Návod k použití SAMSUNG HT-BD8200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-BD8200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-BD8200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-BD8200.


SAMSUNG HT-BD8200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8787 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-BD8200 SETTING THE SHARED FOLDER (19 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 (9652 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 (9597 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 (10829 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 OPEN SOURCE GUIDE (75 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (75 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 UPGRADE GUIDE (VER.USB TYPE) (45 ko)
   SAMSUNG HT-BD8200 SETTING THE SHARED FOLDER (VER.1.0) (18 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-BD8200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-BD8200 2. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Pro získání rozsíeného balícku sluzeb, prosím, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. samsung. com/register hlavní funkce vaseho nového systému domácího kina s podporou Blu-ray FUNKCE PEHRÁVACE Pehrávání mnoha typ disk a pijímac FM. Model HT-BD8200 umozuje pehrávání rzných typ disk (BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (rezim V), CD, MP3, JPEG, DivX, MKV, MP4 a CD-R/RW) a je vybaven pokrocilým pijímacem FM, vse v jediném pístroji. Plná podpora dekódování zvuku HD (DD, DD+, DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential) Dalsí informace na www. DOLBY. COM a DTS. COM. Funkce spoice televizní obrazovky Pokud hlavní jednotka zstane v rezimu zastavení déle, nez 5 minut, spustí se rezim spoice obrazovky. [. . . ] vybrat zádný DNS server. Pokud je DNS nastaveno na Auto, nemzete Select Return NASTAVENÍ SÍT 6. Stisknutím tlacítek vyberte pozadovanou polozku, pak stisknte tlacítko ENTER. · Vyberte Access Point a stiskem tlacítka ENTER zobrazte seznam dostupných pístupových bod. (Vyhledávání mze trvat nkolik sekund. ) - Poté, co vyberete pístupový bod a stisknete tlacítko ENTER, pehrávac se pokusí k tomuto pístupovému bodu pipojit. (Pokud je u vybraného pístupového bodu ikona Zamknuto, bude mozná nutné provést ovení. ) - Zvolte píslusný zabezpecený pístupový bod, je-li známý. Pokud není, vyberte z níze uvedeného seznamu WEP, WPAPSK nebo WPA2PSK a zadejte heslo. Zkousejte vsechny zabezpecené pístupové body a zadávejte hesla, dokud není spojení vytvoeno. Music Photo DVD Audio Network Selection : Wireless Display Wireless Network Cable Network HDMI Access Point : Not Selected Network Wireless Network DHCP : On Parental Proxy IP Address : 000 . 000 Cancel Setup Select Return Music Photo DVD Audio HDMI OPEN Network WEP Parental WPAPSK Network Selection : Wireless Display Access Point ­ Security 123 Cable Network Setup Wireless Network Proxy NTP Server : Off Network Connection Test WPA2PSK BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection Select Return - Zadejte heslo, poté stisknte MODRÉ (D) tlacítko pro pipojení k vasemu pístupovému bodu (smrovaci). Music Photo DVD Audio Display HDMI Network _ Parental ABCD QRST ghij wxyz +=. ~ a Back Space EFG UVW klm 123 !@# b Space Network Selection : Wireless 123 Password Cable Network Setup Wireless Network Proxy H X n 4 $ I JKLMNOP NTP Server : Off YZabcdef o Network Connection Test pqrstuv 567890-_ BD-LIVE Internet % ^ & ( ) / ?| : Allow (Vaild Only) Connection c Clear d Save 0-9 Number Select Return Music Audio Network Selection : Wireless Wireless Network Cable Network HDMI Access Point : Not Selected Network Wireless Network DHCP : Off Parental Proxy IP Address : 000 . 000 Display DNS DNS Server Save Dalsí informace o zabezpecení pístupového bodu (smrovace) najdete v jeho uzivatelské pírucce. · Pokud je DHCP nastaveno na Off a DNS na Manual, zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask, Gateway a DNS Server. Photo DVD Setup BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) : Manual Connection : 000 . 000 Cancel Select Return Nastavení je k dispozici 51 nastavení sít NASTAVENÍ MOZNOSTÍ SÍT · Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS na Manual, zadejte hodnotu DNS Server. DVD Music Photo Setup Audio Display HDMI Access Point Network DHCP Parental IP Address Gateway DNS DNS Server Save Network Selection : Wireless Wireless Network Cable Network : Not Selected Wireless Network : On Proxy : 000 . 000 Cancel Subnet Mask Select Return Nastavení je k dispozici Nastavení není k dispozici · Jestlize je DHCP nastaveno na On a DNS na Auto, nemusíte nic dalsího nastavovat. DVD Music Photo Setup Audio Network Selection : Wireless Wireless Network Cable Network HDMI Access Point : Not Selected Network Wireless Network DHCP : On Parental Proxy IP Address : 000 . 000 : Off Display Gateway DNS DNS Server Save M Kdyz vyberete polozku, pouzijte císelná tlacítka a tlacítka . kontaktujte poskytovatele pipojení k Internetu. Network Connection Test : 000 . 000 Cancel Pokud automatická nastavení nefungují, Select Return Nastavení není k dispozici 7. Kdyz jste hotovi, pomocí tlacítek vyberte moznost Save a stisknte tlacítko ENTER. Pokud svou práci nechcete ulozit, pomocí tlacítek vyberte moznost Cancel, pak stisknte tlacítko ENTER. M IP adresa pouzitá v této pírucce slouzí pouze pro ilustracní úcely. Aktuální IP adresu musíte zjistit z nastavení vasí sít. poskytovatele pipojení k internetu. Nastavení IP adresy, masky podsít, brány a primární DNS zjistíte na svém pocítaci nebo od Nastavení Proxy Proxy server pedává pozadavky dalsím serverm. Pokud je vyzadováno nastavení proxy, zadejte hodnoty, poskytnuté vasím ISP. Pi nastavení postupujte podle krok 1 ­ 3 na stran 49. Music Audio Display HDMI Proxy Network Server Parental Port User Password Proxy Network Selection : Wireless Cable Network : Off Wireless Network : Proxy : 8080 : : NTP Server : Off Network Connection Test BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection Save Cancel 4. [. . . ] Na obrazovce se zobrazí ikona Pokud je výstup HDMI nastavený na rozlisení, které vás televizor nemze podporovat, nemusíte na televizoru vidt obraz. Zádný výstup HDMI. · Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na domácím kin. · Zkontrolujte, zda vás televizor podporuje vstupní rozlisení 576p/480p/ 720p/1080i/1080p HDMI. · Pokud se na obrazovce objevují náhodné sumy, znamená to, ze televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-BD8200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-BD8200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag