Návod k použití SAMSUNG HMX-H200BP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HMX-H200BP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HMX-H200BP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HMX-H200BP.


SAMSUNG HMX-H200BP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14832 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HMX-H200BP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (12310 ko)
   SAMSUNG HMX-H200BP (15459 ko)
   SAMSUNG HMX-H200BP OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (85 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HMX-H200BP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] uzivatelská pírucka Digitální videokamera s vysokým rozlisením www. samsung. com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP HMX-H205BP/HMX-H205SP/HMX-H205LP/HMX-H205RP HMX-H220BP/HMX-H220SP/HMX-H220LP/HMX-H220RP klícové funkce vasí HD videokamery Vysoce citlivý BSI (osvtlení zezadu) CMOS snímac BSI CMOS snímac je nov vyvinutý obrazový snímac spolecnosti Samsung. Tento snímac má dvojnásobnou citlivost na svtlo a nizsí svtelné ztráty v porovnání se soucasnými CMOS snímaci a tím umozuje získat mnohem jasnjsí obraz pi slabém osvtlení. Bzný CMOS BSI CMOS Výkon prohlízení v plném rozlisení HD 1080 Tato videokamera pouzívá k dosazení nejvyssí kvality videa pokrocilou kompresní technologii H. 264. Díky plnému HD rozlisení jsou obrázky zobrazeny jasnji nez obrázky v bzné kvalit SD. Vysoké rozlisení (plné rozlisení HD) 1920 Standardní rozlisení (SD) 720 1080 576 <Sirokoúhlá kamera s plným rozlisením HD (1080i/16:9)> <Standardní digitální videokamera (576p)> Jako vestavné ukládací médium je pouzit disk SSD (SOLID STATE DRIVE, disk bez pohyblivých cástí) (pouze HMX-H203/H204/H205) Jako vestavná pam je ve videokamee pouzit disk SSD zalozený na pamti typu flash. Disk SSD dosahuje mnohem vyssích rychlostí nez konvencní pevné disky a slouzí ke spustní videokamery, ctení dat a provozu softwaru. [. . . ] : Umístní objekt uvnit rámecku bezpecné oblasti zajistí, ze · budou na záznamu. Umístní objekt na body kízení · mízky nebo do jejich blízkosti vytvoí vyvázenou kompozici. STBY 00:00:00 [307Min] 9999 MENU · Umístte objekt na prsecík vodících linek a vyvazte kompozici snímku. · Vodící linky na obrazovce se naobjeví na vlastních zaznamenaných snímcích. 69 zdokonalené pøehrávání Play Option (Moznosti pehrávání) Mzete nastavit specifický styl pehrávání podle vasí preference. PEDEM ZKONTROLUJTE!Stisknte zálozku pehrávání ( LCD monitoru. Stisknte zálozku nabídky ( pehrávání). ) , , Play Option" (Moznosti Play Option Highlight 2. Chcete-li opustit nabídku, stisknte zálozku ukoncení ( nebo návratu ( ). ) 1/ 2 Playlist Delete Play Option Play All Play One 1/1 Repeat All Repeat One Polozky podízené nabídky ): Pehrává postupn videoklipy pocínaje vybraným videem az po poslední video a potom se vrátí ke zobrazení seznamu miniatur. · Play One (Pehrát jeden) ( ): Pehraje se pouze vybrané video a provede se návrat do zobrazení miniatur. · Repeat All (Opakovat vse) ( ):Opakuje pehrávání vsech videoklip dokud není stisknuta zálozka návratu ). ( · Repeat One (Opakovat jeden) ( ): Opakuje pehrávání pouze vybraného videa, dokud není ). stisknuta zálozka návratu ( · Play All (Pehrát vse) ( 70 Highlight (Nejzajím. ) Tato videokamera zobrazuje náhodn vybranou cást zaznamenaného videa (videí). PEDEM ZKONTROLUJTE!Stisknte zálozku pehrávání ( ) HD ( HD ) nebo SD ( SD ) na LCD monitoru. strana 43 1. Stisknte zálozku nabídky ( ) , , Highlight" (Nejzajím. ). Play Option Highlight 2. Chcete-li opustit nabídku, stisknte zálozku ukoncení ( ) nebo návratu ( ). · Po dokoncení zvýraznného zobrazení se objeví zobrazení miniatur. · V rezimu zvýraznného pehrávání mzete nastavit hlasitost stisknutím obrazovky a mzete také zrusit pehrávání. 1/ 2 Playlist Delete Highlight Recent All 1/1 Polozky podízené nabídky · Recent (Nedávno) ( ): Zobrazí cást videí, které byly vytvoeny bhem 24 hodin. · All (Vse) ( ): Zobrazí se cást vsech videí. Tip Vztah casu pehrávání zvýraznných polozek k délce videozáznamu Doba záznamu Mén nez 5 s 5 az 30 s 30 s az 5 min. Zvýraznný cas pehrávání Úplné pehrání Pehrává 5 s Pehrává 5 s pro kazdý rozdlený 30 s snímek Pehrává 11 s pro kazdý rozdlený 2 min. snímek Pehrává 15 s pro kazdý rozdlený 3 min. snímek Pokud spustíte funkci Highlight (Nejzajím. ) ve zobrazení náhled data, vsechny soubory ve zvolené sad dat jsou uvedeny souhrnn a zobrazeny. 71 zdokonalené pøehrávání VIEW Tato funkce umozuje prohlédnout si obrázkový scéná, který bude vytistn. Scéná obsahuje výtah ze zaznamenaného videa. PEDEM ZKONTROLUJTE!Stisknte zálozku pehrávání ( ) HD ( HD ) nebo SD ( SD ) na LCD monitoru. strana 43 1. [. . . ] - Neskladujte ukládací média v místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. · Kopírujte filmové snímky do svého PC. Spolecnost Samsung není zodpovdná za jakoukoliv ztrátu dat. (Doporucuje se, abyste zkopírovali data z pocítace na jiné ukládacího médium. ) · Porucha mze zpsobit, ze ukládací médium nefunguje správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HMX-H200BP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HMX-H200BP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag