moznost Manual a potom stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka otevete první pole (IP adresa). POZNÁMKA Proces mze trvat az pt minut. Cesky 39 Nastavení Settings Network Settings Display On-Screen Menu Internet Protocol Setup : Manual Audio Disc Menu 0 IP Address :0 System Audio Subnet Mask : 255 255 Subtitle Network 0 Gateway :0 Language DNS : Manual Security 0 DNS Server :0 General Support > Move " Select 2. : : 0 : 255 : 0 \ 0 0 0 0 Stisknte CERVENÉ tlacítko (A) na dálkovém ovládání. Pístroj zobrazí obrazovku Network Selection (Výbr sít) a automaticky získá vsechny hodnoty parametr sít a pipojí vás k ní. Stisknte tlacítko VSTUP na dálkovém ovládání. Po nastavení pipojení sít opuste obrazovku Network Setting stiskem tlacítka Return. 3. 0 ' Return 4. Pomocí císelných tlacítek na dálkovém ovládání zadejte císla. Po zadání jednotlivých polí vzdy tlacítkem pejdte na dalsí pole Mzete také pejít nahoru, dol, vlevo nebo vpravo pomocí sipek. Stiskem tlacítka otevete první pole zadání DNS. [. . . ] Pokud ano, firewall vypnte. Nestabilita pipojení AllShare mezi televizorem a PC. BD-LIVE Nelze se pipojit k serveru BDLIVE. · Zkontrolujte funkci síového pipojení volbou Network Test (Test sít). (Viz strana 42) · Zkontrolujte, zda je k pístroji pipojeno úlozné zaízení s rozhraním USB. · Úlozné zaízení musí mít nejmén 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C7550W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C7550W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag