Návod k použití SAMSUNG HT-C6500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C6500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C6500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C6500.


SAMSUNG HT-C6500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5951 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C6500 (6348 ko)
   SAMSUNG HT-C6500 (6118 ko)
   SAMSUNG HT-C6500 annexe A (6369 ko)
   SAMSUNG HT-C6500 DECLARATION OF CONFORMITY (132 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C6500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C6500 5. 1kanlov systm domcho kina s podporou Blu-ray uzivatelsk prucka Pedstavte si sv moznosti Dkujeme vm za zakoupen tohoto pstroje Samsung. Kompletnjs servis mzete zskat, pokud pstroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Bezpecnostn pokyny Bezpecnostn upozornn V ZJMU OMEZEN RIZIKA RAZU ELEKTRICKM PROUDEM NESNMEJTE KRYT (NEBO ZADN STNU). PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANMU OPRAVI. VSTRAHA NEBEZPEC RAZU ELEKTRICKM PROUDEM NEOTVREJTE Tento symbol znamen, ze uvnit pstroje se nachz nebezpecn napt, kter mze zpsobit raz elektrickm proudem. VSTRAHA : ABY NEDOSLO K RAZU ELEKTRICKM PROUDEM, PIPOJTE KONCOVKU NAPJECHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezit pokyny pro provoz a drzbu v literatue doprovzejc tento pstroj. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LSER CLASE 1 VAROVN V zjmu omezen rizika pozru nebo razu elektrickm proudem pstroj nevystavujte desti a vlhkosti. VSTRAHA Pstroj chrate ped kapajc a stkajc vodou a nestavte na nj pedmty naplnn kapalinami, jako jsou vzy. K plnmu odpojen pstroje od elektrorozvodn st slouz koncovka napjecho kabelu, kter mus bt neustle pstupn. [. . . ] Pro aktivaci tto moznosti aktivujte moznost DivX(R) Deactivation (Deaktivace DivX (R)). Hodiny Nastaven funkc souvisejcch s casem. Settings Display On-Screen Menu : Clock Audio Clock Mode Disc MenuAuto : : | System Clock Set Audio : Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00: Language DST : Off Security General > Move s Select r Return Support Deaktivace DivX(R) Touto volbou zskte nov registracn kd. Settings Display Audio System Network Language Security General Support Initial Setting Disc Menu : Audio : Subtitle : Do you want to deactivate your device? Yes No Clock Mode : Lze vybrat Auto nebo Manual. Pokud vyberete volbu Manual, aktivuje se nabdka Clock Set a deaktivuje se nabdka DST. DST : Mzete nastavit posun letnho casu o 1 nebo 2 hodiny nebo funkci vypnout. POZNMKA Tuto funkci lze vyuzt, kdyz je deaktivovna volba Registrace DivX (R). 36 Cesky 03 Nastaven Nastaven st Pokud chcete zact nastavovat sov pipojen pstroje, dodrzte nsledujc postup: Settings Network Settings Display On-Screen Menu Internet Protocol Setup : Auto Audio Disc Menu 0 IP Address :0 System Audio 0 Subnet Mask :0 Subtitle Network 0 Gateway :0 Language DNS : Auto Security 0 DNS Server :0 General Support > Move " Select 1. V nabdce Home pomoc tlactek vyberte moznost Settings a potom stisknte tlactko VSTUP. Stiskem tlactek vyberte moznost Network Settings, pak stisknte tlactko VSTUP. Stiskem tlactek vyberte moznost Network Type, pak stisknte tlactko VSTUP. Stiskem tlactek vyberte moznost Wired nebo Wireless a stisknte tlactko VSTUP. Pokracujte dle nsledujcho odstavce. : : 0 : 0 : 0 \ 0 0 0 0 0 ' Return 2. Pot spuste Test st, abyste ovili, ze je pstroj pipojen k sti (viz strana 40). Pokud se funkci nepoda zskat hodnoty parametr st nebo jste vybrali moznost Manual, postupujte podle pokyn pro rucn nastaven. Nastaven pipojen kabelov st Rucn Pokud volba Auto Setting (Automatick nastaven) nefunguje, muste hodnoty nastavit rucn. Parametry sovho pipojen na vtsin poctac s Windows zjistte tmto postupem: Nastaven st Kontaktujte poskytovatele pipojen, kter vm sdl, zda mte statickou nebo dynamickou IP adresu. Klepnte na ikonu Pipojen k mstn sti v oznamovac oblasti dole vpravo na obrazovce. Zobraz se okno Nastaven st. Nastaven st zadejte do pstroje nsledujcm postupem: Kabelov s 1. V nabdce Network Settings pomoc tlactek vyberte moznost Network Settings a potom stisknte tlactko VSTUP. Stisknte tlactko , pak vyberte moznost Auto nebo Manual, pak stisknte tlactko VSTUP. Pokud jste vybrali moznost Auto, funkce st zsk ze st a vypln hodnoty IP Address, Subnet Mask atd. 1. Stiskem tlactka otevete prvn pole (IP adresa). POZNMKA Proces mze trvat az pt minut. Cesky 37 Nastaven Settings Network Settings Display On-Screen Menu Internet Protocol Setup : Manual Audio Disc Menu 0 IP Address :0 System Audio Subnet Mask : 255 255 Subtitle Network 0 Gateway :0 Language DNS : Manual Security 0 DNS Server :0 General Support > Move " Select 2. : : 0 : 255 : 0 \ 0 0 0 0 Stisknte CERVEN tlactko (A) na dlkovm ovldn. Pstroj zobraz obrazovku Network Selection (Vbr st) a automaticky zsk vsechny hodnoty parametr st a pipoj vs k n. Po nastaven pipojen st opuste obrazovku Network Setting stiskem tlactka Return. 3. 0 ' Return 4. Po zadn jednotlivch pol vzdy tlactkem pejdte na dals pole Mzete tak pejt nahoru, dol, vlevo nebo vpravo pomoc sipek. Stisknte tlactko Return na dlkovm ovldn. Nastaven pipojen bezdrtov st Automatick nalezen st Vtsina bezdrtovch st vyuzv voliteln zabezpecen, kter vyzaduje, aby zazen pozadujc pstup k sti vyslala sifrovan bezpecnostn kd, nazvan Access Key nebo Security Key. [. . . ] Zkontrolujte, zda vs televizor podporuje rozlisen vstupu HDMI 576p (480p)/720p/1080i/1080p. Pokud se na obrazovce objev zrnn, vs televizor nepodporuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection Ochrana sirokopsmovho digitlnho obsahu). Pi poslechu zvuku televiznho poadu nehraj reproduktory pipojen k pstroji. Zobraz se zprva , , Not Available"(Nen k dispozici). Pokud je vstup HDMI nastaven na rozlisen, kter vs televizor nepodporuje (nap. Chyb signl na vstupu HDMI. Abnormln signl na vstupu HDMI. Cesky 63 Dals informace Pznak Funkce programu PC Share Manager Vidm slozky sdlen programem PC Share Manager, ale ne soubory Pstroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatn soubory se nemus zobrazit. Kontrola/esen Funkce AllShare Video m vpadky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C6500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C6500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag