Návod k použití SAMSUNG GT-I5800 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I5800. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I5800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I5800.


SAMSUNG GT-I5800 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2148 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I5800 (2764 ko)
   SAMSUNG GT-I5800 QUICK GUIDE (1543 ko)
   SAMSUNG GT-I5800 QUICK GUIDE (2453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I5800UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-I5800 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní--situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha--situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka--poznámky, rady nebo dodatecné informace · Ped pouzitím telefonu si pírucku pecliv pectte, dozvíte se · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. 2 Pouzívání této pírucky Viz--stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. [. . . ] V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Pi prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické ladní. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Císlo Funkce Nastavení hlasitosti. Pidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených. Zmna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu). Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je momentální signál slabý. FM rádio 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 8 4 58 Zábava > 1 2 3 4 Automatické ulození rádiové stanice Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Ze seznamu rádiových stanic vyberte pozadovanou stanici a stiskem [ ] se vrate na obrazovku FM rádia. > 1 2 3 Úprava nastavení FM rádia V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. Stisknte [ Moznosti OBLAST Pehrávání na pozadí Zobrazit ID stanice Alternativní frekvence Automatické vypnutí FM rádia ] Nastavení. Nastavení pehrávání FM rádia na pozadí bhem pouzívání ostatních aplikací. Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují. Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je signál slabý. Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby. Upravte a pizpsobte si nastavení FM rádia: > 1 2 3 4 5 Pidání rádiostanice do seznamu oblíbených Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. Výbrem + stanici pidáte do seznamu oblíbených. Zábava 59 Osobní informace Kontakty Naucte se vytváet a spravovat seznam vasich osobních nebo obchodních kontakt ulozených v pamti telefonu nebo na kart SIM nebo USIM. Ke svým kontaktm si mzete ukládat jména, císla mobilních a domácích telefon, emailové adresy, narozeniny a dalsí. Kontakt mzete také vytvoit z obrazovky volání. 1 2 3 4 5 6 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Telefon Klávesnice. Vybráním Ulozit pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 4 5 Vytvoení kontaktu V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. [. . . ] Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I5800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I5800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag