Návod k použití SAMSUNG GT-P1000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-P1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-P1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-P1000.


SAMSUNG GT-P1000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2526 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-P1000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA(T-MOBILE) (2710 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 (2690 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 (3113 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK GUIDE (1002 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK GUIDE (764 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK GUIDE(TMO) (1001 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK START GUIDE (863 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK GUIDE(ORANGE ) (927 ko)
   SAMSUNG GT-P1000 QUICK GUIDE-GINGERBREAD (256 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-P1000UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-P1000 Pouzívání této pírucky Blahopejeme vám k poízení pístroje Samsung P1000. Tento výkonný pístroj, vhodný pro kazdou pílezitost, v sob skýtá to nejlepsí z webu a mobility na spickách prst. Jeho nízká hmotnost a víceúcelová platforma se pizpsobí vasemu aktivnímu zivotnímu stylu. Protoze je P1000 postaven na operacním systému Google Android, poskytne vám pístup k tisíce uzitecným a zábavným aplikacím a dá vám moznost obohatit se o zkusenosti s mobilním webem. [. . . ] Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte pístroj doleva. Zamite objektivem na pedmt a provete pozadované úpravy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 poídíte fotografii. Výbrem Fotografie se automaticky ulozí. Zábava 37 Po poízení fotografií vyberte ikonku prohlízece obrázk, abyste si je mohli prohlédnout. > Poízení ady snímk Fotoaparát zapnete výbrem Fotoaparát v rezimu Menu. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte pístroj doleva. Vyberte Nepetrzitý. · Dalsí fotografie zobrazíte pechodem vlevo nebo vpravo. · Piblízit nebo oddálit náhled mzete výbrem nebo . Nebo mzete Pokud chcete, mzete snadno poizovat ady fotografií pohybujících se objekt. Tato funkce je uzitecná, kdyz chcete fotografovat dti pi he nebo sportovní utkání. klepnout na obrazovku dvma prsty a roztáhnout je (jejich piblízením náhled opt oddálíte) nebo na displej dvakrát poklepejte. · Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte Sdíl. · Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo piadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte Nastavit jako. · Fotografii mzete odstranit výbrem Odstranit. 1 2 3 4 5 Provete pozadované úpravy. Fotoaparát bude poizovat fotografie dokud nepustíte spous fotoaparátu. > Poizování fotografií s moznostmi pednastavenými pro rzné scény > Poízení panoramatické fotografie Fotoaparát zapnete výbrem Fotoaparát v rezimu Menu. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte pístroj doleva. Vyberte Výbrem Panoráma. Vás fotoaparát obsahuje peddefinovaná nastavení pro rzné scény. Mzete tak jednoduse zvolit správný rezim odpovídající vasim podmínkám a foceným objektm. Napíklad kdyz fotíte v noci, vyberte nocní rezim, který pouzívá prodlouzenou dobu expozice. Pomocí rezimu panoráma mzete poizovat siroké panoramatické fotografie. Tento rezim je vhodný pro fotografování krajinek. 1 2 3 4 5 Fotoaparát zapnete výbrem Fotoaparát v rezimu Menu. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte pístroj doleva. Vyberte Výbrem scénu. Provete pozadované úpravy. poídíte fotografii. 1 2 3 4 5 6 7 Provete pozadované úpravy. Pomalu pohybujte telefonem v libovolném smru a srovnejte zelený rámecek s hledáckem. Po jeho srovnání fotoaparát automaticky poídí dalsí fotografii. [. . . ] Pípadn vyznacené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorují na to, ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené smrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správn zlikvidovány, mohou tyto látky poskodit zdraví osob nebo zivotní prostedí. Pro ochranu pírodních zdroj a pro podporu opakovaného vyuzívání materiál oddlte, prosím, baterie od ostatních typ odpadu a nechte je recyklovat prostednictvím místního bezplatného systému zptného odbru baterií. Dobíjecí baterie, která je soucástí výrobku, není vymnitelná uzivatelem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-P1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-P1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag