Návod k použití SAMSUNG HT-BD7200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-BD7200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-BD7200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-BD7200.


SAMSUNG HT-BD7200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19300 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-BD7200 SETTING THE SHARED FOLDER (19 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 (19009 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 annexe A (75 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 OPEN SOURCE GUIDE (639 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (639 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (87 ko)
   SAMSUNG HT-BD7200 SETTING THE SHARED FOLDER (VER.1.0) (18 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-BD7200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-BD7200 2. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Pro získání rozsíeného balícku sluzeb, prosím, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. samsung. com/register hlavní funkce vaseho nového systému domácího kina s podporou Blu-ray FUNKCE PEHRÁVACE Pehrávání mnoha typ disk a pijímac FM. Model HT-BD7200 umozuje pehrávání rzných typ disk (BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (rezim V), CD, MP3CD, DivX a CD-R/RW) a je vybaven pokrocilým pijímacem FM, vse v jediném pístroji. Plná podpora dekódování zvuku HD (DD, DD+, DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential) Dalsí informace na www. DOLBY. COM a DTS. COM. Funkce spoice televizní obrazovky Pokud hlavní jednotka zstane v rezimu zastavení déle, nez 10 minut, na obrazovce televizoru se objeví logo. [. . . ] · Pokud je DHCP nastaveno na Off a DNS na Manual, zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask, Gateway a DNS Server. DvD music photo setup audio setup Display setup Wireless Network HDmI setup access point Network setup DHCp parental setup Ip address subnet mask Gateway DNs DNs server Save Network selection : Cable : Not selected Cable Network : off Wireless Network : 000 . 000 bD-LIve Internet : allow (vaild only) Connection Cancel Select Return Nastavení je k dispozici 51 nastavení sít NastaveNí mozNostí sít · Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS na Manual, zadejte hodnotu DNS Server. DvD music photo setup audio setup Display setup Wireless Network HDmI setup access point Network setup DHCp parental setup Ip address subnet mask Gateway DNs DNs server Save Network selection : Cable : Not selected Cable Network : on Wireless Network : 000 . 000 bD-LIve Internet : allow (vaild only) Connection Cancel Select Return Nastavení je k dispozici Nastavení není k dispozici · Jestlize je DHCP nastaveno na On a DNS na Auto, nemusíte nic dalsího nastavovat. DvD music photo setup audio setup Display setup Wireless Network HDmI setup access point Network setup DHCp parental setup Ip address subnet mask Gateway Network selection : Cable : Not selected Cable Network : on Wireless Network : 000 . 000 : allow (vaild only) Connection Cancel M Kdyz vyberete polozku, pouzijte císelná tlacítka a tlacítka . Pokud automatická nastavení nefungují, kontaktujte poskytovatele pipojení k Internetu. DNs DNs server Save Select Return Nastavení je k dispozici 7. Kdyz jste hotovi, pomocí tlacítek vyberte moznost Save a stisknte tlacítko ENTER. Pokud svou práci nechcete ulozit, pomocí tlacítek vyberte moznost Cancel, pak stisknte tlacítko ENTER. M IP adresa pouzitá v této pírucce slouzí pouze pro ilustracní úcely. Aktuální IP adresu musíte zjistit z nastavení vasí sít. Nastavení IP adresy, masky podsít, brány a primární DNS zjistíte na svém pocítaci nebo od poskytovatele pipojení k internetu. Nastavení proxy Proxy server pedává pozadavky dalsím serverm. Pokud je vyzadováno nastavení proxy, zadejte hodnoty, poskytnuté vasím ISP. Stisknutím tlacítek vyberte volbu Proxy, pak stisknte tlacítko ENTER nebo . · Server · Port · User · Password DvD music photo setup audio setup Display setup Proxy HDmI setup Proxy Network setup Server parental setup Port User Password Network selection : Cable : Off Cable Network : Wireless Network : 8080 : : proxy Ntp server : off Network Connection test bD-LIve Internet : allow (vaild only) Connection Cancel Save Select Return M 52 Dalsí informace získáte od vaseho ISP (poskytovatele pipojení k internetu). Nastavení serveru Ntp (pro získání Informací o casu ze serveru Ntp) Pi nastavení postupujte podle krok 1 ­ 3 na stran 49. Stisknutím tlacítek vyberte volbu NTP Server, pak stisknte tlacítko ENTER nebo . · On : Pehrávac se automaticky pipojí k internetovému serveru a nastaví cas. · Off : Pehrávac se nepipojí k internetu a nenastaví cas. DvD Cz music photo setup audio setup Display setup HDmI setup Network setup parental setup Cable Network Wireless Network proxy Ntp server : off On Off Network Connection test bD-LIve Internet : allow (vaild only) Connection NastaveNí sít test pipojení k síti Tato nabídka vám pomze zkontrolovat, zda pipojení k síti funguje. Stisknte tlacítko pro volbu polozky Network Connection Test a pak stisknte tlacítko ENTER nebo . DvD music photo setup audio setup Wireless Network Display setup proxy Network Connection Test HDmI setup Ntp server : off maC address (00:10:18:00:00:70) Network setup Network Connection test Ip address. subnet mask. Gateway. DNs server parental setup bD-LIve Internet : allow (vaild only) Gateway ping Connection Internet service test Your network is operating properly Return Internetové pípojení bD-LIve Domácí kino s pehrávacem Blu-ray podporuje rezim BD-LIVE, který pinásí adu interaktivního obsahu sluzeb podporovaných výrobcem disku prostednictvím síového pipojení. Pro pouzití této funkce je teba pipojit se k síti LAN (viz strana 28) nebo k bezdrátové síti LAN pomocí adaptéru v konektoru USB. * Pro stahování obsahu z BD-LIVE je zapotebí pamové zaízení s rozhraním USB o kapacit alespo 1 GB pipojené k jednomu z konektor USB. V dob, kdy pouzíváte obsah BD-LIVE, spojení na Internet mze být omezené. Stisknte tlacítko pro volbu polozky BD-LIVE Internet Connection a pak stisknte tlacítko ENTER nebo . · Allow (All) : Internetové spojení bude uvolnno pro vsechen obsah BD-LIVE. · Allow (Valid Only) : Internetové spojení bude uvolnné pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem. [. . . ] Zapomnli jste heslo pro nastavení úrovn hodnocení obsahu (rating). eseNí Problém Není mozno pijímat rozhlasové vysílání. Pi poslechu zvuku televizoru z reproduktor domácího kina není slyset zvuk. Na obrazovce se zobrazí ikona Pokud je výstup HDMI nastavený na rozlisení, které vás televizor nemze podporovat, nemusíte na televizoru vidt obraz. Zádný výstup HDMI. · Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na domácím kin. · Zkontrolujte, zda vás televizor podporuje vstupní rozlisení 576p/480p/ 720p/1080i/1080p HDMI. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-BD7200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-BD7200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag