Návod k použití SAMSUNG GW73E-SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GW73E-SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GW73E-SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GW73E-SB.


SAMSUNG GW73E-SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1818 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GW73E-SB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1822 ko)
   SAMSUNG GW73E-SB (1029 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GW73E-SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mikrovlnná trouba Pírucka spotebitele a pokyny pro pípravu pokrm GW73E Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úcelm. Strucné a pehledné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Otevete dvíka trouby stisknutím velkého tlacítka v pravém dolním rohu ovládacího panelu. Zavete dvíka. Grilování Gril umozuje dosáhnout rychlého ohátí a opecení potravin bez pouzití mikrovln. K tomuto úcelu se s troubou dodává grilovací rost. 1. Pedehejte gril na pozadovanou teplotu stisknutím tlacítka Gril ( ). Nastavte cas stisknutím tlacítek (10 min, 1 min ) a10 s) a stisknte tlacítko Start. Výsledek : Zobrazí se následující údaje: (mikrovlnný rezim a rezim grilování) 600 W (výstupní výkon) u Vyberte píslusný výkonový stupe optovným stisknutím tlacítka kombinovanho reimu ( ), dokud se nezobrazí odpovídající výkonový stupe. Nastavte pozadovanou dobu pípravy pokrmu stisknutím tlacítka 10 min, 1 min a 10 s. (Maximální doba grilování je 60 minut. ) 4. Výsledek : Rozsvítí se kontrolka trouby a otocný talí se zacne otácet. Po zaznní cty zvukových signál je vaení dokonceno. 2) Tikrát zazní signál pipomínající ukoncení vaení (jednou za minutu). Nastavte pozadovanou dobu pípravy pokrmu stisknutím tlacítka 10 min, 1 min a 10 s. Výsledek : Zahájí se kombinované vaení. Po dokoncení vaení: 1) Trouba ctyikrát vydá zvukový signál. 2) Tikrát zazní signál pipomínající ukoncení vaení (jednou za minutu). 3) Znovu se zobrazí aktuální cas. u Topné tleso se bhem grilování zapíná a vypíná. Systém je zkonstruován tak, aby zabraoval pehátí trouby. Kdyz se dotýkáte nádobí uvnit trouby, vzdy pouzívejte rukavice, protoze nádobí je velmi horké. u Maximální výkon pi kombinaci mikrovlnného rezimu a grilu je 600 W. 11 Vaení ve více fázích CZ Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaení az ve tech fázích. Píklad: Chtli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvait, aniz byste po kazdé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto zpsobem mzete 500g rybu pipravit ve tech fázích: · · · rozmrazování, vaení I, vaení II. Pi vaení ve více fázích mzete nastavit bu dv nebo ti fáze. Pokud nastavíte ti fáze, pak první fází musí být rozmrazování. Tlacítko netisknte do té doby, nez nastavíte poslední fázi. ). u u u 7. [. . . ] VAENÍ MARMELÁDY Vlozte 600 g ovoce (napíklad sms bobulovitých plod) do sklenné pyrexové mísy vhodné velikosti s víkem. Vylijte pímo do malých sklenicek na marmeládu se sroubovacími vícky. VAENÍ PUDINKU Smíchejte pudinkový prásek a mléko (500 ml) podle pokyn výrobce a dobe zamíchejte. Pouzijte sklennou pyrexovou mísu vhodné velikosti s víkem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GW73E-SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GW73E-SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag