Návod k použití SAMSUNG HT-C420 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C420. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C420 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C420.


SAMSUNG HT-C420 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1763 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C420 (1766 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C420UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C420 Systém digitálního domácího kina uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register HT-C420-XEO_CZ-0510. indd Sec1:1 2010-05-10 3:50:14 Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : V ZÁJMU OMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] TLACÍTKO RETURN: NÁVRAT DO PEDCHOZÍ NABÍDKY NASTAVENÍ. TLACÍTKO EXIT: UKONCÍ NABÍDKU NASTAVENÍ. 3 POZNÁMKA Pokud je k pístroji pipojen kabel HDMI, neobjeví se obrazovka pomru stran obrazu televizoru. Pro pechod na pedchozí obrazovku stisknte tlacítko RETURN. Po výbru jazyka nabídky jej mzete zmnit stiskem tlacítka ZASTAVIT () na dálkovém ovládání po dobu delsí nez 5 sekund bez pítomnosti disku. Pokud se obrazovka pocátecního nastavení neobjeví, podívejte se na informace v cásti Pocátecní nastavení. (viz strana 23) 4 Settings Výbr formátu videa Standardy formátu videa se v rzných zemích lisí. 7 na dálkovém ovládání déle nez 5 sekund ve vypnutém stavu pístroje. · Formát videa disku musí být stejný jako formát videa televizoru. Function DVD/CD 1. Pomocí tlacítek vyberte Settings a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou podízenou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou polozku a stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka EXIT opustíte nabídku nastavení. Cesky HT-C420-XEO_CZ-0510. indd 21 21 3:50:28 2010-05-10 Nastavení Displej Mzete konfigurovat rzné moznosti zobrazení, jako napíklad pomr stran obrazu televizoru, rozlisení atd. · Zapne : Na výstupu do televizoru bude pímo pvodní rozlisení disku DVD. · Vypne : Výstupní rozlisení bude nastaveno podle díve nastaveného rozlisení, bez ohledu na rozlisení disku. Pomr stran obrazu televizoru V závislosti na typu televizoru, který máte, mzete pizpsobit nastavení obrazovky. · Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet video ve formátu 16:9 dodané na DVD bez cerných pruh nahoe a dole, pestoze máte televizor s obrazovkou s pomrem 4:3 (cásti filmového obrazu zcela vlevo a vpravo budou odíznuty). · Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet obraz v úplném formátu s pomrem stran 16:9, které DVD poskytuje, pestoze máte televizor s obrazovkou s formátem 4:3. · Na sirokoúhlém televizoru si mzete prohlízet úplný obraz ve formátu 16:9. POZNÁMKA Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na základ obsahu (na pevném disku, DVD atd. ), který se chystáte pehrávat, a pístroje nebo televizoru Samsung podporujícího rezim BD Wise. Pokud chcete zmnit rozlisení v rezimu BD Wise, je teba nejprve nastavit rezim BD na Off. Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je pehrávac pipojen k zaízení, které nepodporuje BD Wise. Rozlisení Nastavuje výstupní rozlisení pro signál HDMI videa. Císlovka v oznaceních 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p oznacuje pocet ádk videa. · BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlisení pi pipojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Polozka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta. ) · 480p(576p) : Výstup s 480 ádky progresivního videa. [. . . ] Obrazovka nabídky Disc/Title se neobjeví, i kdyz je vybrána funkce Disk/Titul. Nelze pepnout pomr stran. · Disky 16:9 DVD lze pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9, rezimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze pehrávat pouze s pomrem stran 4:3. Najdte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení. 34 Cesky 2010-05-10 3:50:36 HT-C420-XEO_CZ-0510. indd 34 06 Dalsí informace Píznak · Pístroj nefunguje. (Píklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlacítka na celním panelu, pípadn se ozývá podivný zvuk. ) · Pístroj nefunguje normáln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C420 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag