Návod k použití SAMSUNG HT-BD1250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-BD1250. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-BD1250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-BD1250.


SAMSUNG HT-BD1250 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11178 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-BD1250 SETTING THE SHARED FOLDER (19 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 (10386 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 OPEN SOURCE GUIDE (639 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 GUIA DE FONTE ABERTO (75 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 SETTING THE SHARED FOLDER (18 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (639 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (89 ko)
   SAMSUNG HT-BD1250 SETTING THE SHARED FOLDER (VER.1.0) (18 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-BD1250

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-BD1250 HT-BD1252 HT-BD1255 5. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Pro získání rozsíeného balícku sluzeb, prosím, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. samsung. com/register hlavní funkce vaseho nového systému domácího kina s podporou Blu-ray FUNKCE PEHRÁVACE Pehrávání mnoha typ disk a pijímac FM. Model HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 umozuje pehrávání rzných typ disk (BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (rezim V), CD, MP3-CD, DivX a CD-R/RW) a je vybaven pokrocilým pijímacem FM, vse v jediném pístroji. Plná podpora dekódování zvuku HD (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential) Dalsí informace na www. DOLBY. COM a DTS. COM. Funkce spoice televizní obrazovky Pokud hlavní jednotka zstane v rezimu zastavení déle, nez 5 minut, na obrazovce televizoru se objeví logo. [. . . ] Stisknutím tlacítek vyberte pozadovanou polozku, pak stisknte tlacítko ENTER. · Pokud je DHCP nastaveno na Off, DNS na Manuáln, zadejte nastavení IP adresy, masky podsít, brány a primárního DNS (sekundární DNS je volitelné). DVD Music Photo Setup Audio Display Cable Network Network Selection : Cable : Off Cable Network : 000 . 000 BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection No HDMI DHCP Network IP Address Parental Subnet Mask Gateway DNS Primary DNS Secondary DNS Yes Select Return Nastavení je k dispozici · Pokud je DHCP nastaveno na On a DNS pepnuto na Manuáln, zadejte primární adresu DNS (sekundární DNS je volitelné). Music Photo DVD Audio Display Cable Network Network Selection : Cable : On Cable Network : 000 . 000 BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection No HDMI DHCP Network IP Address Parental Subnet Mask Gateway DNS Primary DNS Secondary DNS Yes Setup Select Return Nastavení je k dispozici Nastavení není k dispozici · Jestlize je DHCP nastaveno na On a DNS je nastaveno na Auto, nemusíte nic dalsího nastavovat. Music Photo DVD Audio Display Cable Network Network Selection : Cable : On Cable Network : 000 . 000 BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection No HDMI DHCP Network IP Address Parental Subnet Mask Gateway DNS Primary DNS Secondary DNS Yes Setup M Kdyz vyberete polozku, pouzijte císelná tlacítka a tlacítka . kontaktujte poskytovatele pipojení k Internetu. Pokud automatická nastavení nefungují, Select Return Nastavení není k dispozici 7. Kdyz jste hotovi, pomocí tlacítek vyberte moznost Save a stisknte tlacítko ENTER. Pokud svou práci nechcete ulozit, pomocí tlacítek vyberte moznost Cancel, pak stisknte tlacítko ENTER. M IP adresa pouzitá v této pírucce slouzí pouze pro ilustracní úcely. Aktuální IP adresu musíte zjistit z nastavení vasí sít. od poskytovatele pipojení k internetu. Nastavení IP adresy, masky podsít, brány a primární DNS zjistíte na svém pocítaci nebo Bezdrátová sí Pi nastavení postupujte podle krok 1 ­ 3 na stran 51. Stiskem tlacítek vyberte moznost Wireless Network a stisknte tlacítko ENTER nebo . DVD Music Photo Setup Audio Display HDMI Network Parental Network Selection : Wireless Cable Network Wireless Network Proxy NTP Server : Off Network Connection Test BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection 52 4. Stisknte tlacítko pro volbu polozky DHCP a pak stisknte tlacítko ENTER. DVD Music Photo Setup Audio Network Selection : Wireless Wireless Network Cable Network HDMI Access Point : Not Selected Network Wireless Network DHCP : On Parental Proxy IP Address : 000 . 000 Display Subnet Mask Gateway DNS DNS Server Save NTP Server : 255 . 000 Cancel CZ M Je-li DHCP nastaveno na On, nelze vybrat IP adresu, masku podsít nebo bránu. primární/sekundární DNS. Je-li DNS nastaveno na Auto, nemzete vybrat Select Return NASTAVENÍ SÍT 6. Stisknutím tlacítek vyberte pozadovanou polozku, pak stisknte tlacítko ENTER. · Vyberte Access Point a stiskem tlacítka ENTER zobrazte seznam dostupných pístupových bod. (Vyhledávání mze trvat nkolik sekund. ) - Poté, co vyberete pístupový bod a stisknete tlacítko ENTER, pehrávac se pokusí k tomuto pístupovému bodu pipojit. (Pokud je u vybraného pístupového bodu ikona Zamknuto, bude mozná nutné provést ovení. ) - Zvolte píslusný zabezpecený pístupový bod, je-li známý. Pokud není, vyberte z níze uvedeného seznamu WEP, WPAPSK nebo WPA2PSK a zadejte heslo. Zkousejte vsechny zabezpecené pístupové body a zadávejte hesla, dokud není spojení vytvoeno. Music Photo DVD Audio Network Selection : Wireless Display Wireless Network Cable Network HDMI Access Point : Not Selected Network Wireless Network DHCP : On Parental Proxy IP Address : 000 . 000 Cancel Setup Select Return Music Photo DVD Audio HDMI OPEN Network WEP Parental WPAPSK Network Selection : Wireless Display Access Point ­ Security 123 Cable Network Setup Wireless Network Proxy NTP Server : Off Network Connection Test WPA2PSK BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only) Connection Select Return Music Audio Display HDMI Network _ Parental ABCD QRST ghij wxyz +=. ~ a Back Space EFG UVW klm 123 !@# b Space - Zadejte heslo, poté stisknte MODRÉ (D) tlacítko pro pipojení k vasemu pístupovému bodu (smrovaci). Photo DVD Network Selection : Wireless 123 Password Cable Network Setup Wireless Network Proxy H X n 4 $ I JKLMNOP NTP Server : Off YZabcdef o Network Connection Test pqrstuv 567890-_ BD-LIVE Internet % ^ & ( ) / ? [. . . ] Vsechna nastavení se vrátí na tovární nastavení. CZ · Hlavní jednotka nepracuje. (Píklad: Napájení se vypne nebo je slyset divný zvuk. ) · Domácí kino nefunguje správn. Zapomnli jste heslo pro nastavení úrovn hodnocení obsahu (rating). ESENÍ PROBLÉM Není mozno pijímat rozhlasové vysílání. Pi poslechu zvuku televizoru z reproduktor domácího kina není slyset zvuk. Na obrazovce se zobrazí ikona Pokud je výstup HDMI nastavený na rozlisení, které vás televizor nemze podporovat, nemusíte na televizoru vidt obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-BD1250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-BD1250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag