Návod k použití SAMSUNG GT-S5830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S5830. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S5830 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S5830.


SAMSUNG GT-S5830 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4029 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S5830 (2829 ko)
   SAMSUNG GT-S5830 QUICK GUIDE (285 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S5830

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho pístroje v závislosti na softwaru pístroje nebo poskytovateli sluzeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhnte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www. samsungmobile. com) a nainstalujte ji do Vaseho PC. Pokud se program Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknte na ikonu Samsung Kies na pocítaci. Více informací naleznete v nápovd pro Kies. www. samsungmobile. com Printed in Korea GH68-32933A Czech. [. . . ] Mzete odeslat hlasovou poznámku ostatním stisknutím [ ] Sdílet. > Pehrání hlasové poznámky Osobní informace 71 Web Provoz webových sluzeb vyzaduje datové pipojení. Obrate se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnjsí datovou kvótu. Internet Naucte se procházet a oznacovat své oblíbené webové stránky. Pístup k webu a stahování mediálního obsahu mze být dodatecn zpoplatnno. Blizsí informace získáte od svého poskytovatele sluzeb. V závislosti na poskytovateli sluzeb mze být menu prohlízece oznaceno jinak. Dostupné ikony se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. > Procházení webových stránek 1 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Prohlízec zobrazí se urcená domovská stránka. Chcete-li navstívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte . Web 72 2 Webové stránky mzete procházet pomocí následujících tlacítek: 1 2 Císlo 1 2 Funkce Zadání adresy pro pístup na webovou stránku. Otevení seznamu ulozených zálozek, casto navstvovaných stránek a historii stránek. Obrazovka se mze lisit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sluzeb. Pi procházení webových stránek máte k dispozici následující moznosti: Pro piblízení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Mzete také pouzít funkci piblízení dvma prsty - polozte dva prsty na obrazovku a pomalu je piblizte nebo roztáhnte. Chcete-li otevít nové okno, stisknte [ ] Nové okno. V pípad poteby si mzete otevít i nkolik stránek a pepínat mezi nimi. Chcete-li znovu nacíst aktuální webovou stránku, stisknte [ ] Obnovit. Na dalsí stránku v historii pejdete stisknte [ ] Pedat. Web 73 Chcete-li pidat aktuální webovou stránku do zálozek, stisknte [ ] Pidat zálozku. Chcete-li pidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostní obrazovky, stisknte [ ] Dalsí Pidat zástupce dom. Chcete-li pidat zdroj RSS, stisknte [ ] Dalsí Pidat zdroje RSS. Chcete-li najít text na webové stránce, stisknte [ ] Dalsí Najít na str. Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stisknte [ ] Dalsí Info o st. Chcete-li odeslat webovou adresy stránku ostatním, stisknte [ ] Dalsí Sdílet stránku. Chcete-li zobrazit historii stahování, stisknte [ ] Dalsí Správce stahování. Chcete-li upravit nastavení prohlízece, stisknte [ ] Dalsí Nastavení. > Pidání oblíbených webových stránek do Pokud znáte webovou adresu stránky, mzete zálozku pidat rucn. Pidání zálozky: zálozek 1 2 3 4 5 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Prohlízec. [. . . ] Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné pístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) tímto pístrojem. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách spolecnosti Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S5830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S5830 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag