Návod k použití SAMSUNG GT-S5620

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S5620. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S5620 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S5620.


SAMSUNG GT-S5620 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2745 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S5620 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2745 ko)
   SAMSUNG GT-S5620 (7119 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S5620

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S5620 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu", a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní ­ situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha ­ situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka ­ poznámky, rady nebo dodatecné informace Viz ­ stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. 12 (znamená , , viz strana 12") ii Následující krok ­ poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: V rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit zprávu) ] Hranaté závorky ­ tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená tlacítko zapnout/ukoncení menu) Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto zaízení, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Webové stránky mzete procházet pomocí následujících ikon: Ikona Funkce Pechod zpt nebo vped na webové stránce Zastavení nahrávání webové stránky 31 1. Pokud se dotknete obrazovky, ikony budou k dispozici. Ikona Funkce Opakované nactení aktuální webové stránky Zmna rezimu zobrazení Pidání aktuální webové stránky do seznamu zálozek. Otevení seznamu ulozených zálozek Otevení seznamu mozností prohlízece Stahování mediálních soubor Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. Vyhledejte vyzvánní nebo obrázek a stáhnte jej do telefonu. Pouzívání sluzeb Google Zde naleznete informace o rzných sluzbách Google. · Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. · Postup pro pouzití této funkce se mze lisit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sluzeb. Pouzívání základních funkcí Ulození oblíbených webových stránek 1. Zadejte klícové slovo do pole pro hledání. 32 Pipojení k post 1. Chcete-li vylepsit práci s mapami, stáhnte soubory s GPS daty. 59 Pipojení k serveru Facebook · Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. · Postup pro pouzití této funkce se mze lisit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sluzeb. Mzete vyuzívat následující funkce: Funkce Dom Profil Popis Vyuzití rzných mozností sdílení vasich fotografií a dojm s ostatními Zobrazení a aktualizace vasich osobních údaj 33 Pouzívání základních funkcí Pipojení k mapám Hledání v map: 1. Vyberte Nabídka Hledat a zadejte adresu nebo kategorii podniku. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa. Funkce Pátelé Dorucené Popis Vyhledávání pátel a zobrazení jejich píspvk Zobrazení zpráv a pípadných nových upozornní ci pozadavk 3. Mzete vyuzívat následující funkce: Funkce Dom Moje posta Fotografie Pátelé Popis Vyuzití rzných mozností sdílení vasich fotografií a dojm s ostatními Odesílání a zobrazování zpráv a pípadných pozadavk pátel Zobrazení a odesílání fotografií Vyhledávání pátel, zobrazení jejich seznamu nebo odesílání pozadavk na n Pipojení k serveru MySpace Pouzívání základních funkcí · Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. · Postup pro pouzití této funkce se mze lisit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sluzeb. se. 34 Pouzívání pokrocilých funkcí Naucte se provádt pokrocilé operace a pouzívat doplkové funkce svého mobilního telefonu. Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání Níze naleznete informace o doplkových funkcích telefonu. Zobrazení a vytocení císel zmeskaných hovor Na displeji telefonu se zobrazují zmeskané hovory. Máte-li jeden zmeskaný hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornní na události a vybráním Hovor vytocte císlo. Máte-li dva nebo více zmeskaných hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornní na události a vyberte Protokoly zmeskaný hovor. Volání posledního volaného císla 1. V základním rezimu zobrazíte seznam posledních císel stisknutím [ ]. Pejdte na pozadované císlo a vytocte jej výbrem nebo stisknutím [ ]. 35 Podrzení hovoru nebo vyvolání podrzeného hovoru Vybráním Drzet hovor podrzíte a vybráním Nacíst hovor vyvoláte. Píjem druhého hovoru Pokud sí podporuje tuto funkci, mzete pijmout druhý píchozí hovor: 1. mzete mezi hovory pepínat. Vytocení druhého hovoru Pokud vase sí podporuje tuto funkci, mzete bhem hovoru vytocit dalsí císlo: 1. [. . . ] Vybráním události zobrazíte podrobnosti. Pouzívání nástroj a aplikací 62 esení problém Máte-li s telefonem problémy, provete ped kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky. Bhem zapínání telefonu nebo bhem pouzívání telefonu, jste vyzváni k zadání nkterého z následujících kód: Kód Zkuste problém vyesit takto: Kdyz je aktivní funkce zámek Zámek telefonu telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili. Pi prvním pouzití telefonu, nebo kdyz je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci mzete vypnout pomocí menu Zámek PIN. Kód Zkuste problém vyesit takto: Karta SIM nebo USIM je zablokována ­ obvykle kvli nkolikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrzeli od poskytovatele sluzeb. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S5620

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S5620 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag