Návod k použití SAMSUNG GT-S7230E UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S7230E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S7230E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S7230E.


SAMSUNG GT-S7230E UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2382 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S7230E (1938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S7230EUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho pístroje v závislosti na softwaru pístroje nebo poskytovateli sluzeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhnte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www. samsungmobile. com) a nainstalujte ji do Vaseho PC. V rezimu Menu vyberte Nastavení Konektivita USB Samsung Kies Nastavit. Více informací naleznete v nápovd pro Kies. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-31661A Czech. [. . . ] Pístroj se pipojí k webové stránce pednastavené poskytovatelem sluzeb. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhnte ji do pístroje. > 1 2 Hraní her a spoustní aplikací V rezimu Menu vyberte Hry. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokyn. · Dostupné hry nebo aplikace se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. · Ovládání a moznosti her nebo aplikací se mohou lisit. · Výbrem Ochrana zabráníte nechtnému smazání her nebo aplikací. 62 Zábava Osobní informace Kontakty Naucte se vytváet a spravovat seznam vasich osobních nebo obchodních kontakt ulozených v pamti pístroje nebo na kart SIM nebo USIM. Ke svým kontaktm si mzete ukládat jména, císla mobilních a domácích telefon, e-mailové adresy, narozeniny a dalsí. Kontakt mzete také vytvoit z obrazovky volání. 1 2 3 4 V rezimu Menu vyberte Klávesnice a zadejte telefonní císlo. Vybráním Hotovo pidáte kontakt do pamti. > > 1 2 3 Vytvoení kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty Vytv. Vybráním Hotovo pidáte kontakt do pamti. 1 2 3 Vyhledání kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty. Vyberte Hledat a zadejte první písmena jména, které hledáte. ]. Po nalezení kontaktu mzete provést toto: · zavolat kontaktu výbrem císla nebo stisknutím [ · vytocit videohovor výbrem . · Pouzít dalsí funkce výbrem . Osobní informace 63 - Odstranit: Odstranní kontaktu - Oznacit jako výchozí: Vyberte výchozí císlo pro kontakt - Ulozit do slozky Moje soubory: Ulozí kontakt do > Moje soubory - Odeslat vizitku pes: Sdílet údaje o kontaktu s ostatními - Kopírovat na kartu SIM/Kopírovat do telefonu: Zkopírování karet kontakt z jedné pamti zaízení na kartu SIM nebo USIM nebo z karty SIM ci USIM do pamti zaízení 1 2 3 Vytvoení vasí vizitky V rezimu Menu vyberte Kontakty Zadejte své osobní údaje. Svou vizitku mzete odeslat pilozením ke zpráv ci e-mailu nebo ji mzete odeslat pes Bluetooth. Mj profil. > 1 2 Nastavení oblíbeného císla V rezimu Menu vyberte Kontakty Oblíbené Pid. Kontakt se ulozí do seznamu oblíbených císel. Chcete-li pidat císlo do vaseho seznamu oblíbených, zvolte kontakt z Kontakty a poté vyberte vedle jména kontaktu. Oblíbená císla budou piazena k seznamu pátel ( panelu widget. ) na > Nactení kontakt z vasich úct komunit V pípad zájmu si mzete zobrazit seznam úct na webových stránkách komunit a vybrat úcet, ze kterého pidáte kontakty do vaseho pístroje. 1 2 V rezimu Menu vyberte Kontakty pátele. Vyberte úcet. Získat 64 Osobní informace > Vytvoení skupiny kontakt Vytvoením skupiny kontakt mzete spravovat více kontakt najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupin. Zacnte vytvoením skupiny. Kalendá Naucte se vytváet a spravovat denní a msícní události a nastavovat upozornní, která vám pipomenou dlezité události. 1 2 3 4 V rezimu Menu vyberte Kontakty Skupiny Vytvoit. Zadejte název a vyberte vyzvánní pro skupinu (je-li to nutné). Vyberte Ulozit. > > 1 2 3 4 Vytvoení události V rezimu Menu vyberte Kalendá. Pro místo konání události lze zvolit umístní z mapy výbrem . [. . . ] Mohlo by tak dojít ke ztrát dat nebo poskození karty ci pístroje. Zajistní dostupnosti tísových sluzeb V nkterých oblastech nebo za urcitých okolností nemusí být z vaseho pístroje mozné vytácet tísová volání. Ped cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistte alternativní zpsob, kterým lze kontaktovat tísové sluzby. Bezpecnostní upozornní 115 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S7230E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S7230E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag