Návod k použití SAMSUNG HT-C7200 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C7200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C7200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C7200.


SAMSUNG HT-C7200 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5729 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C7200 (5685 ko)
   SAMSUNG HT-C7200 (5685 ko)
   SAMSUNG HT-C7200 DECLARATION OF CONFORMITY (132 ko)
   SAMSUNG HT-C7200 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (171 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C7200UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C7200 2. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka Pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : ABY NEDOSLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] Stisknte tlacítko , pak vyberte moznost Auto nebo Manual, pak stisknte tlacítko VSTUP. Nastavení pipojení kabelové sít ­ Auto 1. Pokud jste vybrali moznost Auto, funkce sít získá ze sít a vyplní hodnoty IP Address, Subnet Mask atd. 1. Pomocí tlacítek vyberte moznost Manual a potom stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka otevete první pole (IP adresa). POZNÁMKA Proces mze trvat az pt minut. Cesky 35 Nastavení Settings Network Settings Display On-Screen Menu Internet Protocol Setup : Manual Audio Disc Menu 0 IP Address :0 System Audio Subnet Mask : 255 255 Subtitle Network 0 Gateway :0 Language DNS : Manual Security 0 DNS Server :0 General Support > Move " Select 2. : : 0 : 255 : 0 \ 0 0 0 0 Stisknte CERVENÉ tlacítko (A) na dálkovém ovládání. Pístroj zobrazí obrazovku Network Selection (Výbr sít) a automaticky získá vsechny hodnoty parametr sít a pipojí vás k ní. Stisknte tlacítko VSTUP na dálkovém ovládání. Po nastavení pipojení sít opuste obrazovku Network Setting stiskem tlacítka Return. 3. 0 ' Return 4. Pomocí císelných tlacítek na dálkovém ovládání zadejte císla. Po zadání jednotlivých polí vzdy tlacítkem pejdte na dalsí pole Mzete také pejít nahoru, dol, vlevo nebo vpravo pomocí sipek. Stiskem tlacítka otevete první pole zadání DNS. Stisknte tlacítko Return na dálkovém ovládání. Nastavení pipojení bezdrátové sít ­ Automatické nalezení sít Vtsina bezdrátových sítí vyuzívá volitelné zabezpecení, které vyzaduje, aby zaízení pozadující pístup k síti vyslala sifrovaný bezpecnostní kód, nazývaný Access Key nebo Security Key. Volba Security Key je zalozena na hesle, nazývaném Pass Phrase, coz je obvykle slovo nebo kombinace písmena císlic o zadané délce, kterou musíte zadat pi nastavování zabezpecení sít. Pokud pipojení k síti nastavíte tímto zpsobem a máte k dispozici klíc zabezpecení (Security Key) vasí sít, musíte bhem nastavení zadat heslo (Pass Prase). 6. Poté spuste Test sít, abyste ovili, ze je pístroj pipojen k síti (viz strana 38). Nastavení síového pipojení Pokud chcete nastavit síové pipojení pístroje pomocí Automatického vyhledání, dodrzte následující postup: Bezdrátová sí Bezdrátovou sí lze nastavit temi zpsoby. · S vyuzitím PBC (WPS) · S vyuzitím funkce Auto Network Search. Následuje popis vsech tí metod. 1. V nabídce Network Settings pomocí tlacítek vyberte moznost Network Settings a potom stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka vyberte moznost Internet Protocol Setup, pak stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte moznost Auto nebo Manual a potom stisknte tlacítko VSTUP. Pokud jste vybrali moznost Auto, stiskem tlacítka pejdte na polozku Access Point Selection a stisknte tlacítko ENTER. Funkce Network (Sí) vyhledá vsechny dostupné bezdrátové sít. Po dokoncení se zobrazí seznam dostupných sítí. 2. 3. [. . . ] Pokud ano, firewall vypnte. Nestabilita pipojení AllShare mezi televizorem a PC. BD-LIVE Nelze se pipojit k serveru BDLIVE. · Zkontrolujte funkci síového pipojení volbou Network Test (Test sít). (Viz strana 38) · Zkontrolujte, zda je k pístroji pipojeno úlozné zaízení s rozhraním USB. · Úlozné zaízení musí mít nejmén 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C7200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C7200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag