Návod k použití SAMSUNG GT-S8530

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S8530. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S8530 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S8530.


SAMSUNG GT-S8530 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2346 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S8530 (2828 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S8530

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S8530 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. · Obsah této uzivatelské pírucky se mze od konkrétního Nejdíve si pectte tyto informace · Ped pouzitím pístroje si pecliv pectte bezpecnostní upozornní a tuto pírucku; dozvíte se zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. [. . . ] Pro pepnutí do jiné kategorie zvolte obdélníkové tlacítko vlevo nahoe a vyberte kategorii. Výbrem pepnete zpt do zobrazení disku. > 1 2 Úprava nastavení hudebního pehrávace V rezimu Menu vyberte Hudba. Vyberte Nastavení. 66 Zábava 3 Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace: Moznost Ekvalizér Efekt Nabídka Hudba Vizualizace Funkce Výbr výchozího typu ekvalizéru. Výbr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovn. Výbr animované vizualizace, která se zobrazí bhem pehrávání. 2 3 Výbrem nahrajete cást skladby. Po 10 sekundách se nahrávání automaticky zastaví. ite se zobrazenými pokyny pro odeslání nahrávky na hudební informacní server. > 1 2 Pidání skladby do seznamu pozadavk Ze seznamu výsledk rozpoznávání hudby ci podobných hudebních soubor vyberte obrázek alba volbou Pidat do seznamu pozadovaných polozek ulozte hudební soubor do seznamu pozadavk. Chcete-li zobrazit ostatní skladby v seznamu pozadavk, Seznam pozadavk. vyberte Hudba > Vyhledávání informací o hudb · Tato sluzba nemusí být u nkterých poskytovatel Naucte se otevírat online hudební sluzbu a získávat informace o skladb. sluzeb dostupná. FM rádio Díky FM rádiu mzete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo mozné poslouchat FM rádio, je nutné pipojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouzí jako rádiová anténa. 1 · Databáze nemusí obsahovat údaje o vsech skladbách. V rezimu Menu vyberte Hudba Rozpoznávání hudby. Zábava 67 > 1 2 3 4 Poslech FM rádia Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Vybráním Ano spustíte automatické ladní. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Pi prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladní. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Císlo Funkce Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je momentální signál slabý. Vypnutí FM rádia; výbrem Zmna frekvence o 0, 1 MHz. Pidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených. Zmna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu). FM rádio zapnete. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 > 1 2 3 Záznam skladby z FM rádia Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. FM rádio zapnete výbrem . 68 Zábava 4 5 6 Pejdte na pozadovanou rádiostanici. Výbrem Nahrát zahájíte nahrávání. > 1 2 3 4 5 Pidání rádiostanice do seznamu oblíbených Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Výbrem stanici pidáte do seznamu oblíbených. > Po skoncení nahrávání vyberte Ulozit. [. . . ] Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S8530

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S8530 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag