Návod k použití SAMSUNG GT-S3370 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S3370. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S3370 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S3370.


SAMSUNG GT-S3370 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1543 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S3370 (2102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S3370UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-S3370 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní--situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha--situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka--poznámky, rady nebo dodatecné informace · Ped pouzitím telefonu si pírucku pecliv pectte, dozvíte se · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. 2 Pouzívání této pírucky Viz--stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. [. . . ] Tato funkce je uzitecná, kdyz chcete fotografovat dti pi he nebo sportovní utkání. 4 5 6 7 Provete pozadované úpravy. Pomalu pohybujte telefonem ve vybraném smru a srovnejte rámecek s hledáckem. Po jeho srovnání fotoaparát automaticky poídí dalsí fotografii. Dokoncete panoramatický snímek opakováním kroku 6. 1 2 3 4 5 Stisknutím [ Vyberte ] v základním rezimu zapnete fotoaparát. Nepetrzitý. Otocte telefon doleva, abyste jej drzeli na síku. Fotoaparát bude poizovat fotografie dokud nepustíte [ ]. > Poízení fotomozaiky Stisknutím [ Vyberte ] v základním rezimu zapnete fotoaparát. Mozaika. Pomocí této funkce mzete nkolik obrázk automaticky spojit do mozaiky. > Poízení panoramatické fotografie Pomocí rezimu panoráma mzete poizovat siroké panoramatické fotografie. Tento rezim je vhodný pro fotografování krajinek. 1 2 3 Stisknutím [ Vyberte ] v základním rezimu zapnete fotoaparát. Panoráma. Otocte telefon doleva, abyste jej drzeli na síku. 1 2 3 4 5 6 Otocte telefon doleva, abyste jej drzeli na síku. Vyberte rozvrzení snímk a stisknte [ Provete pozadované úpravy. Stisknutím [ ] poídíte snímky pro jednotlivé cásti. ]. Zábava 37 > 1 2 3 4 5 6 Poizování fotografií s ozdobnými rámecky Stisknutím [ Vyberte ] v základním rezimu zapnete fotoaparát. Rámecek. 6 7 Stisknutím [ ] zahájíte nahrávání. Vyberte rámecek a stisknte [ Provete pozadované úpravy. Stiskem [ ] poídíte fotografii a automaticky pouzijete ozdobný rámecek. ]. nebo stisknutím [ Výbrem Video se automaticky ulozí. Po poízení videí je mzete zobrazit vybráním Hudba Kdyz jste na cestách, mzete díky hudebnímu pehrávaci poslouchat vasi oblíbenou hudbu. > 1 2 3 4 5 Poízení videa Stisknutím [ Výbrem ] v základním rezimu zapnete fotoaparát. Stiskem tlacítka hlasitosti piblizte nebo oddalte náhled. > Ulození hudebních soubor do telefonu Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: · Stazení z webu. 47 · Stazení z pocítace pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. 55 38 Zábava > Pehrávání hudby V rezimu Menu vyberte Hudba. Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících ikon: Ikona Funkce Pozastavení pehrávání; výbrem pehrávání obnovíte. Pechod zpt; vyhledávání zpt v souboru (klepnutí a podrzení). Pechod vped; vyhledávání vped v souboru (klepnutí a podrzení). 1 1 1 Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: > 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Vytvoení seznamu skladeb V rezimu Menu vyberte Hudba. Chcete-li k seznamu skladeb piadit obrázek, vyberte obrázek seznamu skladeb a zvolte obrázek nebo poite novou fotografii. Mzete také pidat vsechny hudební soubory z jiného seznamu skladeb výbrem Seznamy skladeb, a poté zvolte seznam skladeb. Vyberte soubory, které chcete zaadit, a vyberte Pid. Aktivace rezimu náhodného pehrávání Zmna typu ekvalizéru. Zmna rezimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování vsech soubor). 1. [. . . ] Tyto normy zabraují prodeji mobilních telefon, které pekracují maximální úrove pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnot 2, 0 watty na kilogram tlesné tkán. Bhem testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0, 67 wattu na kilogram. Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze telefon vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základnovou stanici. Manipulujte se SIM kartami nebo pamovými kartami opatrn · Nevyndávejte kartu, kdyz telefon penásí informace nebo k nim pistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrát dat nebo poskození karty nebo telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S3370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S3370 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag