Návod k použití SAMSUNG GT-I9505 SAFETY GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I9505. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I9505 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I9505.


SAMSUNG GT-I9505 SAFETY GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7813 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I9505 (38906 ko)
   SAMSUNG GT-I9505 QUICK GUIDE (43919 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I9505SAFETY GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Přestřihněte připojovací kabel. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout. Klimatická třída SN N ST T SN-ST SN-T Teplota místnosti +10 °C až +32 °C +16 °C až +32 °C +16 °C až +38 °C +16 °C až +43 °C +10 °C až +38 °C +10 °C až +43 °C VÝSTRAHA Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo. Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností! Popis spotřebiče Zámek Aktivní uhlíkový filtr Vytahovací rošty Ovládací a kontrolní prvky Aktivní uhlíkový filtr Vytahovací rošty Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení) Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení) Aktivní uhlíkový filtr Vytahovací rošty Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení) Typový štítek Seřizovací patky 32 Bezpečnostní pokyny a upozornění CZ • Neukládejte do spotřebiče žádné explozivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. [. . . ] Nebezpečí poškození pro elektroniku! - Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. - Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů. - Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu. Úspora energie 34 Ovládací a kontrolní prvky Přesný bod doteku leží mezi symbolem a nápisem. Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat dotekem odpovídajícího symbolu. Zapnout Stisknout tlačítko On/Off, čímž se rozsvítí ukazatel teploty. Vypnout Podržet tlačítko On/Off cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne. Spotřebič zapnout a vypnout CZ 1 lačítko zapnutí/vypnutí (spotřebič zapnout a vypnout) t 2 lačítko ventilátoru t 3 lačítko vnitřní osvětlení zap. /vyp. t 4 isplej d 5 lačítko k aktivovaní nastavení teploty přihrádky t 6 lačítka nastavení teploty t 7 lačítko vypnutí alarmu t Ukazatel teploty Tyto symboly ukazují, která přihrádka je aktivní k nastavení teploty. Ukazatel teploty vrchní přihrádky Ukazatel teploty střední přihrádky Ukazatel teploty spodní přihrádky Teplota se dá nastavit v jednotlivých přihrádkách nezávisle od sebe. Zvolit s tlačítkem Zone přihrádku, ve které se má změnit teplota. - Prvním stisknutím tlačítka začne blikat ukazatel teploty. - Dalšími stisknutími tlačítka se změní nastavení teploty. Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko Light. Upozornění Tato funkce se týká osvětlení všech tří přihrádek. • Podržet stisknuté tlačítko Light a  současně nastavit tlačítky nastavení teploty osvětlení na světlejší nebo tmavší. Vnitřní osvětlení CZ Ukazatel = Ukazatel = Zvolit tlačítkem Up nebo tlačítkem Down žádané nastavení. h0 = osvětlení displeje vypnuto h1 = minimální světlost h5 = maximální světlost Ukazatel = Upozornění: světlost se změní ve všech přihrádkách. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M. Pozor Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům. Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči. Ukazatel = Nastavená světlost bude aktivována po jedné minutě. Upozornění Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlostí. Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světelnost aktivována až tehdy, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče. Modus prezentace se dá aktivovat, aby se spotřebič prezentoval na výstavě nebo v prodejně jako v normálním provozu. Zapne-li se tento modus neúmyslně, pak se dá vypnout následujícím postupem. Chladící okruh je v tomto modusu mimo provoz! Modus prezentace Ukazatel = Ukazatel = Chladící agregát se spustí. [. . . ] Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení 1, servisní číslo 2 a číslo spotřebiče 3 z typového štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. 39 Výměna závěsu dveří Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál. Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby. 1 1. Otevřít dveře až po zarážku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I9505

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I9505 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag