Návod k použití SAMSUNG GT-S6310N SAFETY GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S6310N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S6310N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S6310N.


SAMSUNG GT-S6310N SAFETY GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8437 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S6310N (5915 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S6310NSAFETY GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Protože zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zaznamenáte-li u přístroje nějakou vadu, odpojte neprodleně zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, jako je sluneční svit, oheň apod. Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý. [. . . ] Vyberte položku „HDMI Settings“ a stiskněte tlačítko . Vyberte položku „Pass Through“ a stiskněte tlačítko . Zvolte požadovaný parametr, poté stiskněte . Parametr On Vysvětlení Pokud je receiver v pohotovostním režimu, budou trvale vystupovat signály HDMI z konektoru HDMI OUT A na receiveru. Pokud je receiver v pohotovostním režimu, nebude signál HDMI vysílán. Chcete-li přehrávat obsah z připojeného zařízení na televizoru, zapněte receiver. Oproti možnosti „On“ dochází v pohotovostním režimu k úspoře energie. 1 2 Zapněte receiver a oba monitory. Stiskněte HDMI OUTPUT. Při každém stisknutí tlačítka se výstup přepne, a to v následujícím cyklu. HDMI A t HDMI B t HDMI A + B t OFF t HDMI A… Můžete použít také tlačítko HDMI OUT na receiveru. Poznámky • Pokud se kompatibilní formát videa u jednotlivých monitorů připojených ke konektorům HDMI OUT A a HDMI OUT B na receiveru liší, funkce „HDMI A + B“ nemusí pracovat. • V závislosti na přehrávacím zařízení je možné, že funkce „HDMI A + B“ nebude pracovat. Off 79CZ Přepínání mezi digitálním a analogovým zvukem Připojíte-li zařízení k digitálním i analogovým konektorům na receiveru, můžete jim přiřadit vstupní režim audia nebo mezi nimi přepínat podle typu materiálu, který chcete sledovat. INPUT SELECTOR INPUT MODE • OPT Zobrazí se, pouze pokud je vstupu přiřazen optický konektor, a automaticky vybere optický vstupní konektor. • COAX Zobrazí se, pouze pokud je vstupu přiřazen koaxiální konektor, a automaticky vybere koaxiální vstupní konektor. • ANALOG Upřednostňují se analogové audio signály vstupující do konektorů AUDIO IN (L/R). • Pokud přiřadíte některému komponentnímu nebo kompozitnímu vstupu video vstup a vstupu HDMI audio vstup, nebude z konektorů HDMI OUT vycházet komponentní ani kompozitní video signál. Komponentní nebo kompozitní video signály vystupují z konektorů COMPONENT VIDEO MONITOR OUT nebo MONITOR VIDEO OUT. • Oddělenému video a audio signálu ze stejného vstupního zdroje nelze přiřadit různé konektory HDMI. • Stejnému konektoru HDMI IN lze přiřadit více než jeden vstup. Pokud však na zařízení připojeném ke konektoru HDMI IN použijete funkci Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, bude přednostně vybrán předchozí vstup (v původní posloupnosti vstupů). Ovládání receiveru pomocí smarthphonu Receiver je možné ovládat pomocí smartphonu vybaveného aplikačním softwarem „ES Remote“. Aplikační software „ES Remote“ lze zdarma stáhnout z portálu App Store (pro iPhone) nebo Android Market (pro telefony se systémem Android). Používání ostatních funkcí Uložení různých nastavení receiveru a jejich společné vyvolání (Easy Automation) Různá nastavení receiveru je možné uložit a později je snadno vyvolat a uplatnit v receiveru. Uložíte-li například následujícím postupem nastavení scény „1: Movie“, můžete snadno jediným tlačítkem přepnout nastavení receiveru, aniž by bylo nutné jednotlivě měnit nastavení každé z položek „Input“, „Calibration Type“ a „Sound Field“ a „HDMI Out“. Položka nastavení Hodnota nastavená pro scénu „1: Movie“ Input Calibration Type Sound Field HDMI Out BD/DVD Engineer HD-D. C. S. HDMI OUT B pokračování 83CZ V následující tabulce jsou uvedeny položky, jejichž nastavení lze uložit, a jejich výchozí hodnoty. Položka Výchozí hodnota nastavení 1: Movie 2: Music Input Tuner Preset BD/DVD No Change 3: Party 4: Night No Change No Change No Change 30 min. –30 dB No Change No Change No Change No Change No Change No Change On No Change No Change No Change No Change No Change SA-CD/CD No Change No Change No Change Multi Sound Field HD-D. C. S. Berlin Philharmonic Stereo Hall Sleep Volume No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change No Change Off –10 dB No Change No Change On No Change No Change No Change Off No Change No Change No Change No Change No Change HDMI Out No Change Speaker No Change Party Mode No Change A/V Sync No Change Calibration No Type Change Digital Legato Linear No Change EASY AUTOMATION Sound No Optimizer Change Sound Field No Mode Change Equalizer (Front) Equalizer (Center) No Change No Change Equalizer No (Surround) Change Equalizer (Front High) No Change * Volbu „Tuner Preset“ lze vybrat pouze v případě, že má nastavení „Input“ hodnotu „FM“ nebo „AM“. 84CZ Obnovení uložených nastavení Scene Tip Nastavení, která byla uložena pro scény „1: Movie“ a „2: Music“, lze přímo vyvolat stisknutím tlačítka EASY AUTOMATION 1, respektive EASY AUTOMATION 2 na receiveru nebo dálkovém ovládání. Nastavení scén „1: Movie“ a „2: Music“ je možné přepsat také podržením stisknutého tlačítka EASY AUTOMATION 1 nebo EASY AUTOMATION 2 po dobu 3 sekund, podobně jako při výběru volby „Import Current Settings“ z nabídky. 1 2 Používání ostatních funkcí Z domovské nabídky zvolte položku „Easy Automation“ a poté stiskněte tlačítko . [. . . ] Vstupní signál z mikrofonu je příliš silný. • Vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem je pravděpodobně příliš malá. Zvětšete vzdálenost mezi jednotlivými součástmi a pak měření zopakujte. • Používáte-li receiver jako předzesilovač, může se zobrazit jedna nebo druhá zpráva v závislosti na výkonu připojeného zesilovače. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S6310N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S6310N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag