Návod k použití SAMSUNG GT-I5510 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I5510. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I5510 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I5510.


SAMSUNG GT-I5510 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2300 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I5510 (1774 ko)
   SAMSUNG GT-I5510 (4034 ko)
   SAMSUNG GT-I5510 QUICK GUIDE (2424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I5510UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho pístroje v závislosti na softwaru pístroje nebo poskytovateli sluzeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhnte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www. samsungmobile. com) a nainstalujte ji do Vaseho PC. Více informací naleznete v nápovd pro Kies. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-32393A Czech. 1. 0 Uzivatelská pírucka GT-I5510 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. [. . . ] Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je aktuální signál slabý. Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby. Zábava 57 Osobní informace Kontakty Naucte se vytváet a spravovat seznam vasich osobních nebo obchodních kontakt. Ke svým kontaktm si mzete ukládat jména, císla mobilních a domácích telefon, emailové adresy, narozeniny a dalsí. Kontakt mzete také vytvoit z obrazovky volání. 1 2 3 4 5 6 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Telefon Klávesnice. Vlastníte-li více nez jeden úcet, vyberte úcet, ke kterému chcete pidat kontakt. Vybráním Ulozit pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 4 5 Vytvoení kontaktu V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Vlastníte-li více nez jeden úcet, vyberte úcet, ke kterému chcete pidat kontakt. Vybráním Ulozit pidáte kontakt do pamti. > 1 2 3 Nalezení kontaktu V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Vyberte jméno kontaktu. 58 Osobní informace Po nalezení kontaktu mzete provést toto: · zavolat kontaktu výbrem telefonního císla. · upravit informace kontaktu stisknutím [ ] Upravit. 3 4 Zadejte své osobní údaje. Svou vizitku mzete odeslat pilozením ke zpráv nebo k e-mailu nebo ji mzete odeslat pes Bluetooth. > 1 2 3 Nastavení císla rychlé volby V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Toto císlo mzete rychle vytocit klepnutím a podrzením pozice císla na obrazovce vytocení. > Nactení kontakt z vasich úct komunit V pípad zájmu si mzete zobrazit seznam úct na webových stránkách komunit a vybrat úcet, ze kterého pidáte kontakty do vaseho telefonu. 1 2 3 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. ] Získat pátele. > 1 2 Vytvoení vasí vizitky V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Stisknte [ ] Mj profil. > Vytvoení skupiny kontakt Vytvoením skupiny kontakt mzete spravovat více kontakt najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupin. Zacnte vytvoením skupiny. 1 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty Skupiny. Osobní informace 59 2 3 4 Stisknte [ ] Vytv. Zadejte název a vyberte vyzvánní pro skupinu. Vyberte Ulozit. 2 3 Stisknte [ ] Import/Export Export na SIM kartu. Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte Export Ano. > Kopírování kontakt V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Vlastníte-li více nez jeden úcet, vyberte úcet, ke kterému chcete pidat kontakt. Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte Import. > Import nebo export kontakt V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Vlastníte-li více nez jeden úcet, vyberte úcet, ke kterému chcete pidat kontakt. Vyberte moznost pro importování jednoho souboru kontaktu, více soubor kontakt nebo vsech soubor kontakt a zvolte OK. Vyberte soubory kontakt, které chcete importovat a zvolte OK. Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vaseho pístroje následovn, Importování kontaktních soubor (ve formátu vcf) z pamové karty na Vase zaízení: 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 Kontakty zkopírujete z vaseho pístroje na SIM nebo USIM kartu následovn, V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. 60 Osobní informace Abyste provedli export kontakt z vaseho pístroje na pamovou kartu, Kalendá Naucte se vytváet a spravovat denní, týdenní a msícní události, a nastavovat upozornní, která vám pipomenou dlezité události. Abyste mohli pouzívat aplikaci Kalendá, musíte se pihlásit k úctu Google. 1 2 3 V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty. Pro potvrzení vyberte OK. > Zobrazení protokolu komunikace V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Kontakty Historie. [. . . ] Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I5510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I5510 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag