Návod k použití SAMSUNG HT-C550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C550.


SAMSUNG HT-C550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3202 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C550 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3260 ko)
   SAMSUNG HT-C550 (4375 ko)
   SAMSUNG HT-C550 (3339 ko)
   SAMSUNG HT-C550 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (159 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C550 HT-C553 HT-C555 Systm digitlnho domcho kina uzivatelsk prucka Pedstavte si moznosti Dkujeme vm za zakoupen tohoto pstroje Samsung. Kompletnjs servis mzete zskat, pokud pstroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register HT-C550-XEO_CZ-0224. indd Sec1:1 2010-02-24 8:06:23 Bezpecnostn pokyny Bezpecnostn upozornn V ZJMU OMEZEN RIZIKA RAZU ELEKTRICKM PROUDEM NESNMEJTE KRYT (NEBO ZADN STNU). PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANMU OPRAVI. VSTRAHA NEBEZPEC RAZU ELEKTRICKM PROUDEM NEOTVREJTE Tento symbol znamen, ze uvnit pstroje se nachz nebezpecn napt, kter mze zpsobit raz elektrickm proudem. VSTRAHA : V ZJMU OMEZEN RAZU ELEKTRICKM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPJECHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezit pokyny pro provoz a drzbu v literatue doprovzejc tento pstroj. VAROVN V zjmu omezen rizika pozru nebo razu elektrickm proudem pstroj nevystavujte desti a vlhkosti. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LSER CLASE 1 VSTRAHA Pstroj chrate ped kapajc a stkajc vodou a nestavte na nj pedmty naplnn kapalinami, jako jsou vzy. K plnmu odpojen pstroje od elektrorozvodn st slouz koncovka napjecho kabelu, kter mus bt neustle pstupn. [. . . ] (Polozka nabdky BD Wise se objev, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta. ) 480p(576p) : Vstup s 480 dky progresivnho videa. 1080p : Vstup s 1080 dky progresivnho videa. POZNMKA Pi pouzit HDMI se obraz automaticky pevede do rezimu 16:9 Wide a pomr stran obrazu televizoru se deaktivuje. Vzhledem k tomu, ze disky DVD jsou nahrny s mnoha rznmi formty obrazu, mze se zobrazen lisit podle konkrtnho softwaru, typu televizoru a nastaven pomru stran televizoru. POZNMKA Pokud je pipojen komponentn nebo kompozitn, rozlisen podporuje pouze 480i (576i). 1080p se v zvislosti na televizoru nemus zobrazit. Formt HDMI Nastaven barev z vstupu HDMI mzete optimalizovat. TV : Tuto volbu vyberte, pokud se pomoc HDMI pipojujete k televizoru. Monitor :Tuto volbu vyberte, pokud se pomoc HDMI pipojujete k monitoru. BD Wise (pouze pstroje Samsung) BD Wise je nejnovjs funkce pro vzjemn propojen pstroj od spolecnosti Samsung. Kdyz vzjemn propojte pstroje Samsung s funkc BD-Wise pomoc HDMI, nastav se optimln rozlisen automaticky. 26 Cesky 2010-02-24 8:07:09 HT-C550-XEO_CZ-0224. indd 26 03 Nastaven Nastaven vyvzen pednch a zadnch reproduktor Lze nastavit v rozmez od 0 do -6. Nastaven hlasitosti stedovho reproduktoru, zadnch reproduktor a subwooferu Hlasitost lze nastavit v krocch od +6 dB do -6 dB. Smrem k -6 dB je tiss. Zvuk Nastaven reproduktor Velikost reproduktoru V tomto rezimu mzete nastavit velikost pro stedov reproduktor, zadn reproduktory a tak testovac zvuk. Settings Speaker Setting Speaker Size Sound Edit Delay Time Test Tone : Off Prodleva Pokud nelze umstit vsechny reproduktory do stejn vzdlenosti od msta, kde poslouchte, mzete nastavit prodlevu zvukovch signl ze stedovho a zadnch reproduktor. V tomto rezimu mzete tak nastavit testovac zvuk. Move Select Return Select Return Nastaven prodlevy reproduktor Bhem pehrvn 5. 1kanlovho prostorovho zvuku si mzete vychutnat nejleps zvuk, pokud je vzdlenost mezi vmi a jednotlivmi reproduktory stejn. Zvuky pichzej do polohy, kde naslouchte, v rznou dobu, v zvislosti na umstn reproduktor. Tento rozdl lze upravit pidnm prodlevy zvuku stednmu reproduktoru a zadnm reproduktorm. Settings Delay Time Front Pro pedn reproduktory je tento rezim nastaven na Small. Pro stedov a zadn reproduktory mzete tento rezim pepnout na Small nebo None. Tuto volbu vyberte, pokud nen pipojen zdn reproduktor. POZNMKA prava zvuku Center Rear Subwoofer Test Tone : 00mSEC : 10mSEC Rezim reproduktoru se mze lisit v zvislosti na nastavench Dolby Pro Logic a Stereo. : Off Change Move Select Return Select Return Lze nastavit vyvzen a hlasitost vsech reproduktor. Settings Sound Edit Front Bal. dB L dB L R R dB dB POZNMKA Nabdka Delay Time bude aktivovna pouze bhem pehrvn 5. 1kanlovho zdroje. V tomto rezimu nemzete nastavit pedn a zadn reproduktory, pokud je volby velikosti reproduktoru pro stedov nebo zadn reproduktor nastavena na None. dB dB dB Center Level Rear Level SW Level Change Move Select Return Select Return Pomoc tlactek vyberte a nastavte pozadovan reproduktor. Pomoc tlactek upravte nastaven. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0224. indd 27 27 8:07:10 2010-02-24 Nastaven Ideln umstn stedovho reproduktoru Testovac zvuk Settings Speaker Setting Speaker Size Sound Edit Delay Time Test Tone : On Ideln umstn stedovho reproduktoru Je vhodn umstit vsechny reproduktory uvnit tohoto kruhu. Df: Vzdlenost od pednho reproduktoru Dc: Vzdlenost od stedovho reproduktoru Dr: Vzdlenost od zadnho reproduktoru Move Select Return Select Return Nastaven stedovho reproduktoru Pokud je vzdlenost Dc stejn nebo vts nez vzdlenost Df na obrzku, nastavte tento rezim na 0 ms. Jinak zmte nastaven podle tabulky. Vzdlenost 0, 00m 0, 34m 0, 68m 1, 06m 1, 40m 1, 76m mezi Df a Dc Prodleva 00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms Funkce Testovac zvuk slouz ke kontrole zapojen reproduktor. Stiskem tlactek vyberte polozku ON Testovac zvuk bude odesln v poad pedn lev stedov pedn prav zadn prav zadn lev subwoofer. Chcete-li zastavit testovac zvuk, stisknte tlactko VSTUP. Nastaven ASC (Automatick kalibrace zvuku) Funkci Auto Sound Calibration (ASC) stac nastavit jednou, pi instalaci nebo pemstn pstroje. Tato funkce umozuje pstroji automaticky rozpoznat vzdlenost mezi reproduktory, odstupy mezi kanly a frekvencn charakteristiky a vytvoit 5. 1kanlov zvukov pole optimalizovan pro vase prosted. Nastaven zadnho reproduktoru Pokud je vzdlenost Dc stejn nebo vts nez vzdlenost Dr na obrzku, nastavte tento rezim na 0 ms. [. . . ] Prostorov zvuk Dolby Digital 5. 1 CH je pehrvn, pouze pokud je disk nahrn s 5. 1kanlovm zvukem. Je na informacnm displeji sprvn nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 5. 1-CH? Vybrali jste sprvn funkce rezimu (DVD RECEIVER/TV) na dlkovm ovldn (DVD RECEIVER/TV)? Nen to tm, ze na disku pslusn nabdka chyb? Pehrvn se po stisku tlactka Pehrvn/Pozastaven nespust ihned. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag