Návod k použití SAMSUNG HC9247TG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HC9247TG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HC9247TG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HC9247TG.


SAMSUNG HC9247TG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (234 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HC9247TG (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HC9247TG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] - Pokud je síový pívod poskozen, svte jeho výmnu autorizovanému servisu. Nepokousejte se o jeho výmnu sami, ale oslovte servisní stedisko výrobce, pípadn Centrum technické pomoci. Za urcitých okolností mohou elektrická zaízení pedstavovat nebezpecné riziko. B) Pokud jste delsí dobu pouzívali osvtlení odsavace, nebo jej práv pouzíváte, nedotýkejte se zárovek ani pilehlých cástí odsavace. [. . . ] · Doporucujeme pouzít rouru pro odvod vzduchu s prmrem 150 mm. Pokud pouzijete trubku s mensím - 39 - prmrem, úcinnost zaízení mze být nizsí a jeho provoz hlucnjsí. · UPEVNNÍ NA STNU Vyvrtejte otvory A ve vzdálenosti uvedené na obr. Upevnte zaízení na stnu a zarovnejte je horizontáln se skíkami. Po defi nitivním nastavení polohy dkladn utáhnte srouby A (obr. Pi rzných typech montází pouzijte srouby a upevovací kotvy podle typu stny (nap. Pokud jsou srouby a kotvy dodávány k zaízení, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro daný typ stny, na kterou chcete zaízení upevnit. · UPEVNNÍ DEKORATIVNÍHO TELESKOPICKÉHO KOMÍNU Dávejte pozor, abyste neposkrábali vývod; pi odstraování ochranné fólie pouzijte rukavice. 7) Pívod elektrické energie umístte do vnitku dekorativního komínu. Pokud vase zaízení montujete v odsávací verzi nebo ve verzi s externím motorem, pipravte otvor pro vývod vzduchu. Nastavte síku podprného drzáku horní cásti komínu (obr. 3) tak, aby byl v rovin s vasím odsavacem a v píslusné vzdálenosti od horní cásti podle obrázku 2. Za pomoci spojovací roury zasute pírubu C do otvoru pro odsávání vzduchu (obr. Horní cást komínu zasute do spodní cásti komínu. Upevnte spodní cást komínu k odsavaci pomocí dodávaných sroub B (obr. 4), popotáhnte horní cást komína az po drzák a upevnte srouby B (obr. Pokud chcete zmnit fungování odsavace z odsávací na fi ltracní verzi, oslovte svého prodejce ohledn fi ltr s aktivním uhlím a postupujte podle montázního návodu. · FILTRACNÍ VERZEA Namontujte odsavac a dv pipojovací cásti komínu podle postupu v cásti pro montáz odsavace v odsávací verzi. Filtracní cást sestavte podle postupu v pilozeném návodu ve fi ltracní souprav. Pokud s fi ltrovacím komínem není dodávaná fi ltracní souprava, objednejte si ji u svého prodejce jako volitelné píslusenství. [. . . ] Po uplynutí této doby se motor vypne a na displeji se zobrazí písmeno "C". Potom se po 50 minutách motor znovu rozebhne na dalsích 10 minut, atd. Pro obnovení normálního provozu stisknte jakékoli tlacítko, krom tlacítka osvtlení. · Zanesení tukového fi ltru/aktivního uhlíkového fi ltru:Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HC9247TG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HC9247TG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag