Návod k použití SAMSUNG GT-S8500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S8500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S8500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S8500.


SAMSUNG GT-S8500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S8500 (1397 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S8500UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S8500 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní--situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha--situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka--poznámky, rady nebo dodatecné informace · Ped pouzitím telefonu si pírucku pecliv pectte, dozvíte se · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. 2 Pouzívání této pírucky Viz--stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. [. . . ] · Databáze nemusí obsahovat údaje o vsech skladbách. V rezimu Menu vyberte Hudba Rozpoznávání hudby. FM rádio Díky FM rádiu mzete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo mozné poslouchat FM rádio, je nutné pipojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouzí jako rádiová anténa. 1 2 Výbrem nahrajete cást skladby. Po 10 sekundách se nahrávání automaticky zastaví. > 1 2 Poslech FM rádia Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. V rezimu Menu vyberte FM rádio. Zábava 59 3 4 Vybráním Ano spustíte automatické ladní. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Pi prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladní. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Císlo Funkce Vypnutí FM rádia; výbrem zapnete. Pidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených. Zmna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu). FM rádio 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Císlo Funkce 6 3 4 6 > 1 Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je momentální signál slabý. 1 2 3 4 5 Záznam skladby z FM rádia Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Výbrem Nahrát zahájíte nahrávání. 60 Zábava 6 Po skoncení nahrávání vyberte Ulozit. Nahraný soubor se ulozí do slozky Zvuky (v rezimu Menu vyberte Moje soubory Zvuky). Chcete-li si nahraný soubor poslechnout, vyberte Pejít na nahrané soubory soubor. 5 Výbrem stanici pidáte do seznamu oblíbených. > > 1 2 3 4 Automatické ulození rádiové stanice Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Vyberte Hledat. 1 2 3 Úprava nastavení FM rádia V rezimu Menu vyberte FM rádio. Vyberte Moznost Alternativní frekvence Automaticky vypnout FM rádio Nahrát umístní Výchozí název nahrávaných soubor Nastavení. Upravte a pizpsobte si nastavení FM rádia: Funkce Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je signál slabý. Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby. Nastavení umístní v pamti pro ukládání nahraných zvukových klip. Nastavení výchozího názvu pro nahrávané zvukové klipy. Potvrte vybráním Ano (je-li to nutné). FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. > 1 2 3 4 Pidání rádiostanice do seznamu oblíbených. Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. Pejdte na pozadovanou rádiostanici. 4 Po skoncení vyberte Zpt. Zábava 61 Hry & dalsí V této cásti naleznete informace o pouzívání her a aplikací vyuzívajících technologii Java. V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno. · Dostupné hry nebo aplikace se mohou lisit v závislosti · Ovládání a moznosti her nebo aplikací se mohou lisit. [. . . ] Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S8500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S8500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag