Návod k použití SAMSUNG GT-S5330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S5330. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S5330 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S5330.


SAMSUNG GT-S5330 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2234 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S5330 (1932 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S5330

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. Pouzívání této pírucky [ <> iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání 2 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dlezité informace k pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pedstavení vaseho mobilního telefonu 11 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tlacítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. Zadejte císlo stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Vyberte symbol stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Zobrazení e-mailu 1. Vyberte e-mail nebo záhlaví. T9 Pouzívání základních funkcí Císla Symboly Pidání a vyhledání kontakt Níze je popsáno základní pouzívání funkce kontakty. Zobrazení textové nebo multimediální zprávy 1. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu. Pidání nového kontaktu 1. V základním rezimu zadejte telefonní císlo a stisknte <Volby>. Vyberte moznost Ulozit kontakt umístní v pamti (Telefon nebo SIM) Nový. 28 3. Stisknutím <Volby> Ulozit pidáte kontakt do pamti. Pouzívání základních funkcí fotoaparátu Naucte se základy pro poizování a prohlízení fotografií a videozáznam. Nalezení kontaktu 1. Zadejte nkolik prvních písmen jména, které chcete vyhledat. Po nalezení kontaktu mzete provést toto: · vytocit telefonní císlo kontaktu stisknutím [ ]; · upravit informace kontaktu stisknutím tlacítka Potvrdit. Fotografování Pouzívání základních funkcí 1. V základním rezimu zapnete fotoaparát stisknutím a podrzením tlacítka fotoaparátu. Prohlízec mze být oznacen rzn v závislosti na poskytovateli sluzeb. Stisknte <Ulozit>. Pouzívání základních funkcí 33 Pouzívání pokrocilých funkcí Naucte se provádt pokrocilé operace a pouzívat doplkové funkce svého mobilního telefonu. Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání Níze naleznete informace o doplkových funkcích telefonu. Zobrazení a vytocení císel zmeskaných hovor Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeskali. Pejdte k císlu zmeskaného hovoru, které chcete vytocit. Stisknutím [ ] vytocíte císlo. 34 Volání posledního volaného císla 1. V základním rezimu zobrazíte seznam posledních císel stisknutím [ ]. Pejdte na pozadované císlo a vytocte jej stisknutím [ ]. 3. Chcete-li ukoncit podrzený hovor, stisknte <Volby> Ukoncit podrzený hovor. Aktuální hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí Podrzení hovoru nebo vyvolání podrzeného hovoru Stisknutím <Drzet> hovor podrzíte a stisknutím <Nacíst> hovor vyvoláte. Píjem druhého hovoru Pokud sí podporuje tuto funkci, mzete pijmout druhý píchozí hovor: 1. Stisknutím <Pepnout> mzete mezi hovory pepínat. Vytocení druhého hovoru Pokud vase sí podporuje tuto funkci, mzete bhem hovoru vytocit dalsí císlo: 1. Zadejte druhé císlo a stisknte [ ]. 35 Konferencní hovor 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. [. . . ] Musíte zadat kód PUK, který jste obdrzeli od poskytovatele sluzeb. Na telefonu se zobrazuje , , Sluzba není dostupná" nebo , , Neprovedeno". · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. Zpráva Pi prvním pouzití telefonu, nebo kdyz je nutné zadat kód PIN, musíte Zámek PIN zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S5330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S5330 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag