Návod k použití SAMSUNG HT-C330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C330. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C330 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C330.


SAMSUNG HT-C330 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2325 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C330 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2270 ko)
   SAMSUNG HT-C330 (2301 ko)
   SAMSUNG HT-C330 (4220 ko)
   SAMSUNG HT-C330 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (172 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C330

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C330 Systém digitálního domácího kina uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : V ZÁJMU OMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] Pomocí tlacítek vyberte Settings a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou podízenou nabídku a stisknte tlacítko VSTUP. Pomocí tlacítek vyberte pozadovanou polozku a stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítka EXIT opustíte nabídku nastavení. Cesky 21 Nastavení Displej Mzete konfigurovat rzné moznosti zobrazení, jako napíklad pomr stran obrazu televizoru, rozlisení atd. Zvuk Nastavení reproduktor Velikost reproduktoru V tomto rezimu mzete nastavit velikost pro stedový reproduktor, zadní reproduktory a také testovací zvuk. Settings Pomr stran obrazu televizoru V závislosti na typu televizoru, který máte, mzete pizpsobit nastavení obrazovky. · 4:3 Pan-Scan Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet video ve formátu 16:9 dodané na DVD bez cerných pruh nahoe a dole, pestoze máte televizor s obrazovkou s pomrem 4:3 (cásti filmového obrazu zcela vlevo a vpravo budou odíznuty). · 4:3 Letter Box Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet obraz v úplném formátu s pomrem stran 16:9, které DVD poskytuje, pestoze máte televizor s obrazovkou s formátem 4:3. · 16:9 Wide Na sirokoúhlém televizoru si mzete prohlízet úplný obraz ve formátu 16:9. Speaker Setting Speaker Size Sound Edit Delay Time Test Tone : Off Move Select Return Select Return · Pro pední reproduktory je tento rezim nastaven na Small. · Pro stedové a zadní reproduktory mzete tento rezim pepnout na Small nebo None. - None : Tuto volbu vyberte, pokud není pipojen zádný reproduktor. Tuto volbu vyberte, pokud není pipojen zádný reproduktor. POZNÁMKA Úprava zvuku Rezim reproduktoru se mze lisit v závislosti na nastaveních Dolby Pro Logic a Stereo. POZNÁMKA Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, sirokoúhlé pehrávání není k dispozici. Vzhledem k tomu, ze disky DVD jsou nahrány s mnoha rznými formáty obrazu, mze se zobrazení lisit podle konkrétního softwaru, typu televizoru a nastavení pomru stran televizoru. Lze nastavit vyvázení a hlasitost vsech reproduktor. Settings Sound Edit Front Bal. dB L dB L R R dB dB Center Level Rear Level SW Level dB dB dB Change Move Select Return Select Return Pomocí tlacítek vyberte a nastavte pozadovaný reproduktor. Pomocí tlacítek upravte nastavení. 22 Cesky 03 Nastavení Nastavení vyvázení pedních a zadních reproduktor Lze nastavit v rozmezí od 0 do -6. Nastavení hlasitosti stedového reproduktoru, zadních reproduktor a subwooferu Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB. Kdyz se hodnota blízí k +6 dB, je zvuk hlasitjsí. Smrem k -6 dB je tissí. Ideální umístní stedového reproduktoru Prodleva Pokud nelze umístit vsechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, mzete nastavit prodlevu zvukových signál ze stedového a zadních reproduktor. V tomto rezimu mzete také nastavit testovací zvuk. Ideální umístní stedového reproduktoru Je vhodné umístit vsechny reproduktory uvnit tohoto kruhu. Df: Vzdálenost od pedního reproduktoru Dc: Vzdálenost od stedového reproduktoru Dr: Vzdálenost od zadního reproduktoru Nastavení prodlevy reproduktor Bhem pehrávání 5. 1kanálového prostorového zvuku si mzete vychutnat nejlepsí zvuk, pokud je vzdálenost mezi vámi a jednotlivými reproduktory stejná. Zvuky picházejí do polohy, kde nasloucháte, v rznou dobu, v závislosti na umístní reproduktor. Tento rozdíl lze upravit pidáním prodlevy zvuku stednímu reproduktoru a zadním reproduktorm. Settings Delay Time Front Center Rear Subwoofer Test Tone : Off : 00mSEC : 10mSEC Nastavení stedového reproduktoru Pokud je vzdálenost Dc stejná nebo vtsí nez vzdálenost Df na obrázku, nastavte tento rezim na 0 ms. Jinak zmte nastavení podle tabulky. Vzdálenost 0, 00m 0, 34m 0, 68m 1, 06m 1, 40m 1, 76m mezi Df a Dc Prodleva 00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms Nastavení zadního reproduktoru Pokud je vzdálenost Dc stejná nebo vtsí nez vzdálenost Dr na obrázku, nastavte tento rezim na 0 ms. [. . . ] Obrazovka nabídky Disc/Title se neobjeví, i kdyz je vybrána funkce Disk/Titul. Nelze pepnout pomr stran. · Disky 16:9 DVD lze pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9, rezimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze pehrávat pouze s pomrem stran 4:3. Najdte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení. Cesky 35 Dalsí informace Píznak · Pístroj nefunguje. (Píklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlacítka na celním panelu, pípadn se ozývá podivný zvuk. ) · Pístroj nefunguje normáln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C330 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag