Návod k použití SAMSUNG HT-C720 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C720.


SAMSUNG HT-C720 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2616 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C720 (4604 ko)
   SAMSUNG HT-C720 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C720UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C720 HT-C729 Systém digitálního domácího kina uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register HT-C720-XEO_CZ-0528. indd Sec1:1 2010-05-28 3:23:44 Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : V ZÁJMU OMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] 7 na dálkovém ovládání déle nez 5 sekund ve vypnutém stavu pístroje. · Formát videa disku musí být stejný jako formát videa televizoru. Function DVD/CD 1. Pomocí tlacítek vyberte Settings a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou podízenou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou polozku a stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka EXIT opustíte nabídku nastavení. 22 Cesky 2010-06-10 1:45:03 HT-C720-XEO_CZ-0610. indd 22 03 Nastavení Displej Mzete konfigurovat rzné moznosti zobrazení, jako napíklad pomr stran obrazu televizoru, rozlisení atd. · Zapne : Na výstupu do televizoru bude pímo pvodní rozlisení disku DVD. · Vypne : Výstupní rozlisení bude nastaveno podle díve nastaveného rozlisení, bez ohledu na rozlisení disku. Pomr stran obrazu televizoru V závislosti na typu televizoru, který máte, mzete pizpsobit nastavení obrazovky. · Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet video ve formátu 16:9 dodané na DVD bez cerných pruh nahoe a dole, pestoze máte televizor s obrazovkou s pomrem 4:3 (cásti filmového obrazu zcela vlevo a vpravo budou odíznuty). · Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet obraz v úplném formátu s pomrem stran 16:9, které DVD poskytuje, pestoze máte televizor s obrazovkou s formátem 4:3. · Na sirokoúhlém televizoru si mzete prohlízet úplný obraz ve formátu 16:9. POZNÁMKA Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na základ obsahu (na pevném disku, DVD atd. ), který se chystáte pehrávat, a pístroje nebo televizoru Samsung podporujícího rezim BD Wise. Pokud chcete zmnit rozlisení v rezimu BD Wise, je teba nejprve nastavit rezim BD na Off. Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je pehrávac pipojen k zaízení, které nepodporuje BD Wise. Rozlisení Nastavuje výstupní rozlisení pro signál HDMI videa. Císlovka v oznaceních 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p oznacuje pocet ádk videa. · BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlisení pi pipojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Polozka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta. ) · 480p(576p) : Výstup s 480 ádky progresivního videa. · 720p : Výstup s 720 ádky progresivního videa. · 1080i : Výstup s 1080 ádky prokládaného videa. · 1080p : Výstup s 1080 ádky progresivního videa. POZNÁMKA Pi pouzití HDMI se obraz automaticky pevede do rezimu 16:9 Wide a pomr stran obrazu televizoru se deaktivuje. Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, sirokoúhlé pehrávání není k dispozici. Vzhledem k tomu, ze disky DVD jsou nahrány s mnoha rznými formáty obrazu, mze se zobrazení lisit podle konkrétního softwaru, typu televizoru a nastavení pomru stran televizoru. POZNÁMKA Pokud je pipojení komponentní nebo kompozitní, rozlisení podporuje pouze 480i (576i). 1080p se v závislosti na televizoru nemusí zobrazit. Formát HDMI Nastavení barev z výstupu HDMI mzete optimalizovat. [. . . ] Obrazovka nabídky Disc/Title se neobjeví, i kdyz je vybrána funkce Disk/Titul. Nelze pepnout pomr stran. · Disky 16:9 DVD lze pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9, rezimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze pehrávat pouze s pomrem stran 4:3. Najdte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení. Cesky HT-C720-XEO_CZ-0506. indd 37 37 4:49:00 2010-05-06 Dalsí informace Píznak · Pístroj nefunguje. (Píklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlacítka na celním panelu, pípadn se ozývá podivný zvuk. ) · Pístroj nefunguje normáln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag