Návod k použití SAMSUNG GT-S5570

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S5570. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S5570 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S5570.


SAMSUNG GT-S5570 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4089 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S5570 (2691 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S5570

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S5570 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento pístroj uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho pístroje. Nejdíve si pectte tyto informace Ped pouzitím pístroje si pecliv pectte bezpecnostní upozornní a tuto pírucku; dozvíte se zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. Popisky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho pístroje. [. . . ] Ped pouzitím diktafonu je teba vlozit pamovou kartu. > Nahrávání zvukových poznámek 1 2 3 4 5 1 2 3 V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Diktafon. Výbrem Nahrát zahájíte nahrávání. Chcete-li nahrát dalsí hlasové poznámky, vyberte Nahrát v dolní cásti obrazovky. > Pehrání hlasové poznámky V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Diktafon. Mzete odeslat hlasovou poznámku ostatním stisknutím [ ] Sdílet. Osobní informace 73 Web Provoz webových sluzeb vyzaduje datové pipojení. Obrate se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnjsí datovou kvótu. Prohlízec Naucte se procházet a oznacovat své oblíbené webové stránky. Pístup k webu a stahování mediálního obsahu mze být dodatecn zpoplatnno. Blizsí informace získáte od svého poskytovatele sluzeb. V závislosti na poskytovateli sluzeb mze být menu prohlízece oznaceno jinak. Dostupné ikony se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. > Procházení webových stránek 1 V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Prohlízec; zobrazí se urcená domovská stránka. Chcete-li navstívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte . Web 74 2 Webové stránky mzete procházet pomocí následujících tlacítek: 1 2 Císlo 1 2 Funkce Zadání adresy pro pístup na webovou stránku. Otevení seznamu ulozených zálozek, casto navstvovaných stránek a historii stránek. Obrazovka se mze lisit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli sluzeb. Pi procházení webových stránek máte k dispozici následující moznosti: Pro piblízení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Mzete také pouzít funkci piblízení dvma prsty - polozte dva prsty na obrazovku a pomalu je piblizte nebo roztáhnte. Chcete-li otevít nové okno, stisknte [ ] Nové okno. V pípad poteby si mzete otevít i nkolik stránek a pepínat mezi nimi. Web 75 Chcete-li znovu nacíst aktuální webovou stránku, stisknte [ ] Obnovit. Abyste se dostali na dalsí stránku v historii, vyberte [ ] Pedat. Chcete-li pidat aktuální webovou stránku do zálozek, stisknte [ ] Pidat zálozku. Chcete-li pidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stisknte [ ] Dalsí Pidat zástupce dom. Chcete-li pidat zdroj RSS, stisknte [ ] Dalsí Pidat zdroje RSS. Chcete-li najít text na webové stránce, stisknte [ ] Dalsí Najít na str. Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stisknte [ ] Dalsí Info o st. Chcete-li odeslat webovou adresy stránku ostatním, stisknte [ ] Dalsí Sdílet stránku. [. . . ] Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Bezpecnostní upozornní 124 Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S5570

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S5570 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag