Návod k použití SAMSUNG GW76N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GW76N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GW76N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GW76N.


SAMSUNG GW76N : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1439 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GW76N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1438 ko)
   SAMSUNG GW76N (1369 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GW76N

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Pírucka spotebitele a pokyny pro pípravu pokrm GW76N Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Strucné a pehledné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Výsledek: Zobrazí se následující údaje: 5. Nastavte dobu grilování stisknutím tlacítek ( Maximální doba grilování je 60 minut. )a( ). 6. Po dokonceném grilování: 1) Ctyikrát zazní zvukový signál. 2) Signál upozorující na konec grilování zazní tikrát (jednou za minutu). 3) Znovu se zobrazí aktuální cas. u Topné tleso se bhem grilování zapíná a vypíná. Systém je zkonstruován tak, aby zabraoval pehátí trouby. Pi manipulaci s nádobím uvnit trouby vzdy pouzívejte chapky, protoze nádobí je velmi horké. 10 Kombinace mikrovlnného ohevu a grilování Vaení pomocí mikrovlnného ohevu mzete také kombinovat s grilem, címz dosáhnete soucasn uvaení i opecení potravin. Vypnutí zvukového signálu Zvukový signál lze kdykoli vypnout. 1. Výsledek: N Zobrazí se následující údaj. VZDY pouzívejte pouze nádobí vhodné a bezpecné pro vaení v mikrovlnné troub i pro pecení v normální troub. Ideální jsou sklenné nebo keramické nádoby, protoze jimi mohou mikrovlny rovnomrn proniknout. VZDY pouzívejte chapky, protoze nádobí je velmi horké. 1. Stisknte tlacítko kombinovaného rezimu ( Výsledek: Zobrazí se následující údaje: ). CZ N Stisknutí tlacítek nyní nebude indikováno zvukovým signálem. Zvukový signál lze opt zapnout soucasným stisknutím tlacítek a . Výsledek: N Zobrazí se následující údaj. N Stisknutí tlacítek nyní bude opt indikováno zvukovým signálem. Teplotu grilu nelze nastavit. )a 3. Nastavte potebnou dobu vaení stisknutím tlacítek ( ( ). Maximální doba grilování je 60 minut. 4. Výsledek: Zahájí se kombinované vaení. Po dokonceném grilování: 1) Ctyikrát zazní zvukový signál. 2) Signál upozorující na konec grilování zazní tikrát (jednou za minutu). 3) Znovu se zobrazí aktuální cas. u Maximální výkon pi kombinaci mikrovlnného rezimu a grilu je 600 W. 11 Bezpecnostní zámek mikrovlnné trouby Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpecnost dtí. Ten umozuje troubu , , uzamknout" tak, aby ji nemohly náhodn spustit dti ani nikdo nekompetentní. Výsledek: N Trouba se zamkne (nelze volit zádné funkce). N Na displeji se zobrazí , , L". Pouzití funkce Pamt' Pokud casto pipravujete nebo ohíváte stejné typy pokrm, lze ulozit doby pípravy a stupn výkonu do pamti trouby, takze není nutné je vzdy znovu nastavovat. [. . . ] PÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁCE) Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody. Vate nezakryté ve sklenné pyrexové nádob po dobu 3½ az 4½ minut pi výkonu 750 W, az poleva/zelatina zprhlední. VAENÍ MARMELÁDY Vlozte 600 g ovoce (napíklad sms bobulovitých plod) do sklenné pyrexové nádoby s víkem. Vlijte pímo do malých zavaovacích sklenic se sroubovacím víckem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GW76N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GW76N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag