Návod k použití SAMSUNG HC9247BX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HC9247BX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HC9247BX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HC9247BX.


SAMSUNG HC9247BX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (210 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HC9247BX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] - Pokud je síový pívod poskozen, svte jeho výmnu autorizovanému servisu. Nepokousejte se o jeho výmnu sami, ale oslovte servisní stedisko výrobce, pípadn Centrum technické pomoci. Za urcitých okolností mohou elektrická zaízení pedstavovat nebezpecné riziko. [. . . ] Pro pipojení do elektrické sít platí následující: HNDÁ = L fáze MODRÁ = N neutrál Pokud není k dispozici originální koncovka, pouzijte vhodnou koncovku dostatecn dimenzovanou na elektrickou zátz uvedenou na typovém stítku zaízení. Pi pouzití zástrcky musí být zaízení namontováno tak, aby zástrcka byla snadno dostupná. V pípad pímého pipojení do elektrické sít musí být mezi zaízení a elektrickou sí umístn vícepólový vypínac s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty v rozpojeném stavu, který je dostatecn dimenzován na zátz zaízení a je v souladu s místními pedpisy a normami. · Minimální vzdálenost mezi varnými plochami nádobí a nejnizsí cástí odsavace par musí být 65 cm. Pokud pouzijete spojovací vedení sestávající ze dvou nebo více cástí, musí být vrchní cást nasazena z venkovní strany spodní cásti. Vývod odsavace par nepipojujte k potrubí, které se pouzívá na cirkulaci horkého vzduchu nebo na odvod par z jiných zaízení s jiným zdrojem tepla, nez je - 39 - elektrický proud. Ped vykonáním dalsích montázních krok vyjmte ze zaízení tukový filtr (filtry) (obr. V pípad montáze zaízení ve verzi odsávání si pipravte otvor pro odvod vzduchu. · Doporucujeme pouzít rouru pro odvod vzduchu s prmrem 150 mm. Pokud pouzijete trubku s mensím prmrem, úcinnost zaízení mze být nizsí a jeho provoz hlucnjsí. · UPEVNNÍ NA STNU Vyvrtejte díry A podle uvedených rozmr a vzdáleností (obr. Upevnte zaízení na stnu a vyrovnejte je do vodorovné polohy podle skínk. Po definitivním nastavení polohy dkladn utáhnte srouby A (obr. Pi rzných typech montází pouzijte srouby a upevovací kotvy podle typu stny (nap. Pokud jsou srouby a kotvy dodávány k zaízení, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro daný typ stny, na kterou chcete zaízení upevnit. · UPEVNNÍ DEKORATIVNÍHO TELESKOPICKÉHO KOMÍNU Dávejte pozor, abyste neposkrábali vývod; pi odstraování ochranné fólie pouzijte rukavice. 7) Pívod elektrické energie umístte do vnitku dekorativního komínu. Pokud vase zaízení montujete v odsávací verzi nebo ve verzi s externím motorem, pipravte otvor pro vývod vzduchu. [. . . ] · Osvtlení je urceno pro pouzití bhem vaení a neslouzí k dlouhodobému osvtlení okolního prostedí. Delsí pouzívání osvtlení výrazn snizuje zivotnost zárovek. Pokud chcete vymnit halogenové zárovky B, odstrate sklenný panel C pomocí efektu páky v píslusných otvorech. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HC9247BX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HC9247BX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag