Návod k použití SAMSUNG GT-S6810P SAFETY GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S6810P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S6810P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S6810P.


SAMSUNG GT-S6810P SAFETY GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8538 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S6810P (12690 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S6810PSAFETY GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Protože zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky střídavého proudu. Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, jako je sluneční svit, oheň apod. Jednotka není odpojena od elektrické sítě, dokud je zapojena do zásuvky střídavého proudu, i když je jednotka jako taková vypnutá. [. . . ] • Ujistěte se, že jste na dálkovém ovládání vybrali správný vstup. Specifikace SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ: (Pouze u modelu pro USA) Při 8 ohmech zátěže, na obou kanálech, od 20 Hz do 20 000 Hz; jmenovitých 90 wattů na jeden kanál, minimální výkon RMS s harmonickým zkreslením nižším než 0, 09 % z 250 miliwattů jmenovitého výkonu. Zesilovač Pouze u modelů pro USA a Kanadu1) Minimální výstupní výkon RMS (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, THD 0, 09 %) 90 W + 90 W Výstupní výkon v režimu stereo (8 ohmů, 1 kHz, THD 1 %) 100 W + 100 W 1) Měřeno za následujících podmínek: Chybové zprávy Dojde-li k chybě, objeví se zpráva na zobrazovacím panelu. Pokud nějaký problém přetrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony. PROTECT Do reproduktorů přitéká nestejnoměrný proud nebo je receiver zakrytý a větrací otvory jsou blokovány. Zkontrolujte připojení reproduktorů a zapněte znovu přívod energie. Oblast USA, Kanada Evropa Požadavky na výkon 120 V AC, 60 Hz 230 V AC, 50 Hz Frekvenční odezva Analog 10 Hz – 70 kHz +0, 5/–2 dB (BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB) Vymazání paměti Odkazy na kapitoly Pro vymazání Všech uložených nastavení Podívejte se na strana 18 Vstup Analogový (PORTABLE IN) Citlivost: 1 V/50 kilohmů S/N2): 96 dB (A, 500 mV3)) Vstupy Analogový (kromě PORTABLE IN) Citlivost: 500 mV/ 50 kilohmůs S/N2): 96 dB (A, 500 mV3)) Výstupy Analogový (AUDIO OUT) Napětí: 500 mV/ 10 kilohmůs 32CZ GT-S6810P 4-294-472-11(1) D:\DTP\@_SAMSUNG\GT-S6810P\Print\4294473111(CZ-SK)\CZ06REM_GT-S6810P-U2. fm masterpage: Right CZ01COV_GT-S6810P-U2. book Page 33 Friday, March 9, 2012 2:42 PM Zvuk Míra zesílení 2) ±10 dB, krok 1 dB INPUT SHORT (BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB). 3) Zatížená síť, úroveň vstupu. FM tuner Rozsah ladění Drátová anténa Anténní svorky 87, 5 MHz – 108, 0 MHz pro příjem FM 75 ohmů, nesymetrické AM tuner Rozsah ladění Oblast USA, Kanada Evropa Stupnice ladění krok 10 kHz krok 9 kHz 530 kHz – 1, 710 kHz – 531 kHz – 1, 710 kHz 531 kHz – 1, 602 kHz Anténa Oblouková anténa Obecné Požadavky na výkon Oblast USA, Kanada Evropa Požadavky na výkon 120 V AC, 60 Hz Další informace 230 V AC, 50/60 Hz Spotřeba energie (příkon) 200 W Spotřeba energie (v pohotovostním režimu) 0, 3 W Rozměry (š×v×h) (přibližně) 430 mm × 132, 5 mm × 279 mm (17 × 5 1/4 × 11 palců) včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků Hmotnost (přibližně) 6, 4 kg (14 lb 2 oz) Provedení a specifikace mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. V určitých deskách tištěných spojů se nepoužívají halogenové samozhášecí přísady. 33CZ GT-S6810P 4-294-472-11(1) D:\DTP\@_SAMSUNG\GT-S6810P\Print\4294473111(CZ-SK)\CZ01COV_GT-S6810P-U2IX. fm masterpage: Left CZ01COV_GT-S6810P-U2. book Page 34 Friday, March 9, 2012 2:42 PM Rejstřík A AUTO. STBY 27 Automatické ladění 23 Připojení magnetofonového přehrávače 14 přehrávače CD 14 přehrávače DVD 16 přehrávače Super Audio CD 14 rekordéru DVD 16 reproduktorů 14 rozhlasového tuneru 17 satelitního tuneru 16 tuneru kabelové TV 16 VCR 16 zařízení MD 14 Připojení přehrávače disků Blu-ray 16 B BALANCE 27 BASS 19 Č Časovač vypnutí 11 D Dálkové ovládání 10 Ch Chybové zprávy 32 R RDS 26 Ruční ladění 23 I Instalace reproduktorů 13 L Ladění přednastavených stanic 25 T TREBLE 19 Ú Úvodní nastavení 18 N Nahrávání 22 V Vymazat paměť 18 Vymazání dálkového ovládání 28 P Pojmenování přednastavených stanic 25 vstupů 20 Z Ztlumení 20 34CZ GT-S6810P 4-294-472-11(1) CZ01COV_GT-S6810P-U2. book Page 35 Friday, March 9, 2012 2:42 PM D:\DTP\@_SAMSUNG\GT-S6810P\Print\4294473111(CZ-SK)\SK02REG_GT-S6810P-U2. fm4-294-472-11(1) (SK) masterpage: Left SK01COV_GT-S6810P-U2. book Page 2 Friday, March 9, 2012 2:43 PM VAROVANIE Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď. , aby ste predišli požiaru. Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky. Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini. Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pred odpojením kábla reproduktorov od zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú šnúru od elektrickej siete. 13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate. 14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia zariadenia, napríklad v prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia zariadenia alebo zásahu inými predmetmi, vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti, neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia. Informácie pre zákazníkov v Európe Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili. Nasledujúce vyhlásenie FCC sa vzťahuje len na verziu tohto modelu, ktorá bola vyrobená na predaj na území USA. Ostatné verzie nemusia byť v súlade s technickými smernicami FCC. POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. [. . . ] • Zdroje obsahujú technológiu ochrany autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť nahrávať z týchto zdrojov. Nemožno naladiť rozhlasové stanice. • Skontrolujte, či sú antény pripojené na doraz. Nastavte antény a v prípade potreby pripojte externú anténu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S6810P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S6810P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag