Návod k použití SAMSUNG GT-S5250 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S5250. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S5250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S5250.


SAMSUNG GT-S5250 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2978 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S5250 (2457 ko)
   SAMSUNG GT-S5250 QUICK GUIDE (1370 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S5250UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S5250 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. · Obsah této uzivatelské pírucky se mze od konkrétního Nejdíve si pectte tyto informace · Ped pouzitím pístroje si pecliv pectte bezpecnostní upozornní a tuto pírucku; dozvíte se zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. [. . . ] Pístroj se pipojí k webové stránce pednastavené poskytovatelem sluzeb. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhnte ji do pístroje. > 1 2 Hraní her a spoustní aplikací V rezimu Menu vyberte Hry. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokyn. · Dostupné hry nebo aplikace se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. · Ovládání a moznosti her nebo aplikací se mohou lisit. · Výbrem Ochrana zabráníte nechtnému smazání her nebo aplikací. Zábava 63 Osobní informace Kontakty Naucte se vytváet a spravovat seznam vasich osobních nebo obchodních kontakt ulozených v pamti pístroje nebo na kart SIM. Ke svým kontaktm si mzete ukládat jména, císla mobilních a domácích telefon, emailové adresy, narozeniny a dalsí. 3 4 Zadejte údaje o kontaktu. Vybráním Hotovo pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 Vyhledání kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty. Vyberte Hledat a zadejte první písmena jména, které hledáte. . > Po nalezení kontaktu mzete provést toto: 1 2 3 1 2 Vytvoení kontaktu V rezimu Menu vyberte Kontakty Vytv. V rezimu Menu vyberte Klávesnice a zadejte telefonní císlo. Vyberte Pidat do Kontakt Vytvoit kontakt. · Odeslat textovou nebo MMS zprávu výbrem · Vytocte hovor stiskem [ ]. · Upravit informace o kontaktu výbrem Upr. Dodatecné moznosti kontaktu vyuzijete klepnutím a podrzením kontaktu v seznamu Kontakt mzete také vytvoit z obrazovky volání. 64 Osobní informace > 1 2 Nastavení oblíbeného císla V rezimu Menu vyberte Kontakty Oblíbené Pid. Kontakt se ulozí do seznamu oblíbených císel. Chcete-li pidat císlo do vaseho seznamu oblíbených, zvolte kontakt z Kontakty a poté vyberte vedle jména kontaktu. Oblíbená císla budou piazena k seznamu ( ) na panelu nástroj. > Nactení kontakt z vasich úct komunit V pípad zájmu si mzete zobrazit seznam úct na webových stránkách komunit a vybrat úcet, ze kterého pidáte kontakty do vaseho pístroje. 1 2 V rezimu Menu vyberte Kontakty pátele. Vyberte úcet. Získat > 1 2 3 Vytvoení vasí vizitky V rezimu Menu vyberte Kontakty Zadejte své osobní údaje. Svou vizitku mzete odeslat pilozením ke zpráv ci e-mailu nebo ji mzete odeslat pes Bluetooth. Mj profil. > Vytvoení skupiny kontakt Vytvoením skupiny kontakt mzete spravovat více kontakt najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupin. Zacnte vytvoením skupiny. 1 2 3 V rezimu Menu vyberte Kontakty Skupiny Vytvoit. Zadejte jméno a vyberte vyzváncí tón skupiny (v pípad poteby). Vyberte Ulozit. Osobní informace 65 > 1 2 3 4 Kopírování kontakt V rezimu Menu vyberte Kontakty kontakty. Kopírovat > Zobrazení událostí V rezimu Menu vyberte Kalendá. V horním ádku kalendáe zvolte rezim zobrazení. [. . . ] Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S5250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S5250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag